Dijital Sağlık

Ünvan Ad Soyad e-Posta Kurum
Başkan Doç. Dr. Neslihan Özçelik ozcelik.nesli@gmail.com Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi , Göğüs Hastalıkları ABD, Rize
Sekreter Arş. Gör. Dr. Abdurrahman Kotan kotanmd128@gmail.com Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum
Üye Uzm. Dr. Elvan Şentürk Topaloğlu elvansenturk89@hotmail.com Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi , Göğüs Hastalıkları ABD, Rize
Üye Dr. Öğr. Üyesi Ömer Topaloğlu dromertopaloglu@hotmail.com Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi , Göğüs Cerrahisi ABD, Rize
Üye Prof. Dr. Akın Kaya kayaakin@gmail.com Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Ankara
Üye Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu afumetsu67@gmail.com İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, İzmir
Üye Dr. Öğr. Üyesi Barış Demirkol barisdemirkol34@gmail.com Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul
Üye Dr. Hasan Veysel Keskin keskinh.veysel@gmail.com SBÜ, Ahi Evren Göğüs Kalp Damar Cerrahisi EAH, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Trabzon
Üye Arş. Gör. Dr. Elvan Burak Verdi ebverdi@ankara.edu.tr Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Göğüs Hastalıkları Kliniği, Siirt
Üye Dr. Öğr. Üyesi Sibel Doğru drsibeld@hotmail.com Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları ABD, Gaziantep


Arş. Gör. Dr. Abdurrahman Kotan
kotanmd128@gmail.com
Erzurum Bölge Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, Erzurum