Sunumlar

 ASİSTANBUL 6 / 8-9 Temmuz 2023

Toraks Radyolojisi: Akciğer Grafisi: Nasıl Okurum? Olgu Örnekleri ve Temel Paternler / Prof. Dr. Akın KAYA

Toraks Radyolojisi: Toraks BT: Nasıl Okurum? Örnekleri ile Temel Paternler / Prof. Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU

Arter Kan Gazları: Nasıl Yorumlarım? / Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK

Solunum Fonksiyon Testleri: Nasıl Yorumlarım? / Doç. Dr. Şermin BÖREKÇİ

Preoperatif Değerlendirme ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu / Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN

Sarkoidoz Yönetimi: Olgu Örnekleri / Doç. Dr. Fatma DEMIRCİ ÜÇSULAR

Pulmoner Emboli Yönetimi: Olgu Örnekleri / Doç. Dr. Nagihan DURMUŞ KOÇAK

Bronkoskopi: Endikasyonlar ve Uygulamalar / Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN

EBUS / Prof. Dr. Ersin GÜNAY

Bronkoskopik Olgu Örnekleri / Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT

Pnömoniler (TGP): Olgu Örnekleri / Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Pnömoniler (HGP): Olgu Örnekleri / Prof. Dr. Gökhan METAN

Tüberküloz: Olgu Örnekleri / Doç. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ

Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi / Uzm. Dr. Murat KIYIK

Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi / Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN

Uykuda Solunum Bozuklukları / Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU

Uzun Süreli Astım Tedavisi / Doç. Dr. Şadan SOYYİĞİT

Uzun Süreli KOAH Tedavisi / Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ

Solunum Yetmezliği / Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ

Plevra Hastalıkları / Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT

Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri / Doç. Dr. Dildar DUMAN

Akılcı İlaç Kullanımı / Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

 MEKANİK VENTİLASYON KURSU (16 Mart 2013)

 FUNGAL AKCİĞER ENFEKSİYONLARI KURSU (2 Mart 2013)

 NONİNVAZİV VENTİLASYON KURSU (17 Kasım 2012) / Konya

 AKCİĞER HASTALARINA EVDE BAKIM KURSU (19 Ocak 2013) / Bursa

11.00-11.30 Akciğer hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu, Mehmet KARADAĞ

11.30-12.00 Evde Farmokolojik Tedaviler (inhaler ve nebülizatör tedaviler), Ahmet URSAVAŞ

12.00-12.30 Evde Uzun Sureli Oksijen Tedavisi, Abdurrahman ŞENYİĞİT

13.30-14.00 Evde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Akın KAYA

14.00-14.30 Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon, İrfan UÇGUN

15.00-15.45 Evde Pulmoner Rehabilitasyon, Pınar ERGÜN

15.45-16.30 Palyatif Bakım ve Yaşamın Sonunun Planlanması, Levent KART

 

 TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU (29 Eylül 2012) / Diyarbakır

 SAĞLIKTA ŞİDDET

 SUT ve GÖĞÜS HEKİMLİĞİ