Astım ve Allerji Immunoloji

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam fatmamervealan@hotmail.com Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul
Sekreter Doç. Dr. Murat Türk mrttrk@gmail.com Erciyes Üniversitesi Tp Fakültesi, İmmunoloji ve Alerji ABD, Kayseri
Üye Prof. Dr. Nurhan Sarıoğlu nurhangencer@hotmail.com Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Balıkesir
Üye Prof. Dr. İsmet Bulut ismetbulut2002@yahoo.com Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İmmunoloji ve Alerji Eğitim Kliniği, İstanbul
Üye Prof. Dr. Şadan Soyyiğit sadansoyyigit@gmail.com Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi, İmmünoloji ve Alerji Hastalıkları Kliniği , Ankara
Üye Dr. Şeyma Özden seymaglhn@hotmail.com Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul
Üye Dr. Özge Atik drozgeatik@gmail.com SBÜ, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, Van
Üye Dr. Zeynep Yegin Katran zynpyegin@hotmail.com Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul
Üye Dr. Öğr. Üyesi Müge Erbay mugerbay@hotmail.com Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, Trabzon


Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam
fatmamervealan@hotmail.com
Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İmmunoloji ve Alerji Kliniği, İstanbul