Geçmiş Toplantılar

Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi Çalışma Grubu Olgu Konseyi 12 Haziran 2024, Çarşamba / 20:00 – 21:00 Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Muzaffer METİN Bilimsel Program 20:00-20:15 Olgu 1: Postentübasyon Trakeal Darlıgında Rezeksiyon ve Anastomoz – Op. Dr. Bahar AĞAOĞLU ŞANLI 20:15-20:30 Olgu 2: Inoperable Malignitelerde Endobronsiyal Tedavi – Doç. Dr. Demet TURAN 20:30-20:45 Olgu 3: Bronsektazi ve Cerrahi Tedavisi – Op. Dr. Mustafa AKYIL 20:45-21:00 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

8-9 Haziran 2024 Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Hamidiye Külliyesi, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane Binası Program broşürü için tıklayınız. Program görseli için tıklayınız. *Katılımı kesinleşen asistan hekimlerimiz için; bilimsel toplantı katılımı, toplantı dokümanları, sergi alanlarına serbest giriş dahildir. *İstanbul dışından katılacak asistan hekimlerimizin; konaklama ve ulaşım planlamaları kendilerine ait olacaktır. İletişim: 0541 620 20 91 asyodasistanbul@oct.com.tr BİLİMSEL PROGRAM 8 Haziran 2024, Cumartesi 09:15-09:30 Açılış Töreni Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Prof. Dr. Kemalettin AYDIN Oturum 1: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU, Prof. Dr. Gamze KIRKIL 09:30-10:10 Toraks Radyolojisi: Akciğer Grafisi: Nasıl Okurum? Olgu Örnekleri ve Temel Paternler – Prof.Dr. Akın Kaya 10:10-11:00 Toraks Radyolojisi: Toraks BT: Nasıl Okurum? Örnekleri ile Temel Paternler - Prof. Dr. Recep SAVAŞ 11:00-11:30 ARA Oturum 2: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Cengizhan SEZGİ 11:30-12:00 Arter Kan Gazları: Nasıl Yorumlarım? - Prof. Dr. Huriye BERK BAKIR 12:00-12:30 Solunum Fonksiyon Testleri: Nasıl Yorumlarım? - Prof. Dr. Mehmet Atilla UYSAL 12:30-13:00 Preoperatif Değerlendirme ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu - Doç. Dr. Nagihan DURMUŞ KOÇAK 13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum 3: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Mehmet Atilla UYSAL 14:00-14:30 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 14:30-15:00 Sarkoidoz Yönetimi Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 15:00-15:30 Pulmoner Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR 15:30-16:00 ARA Oturum 4: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR 16:00-16:30 Bronkoskopi: Endikasyonlar ve Uygulamalar - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 16:30-17:00 EBUS - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 17:00-17:30 Bronkoskopik Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Demet TURAN 9 Haziran 2024, Pazar Oturum 5: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 09:30-10:00 Pnömoniler (TGP): Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 10:00-10:30 Pnömoniler (HGP): Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Buket ERTÜRK ŞENGEL 10:30-11:00 Tüberküloz: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ 11:00 - 11:30 ARA Oturum 6: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Muzaffer METİN 11:30-12:00 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi - Uzm. Dr. Murat KIYIK 12:00-12:30 Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN 12:30-13:00 Uykuda Solunum Bozuklukları - Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU 13:00 – 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum 7: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 14:00 - 14:30 Uzun Süreli Astım Tedavisi - Prof. Dr. Şadan SOYYİĞİT 14:30 – 15:00 Uzun Süreli KOAH Tedavisi - Prof. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 15:00 – 15:30 ARA Oturum 8: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ersin GÜNAY, Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYONLU 15:30-16:00 Solunum Yetmezliği - Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 16:00-16:30 Plevra Sıvılı Hastaya Yaklaşım - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT

Budapest Interstitial Lung Disease Conference / 31 May – 2 June 2024 Budapest Interstitial Lung Disease Conference Exe Budapest Center Hotel 31 May – 2 June 2024 Conference Chairs: Veronika Müller, Gamze Kırkıl Conference Secretary: Nuri Tutar, Dildar Duman, Éva Krizsó Organizing Committee (Sorted alphabetically by First name) Akın Kaya, Turkey Angéla Mikáczó, Hungary Erdoğan Çetinkaya, Turkey Ildikó Horváth, Hungary Özlem Erçen Diken, Turkey Faculty (Sorted alphabetically by First name) Abdurrahman Şenyiğit, Turkey Ahmet Akkaya, Turkey Akın Kaya, Turkey Angéla Mikáczó, Hungary Aydın Balcı, Turkey A.Füsun Ülger, Turkey Barış Demirkol, Turkey Bünyamin Sertoğullarından, Turkey Cengizhan Sezgi, Turkey Çetin Atasoy, Turkey Dildar Duman, Turkey Elif Yelda Niksaroğlu, Turkey Ercan Kurtipek, Turkey Erdoğan Çetinkaya, Turkey Fatma Arslan, Turkey Fatma Demirci Üçsular, Turkey Gamze Kırkıl, Turkey Gülistan Karadeniz, Turkey Gülru Polat, Turkey Ildikó Horváth, Hungary Nurhan Sarıoğlu, Turkey Nuri Tutar, Turkey Özlem Erçen Diken, Turkey Réka Gajdócsi, Budapest Selda Kaya, Turkey Sevda Şener Cömert, Turkey Szilvia Szamosi, Hungary Veronika Müller, Hungary SCIENTIFIC PROGRAM: 31 May 2024, Friday 08:00-08:30 Registration 08:30-09.00 Opening Ceremony Gamze Kırkıl, Veronika Müller Session 1: Applying the Guidelines Chairs: Ildikó Horváth, Erdoğan Çetinkaya 09.00-09.30 Clinical Evaluation of the New ILD - Ildikó Horváth 09.30-10.00 Recognizing CT Patterns - Çetin Atasoy 10.00-10.30 Bronchoscopic and Surgical Diagnostic Procedures in ILDs - Nuri Tutar 10.30-11.00 Coffee Break Session 2: Treatment and Comorbidities of IPF Chairs: Veronika Müller, Gülru Polat 11.00-11.30 Therapies for IPF - Veronika Müller 11.30-12.00 Comorbidities in IPF - Dildar Duman 12.00-12.30 Critically Ill Patients with IPF and Lung Tx - Fatma Arslan 12:30-13:30 Lunch Session 3: Pulmonary Fibrosis Other Than IPF Chairs: Szilvia Szamosi, Gamze Kırkıl 13.30-14.00 Connective Tissue Disease-Associated Interstitial Lung Disease - Szilvia Szamosi 14.00-14.30 Progressive Pulmonary Fibrosis - Gamze Kırkıl 14.30-15.00 Chronic Hypersensitivity Pneumonitis - Özlem Erçen Diken Session 4 Chairs: Akın Kaya, Ercan Kurtipek, Nurhan Sarıoğlu 15.00-16.00 E-Poster Sessions 01 June 2024, Saturday Session 5: ILD Other than PF Chairs: Angéla Mikáczó, A. Füsun Ülger 09.00-09.30 Cystic Lung Diseases - Sevda Şener Cömert 09.30-10.00 Pulmonary Sarcoidosis - Angéla Mikáczó 10.00-10.30 Eosinophilic Pneumonias & Drug-Induced ILDs - Talat Kılıç 10.30-11.00 Coffee Break Session 6: Case Based Practical Workshops Chairs: Réka Gajdócsi, Abdurrahman Şenyiğit, Çetin Atasoy 11.00-11.20 Case 1: Idiopathic Pulmonary Fibrosis - Réka Gajdócsi 11.20-11.40 Case 2: Progressive Pulmonary Fibrosis - Gülistan Karadeniz 11.40-12.00 Case 3: Chronic Hypersensitivity Pneumonitis - Elif Yelda Niksaroğlu 12.00-12.20 Case 4: Sarcoidosis - Barış Demirkol 12:20-13:30 Lunch Session 7 Chairs: Selda Kaya, Fatma Demirci Üçsular, Aydın Balcı 13.30-16.00 E-Poster Sessions 02 June 2024, Sunday Session 8 Chairs: Cengizhan Sezgi, Bünyamin Sertoğullarından, Ahmet Akkaya 10.00-12.00 E-Poster Sessions ABSTRACT SUBMISSION: E-poster session will be held for case presentations on 31 May and 2 June 2024 within the scientific program of "Budapest Interstitial Lung Disease Conference." Case presentations: • Title • Author names and Institution addresses • Introduction-Purpose • Case • Discussion-Conclusion • Contact Information of the presenter to be prepared as 1 page in full text; It is sufficient to send it to drnuritutar@gmail.com by e-mail until Friday, May 17, 2024. Click for scientific program brochure.

Göğüs Hastalıkları Asistan Okulu: Temel Propedötik Bilgisi Göğüs Hastalıkları Asistan Okulu: Temel Propedötik Bilgisi 25 Mayıs 2024, Cumartesi Wyndham Grand İzmir Özdilek Toplantı Başkanı: Prof. Dr. Enver İLHAN, Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU Toplantı Sekreteri: Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ BİLİMSEL PROGRAM 08.30-09.00 Açılış Kayıt - Prof. Dr. Enver İLHAN, Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU Oturum 1: Temel Propedötik Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU, Prof. Dr. Dursun TATAR 09.00-09.30 Akciğer Grafisi Değerlendirme - Prof. Dr. Akın KAYA 09.30-10.00 Toraks BT Değerlendirme 1: Temel Paternler - Doç. Dr. Sinem GEZER 10.00-10.30 Toraks BT Değerlendirme 2: Temel Paternler - Doç. Dr. Sinem GEZER 10.30-11.00 Çay-Kahve Arası Oturum 2: Tanı Oturum Başkanları: Prof. Dr. Sezai TAŞBAKAN, Prof. Dr. Cenk KIRAKLI 11.00-11.30 Tanısal Bronkoskopi - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN 11.30-12.00 EBUS - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 12.00-12.30 Plevra Hastalıklarında Tanısal İşlemler - Doç. Dr. Sami DENİZ 12.30-13.30 Öğle Yemeği Oturum 3: Fonksiyonel ve Metabolik Değerlendirme Oturum Başkanları: Prof. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN, Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR 13.30-14.00 SFT Yorumlama - Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ 14.00-14.30 Arter Kan Gazı Yorumlama - Prof. Dr. Ceyda ANAR 14.30-15.00 Egzersiz Testleri Yorumlama - Doç. Dr. Hülya ŞAHİN 15.00-15.30 Çay-Kahve Arası Oturum 4: Pratik Eğitim Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Ersin GÜNAY 15.30-16.00 Akciğer Grafisi: Zor Olgular - Prof. Dr. Akın KAYA 16.00-16.30 Bronkoskopi : Video Olgular - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN 16.30-17.00 SFT: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ 17.00 Katılım Belgesi Dağıtımı Kursa kayıt ücretsizdir. Başvurular sınırlıdır. Başvuru ve Kayıt için: drglstn35@gmail.com Adı Soyadı : Kurumu : Ünvanı : Tel : E Mail : TC : Son Başvuru Tarihi: 6 Mayıs 2024 Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

The New Lung Cancer Staging 22 May 2024, Wednesday / 20:00 – 21:15 PM (İstanbul) Moderators : Prof. Dr. Ersin GÜNAY, Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN Speaker : Prof. Dr. Ramón RAMI-PORTA Scientific Program 20:00-20:50 The New Lung Cancer Staging – Prof. Dr. Ramón RAMI-PORTA 20:50-21:15 Discussion Click for registration and live streaming platform. http://canliyayin.akciger.tv/ Click for the program poster.

Uygulamalı Biyoistatistik Kursu / 18 – 19 Mayıs 2024 / Occidental Hotel, Ankara Uygulamalı Biyoistatistik Kursu 18 – 19 Mayıs 2024 Occidental Hotel, Ankara PROGRAM: 18 Mayıs 2024, Cumartesi 09:00-09:30 •Tanışma, Eğitim Amacının Açıklanması 09:30-10:00 •Araştırmanın Kavramsal Çerçevesi, Amaçlarının Belirlenmesi, Araştırma Türleri 10:10-10:30 •Rastgele Kontrollü Denemeler, Duyarlılık Analizi 10:30-10:45 Ara 10:45-12:00 • Tanımlayıcı İstatistikler (Aritmetik Ortalama (Mean), Ortanca (Median), Tepe Değeri (Mode), Dağılım Genişliği (Range), Standart Sapma (Standard Deviation), Standart Hata (Standard Error of Mean), Çeyrekler Arası Dağılım Genişliği (Interquartile Range), Varyasyon Katsayısı (Coefficient of Variation), Güven Aralığı (Confidence Interval) 12:00-13:00 Öğle Arası 13:00-14:00 • Hipotez Nedir? Araştırma Hipotezinin Kurulması • Olumsuzluk Hipotezi (H0) ve Alternatif Hipotez (H1) Kavramları • Tek Yönlü ya da Çift Yönlü Hipotez Kurulması • p Değeri, Tip I ve Tip II Hata Kavramları Nedir? Aralarında Nasıl Bir İlişki Vardır? 14:10-14:20 Ara 14:20-15:20 • Parametrik - Parametrik Olmayan Testler Arasındaki Farklar Nelerdir? • Parametrik Test Varsayımları (Normal Dağılıma Uygunluk ve Varyansların • Homojen Olması) • Uygun Test Seçimini Etkileyen Faktörler Nelerdir? (İncelenen Grupların Bağımlı ya da Bağımsız Olması ve Karşılaştırılacak Grup Sayısı) 15:20-15:30 Ara 15:30-17:00 Performans Görevleri: Senaryolar Eşliğinde Uygulamalar • Student’s t Testi ve Mann-Whitney U Testlerine İlişkin Bir Uygulama • Eşleştirilmiş Örneklerde t Testi ve Wilcoxon Testlerine İlişkin Bir Uygulama • Ki-kare Testi, Fisher’in Kesin Ki-Kare Testi ve McNemar Testine İlişkin Bir Uygulama • Tek Yönlü Varyans Analizi ve Kruskal Wallis Varyans Analizine İlişkin Bir Uygulama • Tekrarlı Ölçümlerde Varyans Analizi ve Friedman Testine İlişkin Bir Uygulama • ROC Analizi, Odds Oranı, Seçicilik, Duyarlık, Pozitif ve Negatif Tahmini Değerlerin Hesaplanmasına bir Uygulama 19 Mayıs 2024, Pazar 09:00-10:00 • Örneklem Büyüklüğünü Etkileyen Başlıca Faktörler • Etki Büyüklüğü (Effect Size), Tip I Hata, Tip II Hata, İncelenen Olayın Varyansı • Bir Paket Program Eşliğinde Örneklem Büyüklüğünün Nasıl Hesaplandığının Gösterilmesi • Deneklerin Gruplara Rastgele Atanması • “Random Allocation Software” Paket Programı ile Uygulama Yapılması 10:00-10:10 Ara 10:10-10:30 • Çok Değişkenli Testlerin Neden Uygulanması Gerektiğini Anlama ve Bir Makale Üzerinden İnceleme 10:30-12:00 •Tanı Testlerinin Değerlendirilmesinde Kullanılan Yöntemler • Çok Değişkenli Lojistik Regresyon Analizi • Sağkalım (Survival) Analiz Yöntemleri (Kaplan-Meier Yaşam Analizi ve Cox Oransal Hazard Modeli) 12:00-13:00 Öğle Arası 13:00-14:10 • Performans Görevi: Tanı Testlerine (ROC analizi, Seçicilik, Duyarlık, Pozitif ve Negatif Tahmini Değerlerin) İlişkin Uygulamaların Yapılması 14:10-14:20 Ara 14:20-15:30 • Performans Görevi: Çoklu Lojistik Regresyon Analizine İlişkin Uygulamaların Yapılması 15:30-15:40 Ara 15:40-16:50 • Performans Görevi: Kaplan Meier Yaşam Analizi ve Cox Oransal Hazard Regresyon Analizi 16:50-17:00 Değerlendirme, Görüş, Öneri ve Kapanış Kursa kayıt ücretsizdir. Başvurular sınırlıdır. Başvuru ve Kayıt için: asyod@asyod.org Adı Soyadı : Kurumu : Ünvanı : Tel : E Mail : TC : Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

Akciğer TV: ASYOD Öğlen Buluşmaları / Olgu Konseyi / 9 Mayıs 2024, Perşembe / 12:15 – 13:15 Akciğer TV: ASYOD Öğlen Buluşmaları / Olgu Konseyi 9 Mayıs 2024, Perşembe 12:15 – 13:15 Moderatör: Prof. Dr. Nuri TUTAR Tartışmacılar: Prof. Dr. Gamze KIRKIL, Prof. Dr. Recep SAVAŞ 12:15-12:45 Olgu 1: Kanser Tedavisi Gören Hasta – Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 12:45-13:15 Olgu 2: RT Tedavisi Gören Hasta – Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK Program afişi için tıklayınız. Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Ankara Toplantıları 2 / Astım Tanı Tedavi Kursu 2024 / 04 Mayıs 2024 / Occidental Hotel, Ankara Ankara Toplantıları 2 04 Haziran 2024, Cumartesi Occidental Hotel, Ankara PROGRAM: Kurs Başkanları: Prof. Dr. Şadan SOYYİĞİT, Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM Oturum 1: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Serap DURU 09:00-09:30 Astım Patogenezi – Doç. Dr. Hale ATEŞ 09:30-10:00 Astıma Tanısal Yaklaşım - Prof. Dr. Kurtuluş AKSU 10:00-10:30 Alerji Testleri ve Yorumlanması – Uzm. Dr. Betül ÖZDEL ÖZTÜRK 10:30-11:00 Ara Oturum 2: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ayşegül KARALEZLİ, Prof. Dr. Ersin GÜNAY 11:00-11:30 Astımda Güncel Tedavi - Prof. Dr. Şadan SOYYİĞİT 11:30-12:00 Akut Astım Atağına Yaklaşım – Uzm. Dr. Begüm GÖRGÜLÜ AKIN 12:00-12:30 Astımda Biyolojik Ajan Tedavileri – Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 12:30-13:00 Olgularla Astım Yönetimi 1 – Doç. Dr. Zeynep ÇEELBİ SÖZENER Olgularla Astım Yönetimi 2 – Doç. Dr. İlkay KOCA KALKAN Kursa kayıt ücretsizdir. Başvurular sınırlıdır. Başvuru ve Kayıt için: asyod@asyod.org Adı Soyadı : Kurumu : Ünvanı : Tel : E Mail : TC : Program görseli için tıklayınız. Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

Akciğer TV: SFT’de Güncellenen ERS/ ATS Standartları / 2 Nisan 2024, Salı 12:15-13:15 Moderatörler: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 12:15-12:45 SFT’de Güncellenen ERS/ ATS Standartları – Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK 12:45-13:15 Tartışma ve Sorular - Prof. Dr. Akın KAYA Program afişi için tıklayınız. Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Multidispliner Yaklaşım ve İmmünoterapinin Yeri / 12 Mart 2024, 12:15-13:15 Akciğer TV: Küçük Hücreli Akciğer Kanserine Multidispliner Yaklaşım ve İmmünoterapinin Yeri 12 Mart 2024, Salı 12:15-13:15 Moderatör: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 12:15-12:40 Küçük Hücreli Akciğer Kanserinde Göğüs Hastalıkları Uzman Yaklaşımı - Uzm. Dr. Murat KIYIK 12:40-13:15 Küçük Hücreli Akciğer Kanseri Tedavisinde İmmünoterapinin Yeri - Prof. Dr. Ahmet BİLİCİ 13:00-13:15 Tartışma ve Sorular - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Program afişi için tıklayınız. Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Astım Tedavisinde Uzun Etkili Antikolinerjiklerin Yeri / 27 Şubat 2024, 12:15-13:15 Akciğer TV: Astım Tedavisinde Uzun Etkili Antikolinerjiklerin Yeri 27 Şubat 2024, Salı 12:15-13:15 Moderatör: Prof. Dr. Akın KAYA 12:15-12:40 Astım Yönetiminde Uzun Etkili Antikolinejiklerin (LAMA) Yeri - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 12:40-13:15 Yeni Çalısmalar ve Rehber Önerileri Orta ve Agır Astımda Üçlü Kombinasyon Tedavisiyle Ilgili Yeni Çalısmalar - Prof. Dr. Nurhan SARIOGLU 13:00-13:15 Tartışma ve Sorular - Prof. Dr. Akın KAYA Program afişi için tıklayınız. Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

165. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 24 Şubat 2024, Cumartesi / Mercure Hotel, Trabzon 165. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 24 Şubat 2024, Cumartesi Mercure Hotel, Trabzon Açılış Konuşması - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Oturum Başkanı: Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ 16.00-16.30 Fibrotik İnterstisyel Akciğer Hastalıklarında Progresyon Kararı: Radyolojik İpuçları - Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKKAYA 16.30-17.00 Antifibrotik Tedavi Ne Zaman? - Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL Multidisipliner Konsey Tartışmacılar: Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Arş. Gör. Dr. İlyas Ercan OKATAN, Dr. Öğr. Üyesi Selçuk AKKAYA, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 17.00-17.20 Olgu 1: İPF - Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 17.20-17.40 Olgu 2: Kronik HP - Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK 17.40-18.00 Olgu 3: Romatizmal Hastalık - Arş. Gör. Dr. İlyas Ercan OKATAN 18.00-18:30 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

164. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 19 Ocak 2024, Cuma / Mercure Hotel, Trabzon 164. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 19 Ocak 2024, Cuma Mercure Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.40 SFT’de Güncellenen ATS/ERS Standartları - Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK 19.40-20.00 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

162. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 22 Aralık 2023, Cuma / Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon 162. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 22 Aralık 2023, Cuma Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.40 Alerjik Rinit ve Tedavisi Dr. Öğretim Üyesi Müge ERBAY 19.40-20.00 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

ASYOD: GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU SBÜ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi EAH, İstanbul 15-16 Aralık 2023 Sempozyuma sınırlı sayıda katılımcı kaydı alınacaktır. Sempozyum kayıt başvurusu için; isim, soyisim, iletişim numarası, kurum ve bölüm bilgisi detaylarınızı efsungoncachousein@yahoo.com mail adresine gönderilmesi gerekmektedir. 1. GÜN / 15 Aralık 2023 08.30- 09.00 Açılış Töreni Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL (Sempozyum Başkanı) Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU (ASYOD Başkanı) Prof. Dr. Sedat Altın (SBÜ Yedikule GHGC EAH Başhekimi) Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA (SBÜ Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı) 1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU 09.00-09.30 Mediastinal Anatomi, Lenf Bezi Haritası - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 09.30-10.00 Endobronşiyal Ultrasonografi - Dr. Hari Kishan GONUGUNTLA 10.00-10.30 Periferik Pulmoner Nodüllere Yaklaşım (EMN, R-EBUS- Robotik Bronkoskopi) - Prof. Dr. Grigoris STRATAKOS 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri TUTAR, Prof. Dr. Sedat ALTIN 11.00-11.30 Diffüz Parankimal Akciğer Hastalıklarında Kriyo TBB - Doç. Dr. Demet TURAN 11.30-12.00 Girişimsel Pulmonolojide Patolojiden Beklentiler - Prof. Dr. Halide Nur ÜRER 12.00-13.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM Pratik Uygulamalar (Canlı Olgular) 13.00-14.00 EBUS Olgusu - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 14.00-14.30 Kriyo TBB Olgusu - Doç. Dr. Demet TURAN 14.30-15.00 Periferik Pulmoner Nodül Olgusu - Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRKOL 15.00-15.30 Gün Sonu Değerlendirme 2. GÜN / 16 Aralık 2023 4. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Doç. Dr. Onur Fevzi ERER 09.00-09.30 Girişimsel Pulmonolojide Anestezi Uygulamaları - Uzm. Dr. Dilan ALBAYRAK 09.30-10.00 Benign Hava Yolu Obstrüksiyonlarının Yönetimi - Prof. Dr. Grigoris STRATAKOS 10.00-10.30 Malign Hava Yolu Obstrüksiyonlarının Yönetimi - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 10.30-11.00 Kahve Arası 5. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK, Prof. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN 11.00-11.30 Hemorajinin Bronkoskopik Yönetimi - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN 11.30-12.00 Obstrüktif Akciğer Hastalıklarında Bronkoskopik Tedavi Yöntemleri - Prof. Erdoğan ÇETİNKAYA 12.00-13.00 Öğle Yemeği 6. OTURUM Pratik Uygulamalar (Canlı Olgular) 13.00-14.00 Postentübasyon Trakeal Stenoz Olgusu - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN 14.00-14.30 Malign Hava Yolu Obstrüksiyonu Olgusu - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 14.30-15.00 KOAH Olgusu - Prof. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 15.30-16.00 Kapanış Töreni Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

Akciğer TV: GOLD 2024 KOAH Rehberi Yeni Öneriler / 22 Kasım 2023, 20.00-21.30 Moderatör: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 20:00-20:20 Tanım, Tanı ve Değerlendirme - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 20:20-20:40 KOAH’da Uzun Süreli İlaç Tedavileri - Prof. Dr. Gülistan KARADENIZ 20:40-21:00 Farmakolojik tedaviler veya İlaç Tedavileri - Doç. Dr. Hülya DOGAN 21.00-21.30 Sorular ve Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI GÜNLERİ / 24-26 Kasım 2023/ Elexus Hotel, Girne KKTC ASYOD: İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI GÜNLERİ Elexus Hotel, Girne KKTC 24-26 Kasım 2023 Program görseli için tıklayınız.

Bosnia and Herzegovina Lung Health Conference / 17-18 November 2023 BOSNIA and HERZEGOVINA LUNG HEALTH CONFERENCE Hotel Hills, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina 17-18 November 2023 Bosnia and Herzegovina Lung Health Conference will be held by Respiratory Society of Bosnia and Herzegovina, General Hospital Abdulah Nakas and Lung Health and Intensive Care Society, between 17-18 November 2023 at Hotel Hills, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. Conference Chairs: Aida MUJAKOVIĆ, Sedat ZİYADE, Akın KAYA Conference Secretary: Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN Organizing Committee Ismet GAVRANKAPETANOVIĆ, Bosna and Herzegovina Seniha HAMZIĆ, Bosna and Herzegovina Enisa HAŠIĆ, Bosna and Herzegovina Armin HOMORAŠ, Bosna and Herzegovina Akın KAYA, Turkey Gorana KRSTOVIĆ, Bosna and Herzegovina Ajiša KURTOVIĆ, Bosna and Herzegovina Bakir MEHIĆ, Bosna and Herzegovina Tijana MUHIĆ SKALONJA, Bosna and Herzegovina Aida MUJAKOVIĆ, Bosna and Herzegovina Damir OMERČEVIĆ, Bosna and Herzegovina Besim PRNJAVORAC, Bosna and Herzegovina Lina RAYAN-DURANOVIĆ, Bosna and Herzegovina Etida RIZVANOVIĆ, Bosna and Herzegovina Azra Husić SELIMOVIĆ, Bosna and Herzegovina Irma SLADIĆ, Bosna and Herzegovina Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Turkey Sedat ZİYADE, Turkey Almira ZULIĆ, Bosna and Herzegovina Hasan ŽUTIĆ, Bosna and Herzegovina SCIENTIFIC PROGRAM: Friday, November 17 08:00-08:30 Registration of Participants 08:45-09:00 Opening Ceremony: Aida MUJAKOVIĆ, Akın KAYA Session 1 Chairs: Aida MUJAKOVIĆ, Sedat ZİYADE 09:00-09:20 Management of Stable COPD - Gülistan KARADENİZ 09:20-09:40 Association Between Rhinitis and Asthma - Tijana MUHIĆ SKALONJA 09:40-10:00 EVALI - A New Entity in Interstitial Lung Disease - Lina RAYAN DURANOVIĆ 10:00-10:20 Interventional Bronchoscopy Techniques - Mehmet Akif ÖZGÜL 10:20-10:30 Discussion 10:30-11:00 Coffee Break Session 2 Chairs: Erdoğan ÇETİNKAYA, Tevfik ÖZLÜ 11:00-11:20 ARDS - ICU Challenging Diagnosis - Aida MUJAKOVIĆ 11:20-11:40 Assessing the Evidence for NSCLC Treatment Today - Bakir MEHIĆ 11:40-12:00 Pulmonary Embolism - Elif TANRIVERDİ 12:00-14:00 Lunch Session 3 Chairs: Efsun Gonca UĞUR CHOUSEIN, Selda KAYA 14:00-16:00 E-Poster Sessions Saturday, November 18 Session 4 Chairs: Lina RAYAN DURANOVIĆ, Sedat ZİYADE 09:00-09:20 Quiz Cases: COPD - Akın KAYA 09:20-09:40 Quiz Cases: Asthma - Nurhan SARIOĞLU 09:40-10:00 Quiz Cases: Interesting ILD - Halit ÇINARKA 10:00-10:20 Quiz Cases: Chronic Cough - Cengizhan SEZGİ 10:20-10:30 Discussion 10:30-11:00 Coffee Break Session 5 Chairs: Abdullah KANSU, Akın KAYA 11:00-11:30 Quiz Cases: Lung Cancer - Muzaffer METİN 11:30-12:00 Quiz Cases: Sleep Apnea - Hadice SELİMOĞLU ŞEN 12:00-12:30 Discussion 12:30-14:00 Lunch Session 6: Chairs: Orhan AKKAYA, Metin KEREN 14:00-16:00 E-Poster Sessions ABSTRACT SUBMISSION: E-poster session will be held for case presentations on 17 and 18 November 2023 within the scientific program of " Bosnia and Herzegovina Lung Health Conference". Case presentations: • Title • Author names and Institution addresses • Introduction-Purpose • Case • Discussion-Conclusion • Contact Information of the presenter to be prepared as 1 page in full text; It is sufficient to send it to pelino@oct.com.tr by e-mail until Friday, September 29, 2023. Click for program poster. Click for scientific program brochure.

TRABZON Solunum Buluşmaları / 21-22 Ekim 2023 / Mercure Hotel, Trabzon ASYOD: Trabzon Solunum Buluşmaları Mercure Hotel, Trabzon 21-22 Ekim 2023 BİLİMSEL PROGRAM: 21 Ekim 2023, Cumartesi Saat: 08:45-15:00 08.45-09.00 Açılış Konuşmaları Başkanlar: Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Prof. Dr. Akın KAYA Sekreter: Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Ünal ŞAHİN 09.00-09.30 Pulmoner Nodül Yönetimi - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 09.30-10.00 Yüksek Riskli Pulmoner Emboli Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Nuri TUTAR 10.00-10.30 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 11.00-11.30 Olgularla Astım Uzun Süreli Tedavi - Prof. Dr. Şadan SOYYİĞİT 11.30-12.00 KOAH’da Uzun Süreli Tedavi - Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ 12.00-12.30 Olgularla İAH Yönetimi - Prof. Dr. Dildar DUMAN 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ 13.30-14.00 Malign Plevral Sıvı Yönetimi - Prof. Dr. Bekir Sami KARAPOLAT 14.00-14.30 Uyku Apnede Cihaz Seçimi - Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL 14.30-15.00 Girişimsel Brokoskopi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 22 Ekim 2023, Pazar Saat: 09:00-12:00 4. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 09.00-10.00 Elektronik Olgu Poster Oturumu 1 10.00-10.30 Kahve Arası 10.30-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumu 1 BİLDİRİ GÖNDERİMİ: ASYOD Trabzon Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 22 Ekim 2023, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 1 Eylül 2023, Cuma gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Program görseli için tıklayınız. Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

BAKU LUNG HEALTH CONFERENCE Radisson Hotel, Baku, Azerbaijan 13-14 October 2023 Baku Lung Health Conference will be held by Azerbaijan Tibb University and Lung Health and Intensive Care Society, between 13-14 October 2023 at Radisson Hotel Baku, Azerbaijan. Conference Chairs: Garay GARAYBAYLI, Ahmet Emin ERBAYCU Conference Vice-Chairs: Rauf BAYLAROV, Orkhan ISAYEV, Akın KAYA, Gamze KIRKIL Conference Secretary: Rafig BAYRAMOV, Özlem ERÇEN DİKEN Organizing Committee Jeyhun ISMAYILZADE, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Aynur AGAYEVA, Azerbaijan Medical University, Department of Clinical Allergy and Immunology, Baku, Azerbaijan Gulzar ALIYEVA, Research Institute of Lung Disorders, Baku, Azerbaijan Zulfi GADIMOVA, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Sevinj FARAJOVA, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Shefa VALIYEVA, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Zeynab GURBANOVA, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Arzu ISAYEVA, Azerbaijan Medical University, Department of Pulmonary Diseases, Baku, Azerbaijan Ilgar MUSTAFAYEV, Azerbaijan Medical University, Department of Family Medicine, Baku, Azerbaijan SCIENTIFIC PROGRAM: Friday, 13 October 08:00-08:30 Registration 08:45-09.00 Opening Ceremony - Garay GARABAYLI, Ahmet Emin ERBAYCU Session 1 Chairs: Rafig BAYRAMOV, Tevfik ÖZLÜ 09:00-09:20 Chronic Obstructive Pulmonary Disease (COPD): Management of Stable COPD - Mustafa ÇÖRTÜK 09:20-09:40 Management of Asthma - Fatma Merve TEPETAM 09:40-10:00 Management of Malignant Airway Obstruction - Erdoğan ÇETİNKAYA 10:00-10:20 HRCT Patterns (Nodular, Linear, Mosaic) - Recep SAVAŞ 10:20-10:30 Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis - Rafig BAYRAMOV 10:30-10:40 COPD and TB - Jeyhun ISMAYILZADA 10:40-11:00 Coffee Break Session 2 Chairs: Lala ALLAHVERDIYEVA, Akın KAYA 11:00- 11:20 Management of Pleural Effusions - Özlem ERÇEN DİKEN 11:20-11:40 Interesting ILD Cases - Gamze KIRKIL 11:40-12:00 Pulmonary Embolism - Nuri TUTAR 12:00-12:20 Quiz Cases: Chest Surgery - Muzaffer METİN 12:20-12:30 Pulmonary Thromboembolism and Lung Damages: Modern Standarts of Diagnosis and Treatment - Gulzar ALIYEVA 12:30-12:40 Primary Immunodeficiency and Pulmonary Diseases: The Role of Laboratory Diagnostics in Early Detection - Konul KERIMOVA 12:40-13:30 Lunch Session 3 Chairs: Hagigat GADIROVA, Alizamin SADIGOV, Halit ÇINARKA, Selda KAYA 14:00-16:00 E-Poster Sessions Saturday, 14 October Session 4 Chairs: Irade AKHUNDOVA, Ersin GÜNAY 09:00-09:20 Sleep Apnea - Muhammed Emin AKKOYUNLU 09:20-09:40 The Effectiveness of Implementing New Shortened Treatment Regimens for Drug-Resistant Pulmonary Tuberculosis - Irada AKHUNDOVA 09:40-10:00 Latent Tuberculosis - Zulfi GADIMOVA 10:00-10:20 The Encounter Frequency of the Incipient Tuberculosis of Lungs and Outof-Lung Organs Due to Medicines in the Republic of Azerbaijan in the Last Decade (in the years of 2010-2020) - Jeyhun ALIYEV Session 5 Chairs: Cebrayil MAMMEDOV, Aynur AGAYEVA, Dildar DUMAN, Mehmet KARADAĞ 11:00- 13:20 E-Poster Sessions ABSTRACT SUBMISSION: E-poster session will be held for case presentations on 13 and 14 October 2023 within the scientific program of "Baku Lung Health Conference". Case presentations: • Title • Author names and Institution addresses • Introduction-Purpose • Case • Discussion-Conclusion • Contact Information of the presenter to be prepared as 1 page in full text; It is sufficient to send it to pelino@oct.com.tr by e-mail until Friday, August 18, 2023. Click for program poster. Click for scientific program brochure.

TRABZON Solunum Buluşmaları / 30 Eylül – 01 Ekim 2023 / Radisson Blu Hotel, Trabzon ASYOD: Trabzon Solunum Buluşmaları Radisson Blu Hotel, Trabzon 30 Eylül – 01 Ekim 2023 BİLİMSEL PROGRAM: 30 Eylül 2023, Cumartesi 08.45-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları Başkan: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Sekreter: Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Ersin GÜNAY 09.00-09.30 Toraks HRCT’de Temel Paternler: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Polat KOŞUCU 09.30-10.00 2023 GINA: Astım’da Kronik Tedavi- Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 10.00-10.30 KOAH’da Uzun Süreli İlaç Tedavileri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Prof. Dr. Gamze KIRKIL 11.00-11.30 Solunum Yetmezliği Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Mehtap Pehlivanlar KÜÇÜK 11.30-12.00 Akut Pulmoner Emboli: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 12.00-12.30 UYDU SEMPOZYUMU Astım ve KOAH'ta Doğru İnhaler Teknikleri - Prof. Dr. Seda TURAL ÖNÜR      12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ, Prof. Dr. B. Sami KARAPOLAT 13.30-13.50 EBUS: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 13.50-14.10 Bronşektazi Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Hatice SELİMOĞLU ŞEN 14.10-14.30 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 14.30-14.50 Girişimsel Bronkoskopi Olguları - Doç. Dr. Demet TURAN 1 Ekim 2023, Pazar 09.00-12.00 4. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ünal ŞAHİN, Doç. Dr. Cengizhan SEZGİ 09.00-10.00 Elektronik Olgu Poster Oturumu 1: Astım-KOAH 10.00-10.30 Kahve Arası 10.30-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumu 2: Pnömoni-İnterstisyel BİLDİRİ GÖNDERİMİ: ASYOD Trabzon Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 01 Ekim 2023, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 18 Ağustos 2023, Cuma gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Program görseli için tıklayınız. Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.

İZMİR Solunum Buluşmaları / 23-24 Eylül 2023 / Mövenpick Hotel, İzmir ASYOD: İzmir Solunum Buluşmaları Mövenpick Hotel, İzmir 23-24 Eylül 2023 BİLİMSEL PROGRAM: 23 Eylül 2023, Cumartesi 08.50-09.00 Kayıt ve Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA SBÜ, Hamidiye Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver İLHAN SBÜ, İzmir Tıp Fakültesi Dekanı Başkanlar: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN Sekreter: Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 09.00-09.30 Toraks HRCT: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Recep SAVAŞ 09.30-10.00 Kronik Astım Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 10.00-10.30 Kronik KOAH Yönetimi - Prof. Dr. Gülistan KARADENİZ 10.30 -11:00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Doç. Dr. Aydan MERTOĞLU, Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 11.00-11.30 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği Yönetimi - Prof. Dr. Cenk KIRAKLI 11.30-12.00 Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR 12.00-12.30 Olgularla İAH Yönetimi - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Prof. Dr. Kenan Can CEYLAN 13.30-14.00 Akciğer Kanserinde VATS: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Muzaffer METİN 14.00-14.30 Girişimsel Bronkoskopi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 14.30-15.00 Uyku Apnesinde Cihaz Seçimi - Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 15.00-15.30 Kahve Arası 4. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Bünyamin SERTOĞULLARINDAN, Doç. Dr. Hülya ŞAHİN 15-30-16.00 Olgularla Pnömoni Yönetimi - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 16.00-16.30 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Ceyda ANAR 24 Eylül 2023, Pazar Saat: 10:00-12:00 5. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Ersin GÜNAY BİLDİRİ GÖNDERİMİ: ASYOD İzmir Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 24 Eylül 2023, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 11 Ağustos 2023, Cuma gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir. Program görseli için tıklayınız. Bilimsel program broşürü için tıklayınız.

 16th World Intensive and Critical Care Congress (WICC) 26-30 August 2023

16th World Intensive and Critical Care Congress

161. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 01 Eylül 2023, Cuma / Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon 161. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 01 Eylül 2023, Cuma Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.40 Astımda Remisyon Mümkün mü? - Uzm. Dr. Müge ERBAY 19.40-20.00 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

ASİSTANBUL - 6 / 8-9 Temmuz 2023 / Radisson Blu Şişli Hotel, İstanbul ASYOD Asistanbul-6 Hibrit Okul, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 8-9 Temmuz 2023 tarihinde Radisson Blu Şişli Hotel, İstanbul’da ve https://canliyayin.akciger.tv/ dijital platformunda eş zamanlı olmak üzere “Hibrit Toplantı” olarak düzenlenecektir. Şehir dışından toplantıya fiziki katılım sağlayamayacak hekimlerimiz programı Akciğer TV üzerinden canlı takip edebileceklerdir. Toplantı kaydı için son başvuru tarihi 06 Haziran 2023, Salı günüdür. Başvuru sonuçları 14 Haziran 2023, Çarşamba günü ilan edilecektir. *Katılımı kesinleşen asistan hekimlerimiz için; bilimsel toplantı katılımı, toplantı dokümanları, sergi alanlarına serbest giriş dahildir. *İstanbul dışından katılacak asistan hekimlerimizin; konaklama ve ulaşım planlamaları kendilerine ait olacaktır. 8 Temmuz 2023, Cumartesi 09:15-09:30 Açılış Töreni Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Dr. Umut İLHAN 1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU 09.30-10.15 Toraks Radyolojisi: Akciğer Grafisi: Nasıl Okurum? Olgu Örnekleri ve Temel Paternler - Prof. Dr. Akın KAYA 10.15-11.00 Toraks Radyolojisi: Toraks BT: Nasıl Okurum? Örnekleri ile Temel Paternler - Prof. Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU 11.00-11.30 Çay ve Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 11.30-12.00 Arter Kan Gazları: Nasıl Yorumlarım? - Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 12.00-12.30 Solunum Fonksiyon Testleri: Nasıl Yorumlarım? - Doç. Dr. Şermin BÖREKÇİ 12.30-13.00 Preoperatif Değerlendirme ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu - Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 14.00-14.30 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 14.30-15.00 Sarkoidoz Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR 15.00-15.30 Pulmoner Emboli Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Nagihan DURMUŞ KOÇAK 15.30-16.00 Çay ve Kahve Arası 4. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Halil İbrahim YAKAR 16.00-16.30 Bronkoskopi: Endikasyonlar ve Uygulamalar - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 16.30-17.00 EBUS - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 17.00-17.30 Bronkoskopik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 9 Temmuz 2023, Pazar 5. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet BAYRAM, Doç. Dr. Cengizhan SEZGİ 09.30-10.00 Pnömoniler (TGP): Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 10.00-10.30 Pnömoniler (HGP): Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gökhan METAN 10.30-11.00 Tüberküloz: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ 11.00-11.30 Çay ve Kahve Arası 6. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muzaffer METİN, Doç. Dr. Volkan ERDOĞU 11.30-12.00 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi - Uzm. Dr. Murat KIYIK 12.00-12.30 Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi - Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN 12.30-13.00 Uykuda Solunum Bozuklukları - Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU 13.00-14.00 Öğle Yemeği 7. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK, Doç. Dr. Dildar DUMAN 14.00-14.30 Uzun Süreli Astım Tedavisi - Doç. Dr. Şadan SOYYİĞİT 14.30 -15.00 Uzun Süreli KOAH Tedavisi - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 15.00-15.30 Solunum Yetmezliği - Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ 15.30-16.00 Çay ve Kahve Arası 8. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Demet TURAN 16.00-16.30 Plevra Hastalıkları - Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 16.30-17.00 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN 17.00-17.30 Akılcı İlaç Kullanımı - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ Program afişi için tıklayınız Program duyurusu için tıklayınız.

Akciğer TV: GINA ASTIM Güncelleme 2023: Yenilikler-Öneriler 22 Haziran 2023, Perşembe 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Nurhan SARIOGLU, Doç. Dr. Merve TEPETAM 20:00-20:15 Tanım, Tanı ve Değerlendirme - Doç. Dr. Şadan SOYYIGIT 20:15-20:35 Astımda Semptomları Kontrol ve Riskleri Azaltmak İçin Tedavi - Doç. Dr. Merve TEPETAM 20:35-20:50 Astımda Atak Tedavisi - Doç. Dr. Murat TÜRK 20:50-21:05 Astım ve KOAH Birlikteliği: Tanı ve Tedavi - Prof. Dr. Nurhan SARIOGLU 21.05-21.30 Sorular ve Tartışma - Prof. Dr. Nurhan SARIOGLU, Doç. Dr. Merve TEPETAM Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Ankara Akşam Toplantıları – 1 / 08 Haziran 2023, Perşembe / Mövenpick Hotel, Ankara Ankara Akşam Toplantıları – 1 08 Haziran 2023, Perşembe Mövenpick Hotel, Ankara PROGRAM: 18:00-18:30 Kayıt ve Açılış Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Ayşegül KARALEZLİ 18:30-19:00 GINA 2023 Astım Güncellemesi - Prof. Dr. Dilşad MUNGAN 19:00-19:15 Olgu Sunumu - Prof. Dr. Ersin GÜNAY 19:15-19:30 Olgu Sunumu - Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ 19:30-19:45 Olgu Sunumu - Uzm. Dr. Kübra GÜNGÖR 19:45-20:00 Sorular ve Tartışma

Program afişi için tıklayınız.

163. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 03 Haziran 2023, Cumartesi / Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan 163. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 03 Haziran 2023, Cumartesi Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Erzincan PROGRAM: 07.30 Trabzon KTÜ Tıp Fakültesi Önünden Hareket 08.00-09.00 Zigana’da Kahvaltı 12.00-13.30 Bilimsel Program (Mengücek Gazi EAH Toplantı Salonu) Doç. Dr. Edhem ÜNVER, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ OLGU-1 - Arş. Gör. Dr. Demet ÖZER SUNUM: Toksik Gaz İnhalasyonları - Dr. Öğr. Üyesi Mustafa TOSUN OLGU-2 - Arş. Gör. Dr. İlayda SÜRMEN SUNUM: HIV ve Akciğer Enfeksiyonları - Doç. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 16.00 Çağlayan’da Yemek 17.00 Dönüş Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

UASK 2023

Kongre sayfasına gitmek için tıklayınız.

Kongre bilimsel oturumların kayıtlarına https://online.uask2023.com/ linkinden ücretsiz ulaşılabilir.

Akciğer TV: GOLD 2023 KOAH Rehberi Yeni Öneriler / 24 Ocak 2023, 20.00-21.30 Akciğer TV: GOLD 2023 KOAH Rehberi Yeni Öneriler 24 Ocak 2023, Salı 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 20:00-20:20 Tanı ve Değerlendirme - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 20:20-20:40 KOAH’da Uzun Süreli İlaç Tedavileri - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 20:40-21:00 Farmakolojik Olmayan Yaklaşımlar - Doç. Dr. Hülya ŞAHİN 21:00-21:10 Atak ve Tedavisi - Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 21.10-21.30 Tartışma ve Sorular Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

 

160. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları

160. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 20 Ocak 2023, Cuma / Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon 160. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 20 Ocak 2023, Cuma Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Akın KAYA 19.00-19.40 I. Basamaktan Uzmanlaşmış Merkezlere İnterstisyel Akciğer Hastalarının (İAH) Yönetimi - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.40-20.00 Örnek Olgularla İAH Yönetimi - Prof. Dr. Akın KAYA Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

 159. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları

159. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 25 Kasım 2022, Cuma / Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon 159. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 25 Kasım 2022, Cuma Ramada Plaza by Wyndham Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt, Açılış - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.40 Pulmoner Hipertansiyona Güncel Yaklaşım - Prof. Dr. Mehmet AKBULUT 19.40-20.00 Tartışma

Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği(ASYOD) Olağan Genel Kurul Toplantısı Çağrı Pusulası / 20 Kasım 2022 Toplantı Tarihi : 20 KASIM 2022 PAZAR GÜNÜ Toplantı Saati : 10:00-12:30 Toplantı Yeri : POİNT HOTEL ANKARA (İşçi Blokları Mahallesi 1495.Cadde No:11 Çankaya ANKARA) Değerli Meslektaşlarımız; Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) olarak dördüncü Olağan Genel Kurulumuz 13 KASIM 2022 Pazar günü çoğunluk sağlanamadığı takdirde 20 KASIM 2022 Pazar günü ANKARA’da Point Hotel’de yapılacaktır. Olağan Genel Kurul Toplantısına katılmanızı bekliyoruz. Toplantı 10:00’da başlayacaktır. Genel kurulumuzu uzmanlık alanımız için bir dertleşme, sorunlarımızı yüz yüze konuşma, durum tespiti, çözüm arama ve geleceği planlama çalıştayı olarak görüyoruz ve tüm üyelerimizi genel kurulumuzda görmek istiyoruz. Genel Kurulda görüşmek dileğiyle… Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) Yönetim Kurulu GÜNDEM 1- Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantının açılması, 2- Divan Heyetinin Seçimi,(bir başkan, bir başkan vekili ve iki katip seçilmesi) 3- Yoklama, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı, 4- 2019-2022 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, 5- Yönetim Kurulu Faaliyetlerinin İbrası, 6- 2019-2022(ara dönem) Bilanço ve Gelir Gider Raporunun okunması, müzakeresi, 7- 2019-2022(ara dönem) Bilanço ve Gelir Gider(Denetleme Kurulu) Hesaplarının İbrası, 8- 2022-2025 yılı Tahmini Bütçenin Okunması, Müzakeresi ve onaylanması, 9- Yönetim ve Denetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin 3 yıllık süreyle seçimi, 10- Dilek, Temenniler ve Kapanış

Akciğer TV: Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi / 16.11.2022, 20.00-21.30 Akciğer TV: Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Konseyi 16 Kasım 2022, Çarşamba 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA Tartışmacılar: Prof. Dr. Cemal BES, Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Prof. Dr. Gamze KIRKIL 20.00-20.20 Yeni Rehberde Radyolojik İpuçları – Doç. Dr. Çağlar UZUN 20.20-20.40 Olgu 1: Nefes Darlığı Olan Hasta – Doç. Dr. Dildar DUMAN 20.40- 21.00 Olgu 2: Öksürük ve Nefes Darlığı Olan Hasta – Dr. Öğr. Üyesi. Olcay AYÇİÇEK 21.00-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

158. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 14 Ekim 2022, Cuma / Park Dedeman Hotel, Trabzon 158. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 14 Ekim 2022, Cuma Park Dedeman Hotel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt, Açılış Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.40 Toplumda Gelişmiş Pnömoni Kılavuzlarında Neler Değişti? - Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL 19.40-20.10 Olgularla KOAH Yönetimi - Doç. Dr. Songül ÖZYURT 20.10-20.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: İnterstisyel Akciğer Hastalıkları 4 Soru 4 Cevap / 13.10.2022, 12.15-13.15 Akciğer TV: İnterstisyel Akciğer Hastalıkları 4 Soru 4 Cevap 13 Ekim 2022, Perşembe 12.15-13.15 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Gamze KIRKIL 12.15-12.25 Soru 1: Yeni Rehberde Kesin UIP HRCT Paternleri Nelerdir? – Prof. Dr. Recep Savaş 12.25-12.35 Soru 2: Yeni Rehberde Histopatolojik UIP Bulgular Nelerdir? – Prof. Dr. Halide Nur Ürer 12.35-12.45 Soru 3: Yeni Rehberde Önerilen Girişimsel Tanısal İşlemler Nelerdir? – Doç. Dr. Demet Turan 12.45-12.55 Soru 4: İPF Tedavisinde Kanıta Dayalı Öneriler Nelerdir? – Doç. Dr. Dildar Duman 12.55-13.15 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

ŞANLIURFA Solunum Buluşmaları / 8-9 Ekim 2022 / Hilton Garden Inn, Şanlıurfa ASYOD: Şanlıurfa Solunum Buluşmaları Hilton Garden Inn, Sanlıurfa 8-9 Ekim 2022 Program görseli için tıklayınız. PROGRAM: 8 Ekim 2022, Cumartesi 08.50-09.00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN, Doç. Dr. Şerif KURTULUŞ 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Zafer Hasan Ali SAK 09.00-09.30 Kronik Astım Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM Sunumu incelemek için tıklayınız. 09.30-10.00 Pulmoner Emboli: Sorunlar Çözümler - Prof. Dr. Nuri TUTAR Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.00-10.30 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri TUTAR, Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 11.00-11.30 Kronik KOAH Yönetimi - Prof. Dr Tevfik ÖZLÜ Sunumu incelemek için tıklayınız. 11.30-12.00 Soliter Pulmoner Nodül: Olgular, Öneriler - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Sunumu incelemek için tıklayınız. 12.00-12.30 Akciğer Kanseri: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Muzaffer METİN Sunumu incelemek için tıklayınız. 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Doç. Dr. Şerif KURTULUŞ 13.30-14.00 Girişimsel Bronkoskopi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL Sunumu incelemek için tıklayınız. 14.00-14.30 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Akın KAYA 9 Ekim 2022 Pazar 10:00-12:00 4. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN, Uzm. Dr. Murat KIYIK Program broşürü için tıklayınız.

NEVŞEHİR Solunum Buluşmaları / 24-25 Eylül 2022 / Crowne Plaza Kapadokya, Nevşehir ASYOD: Nevşehir Solunum Buluşmaları Crowne Plaza Kapadokya, Nevşehir 24-25 Eylül 2022 Program görseli için tıklayınız. 24 Eylül 2022, Cumartesi 09.20-09.30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Akın KAYA 09.30-10.00 Kronik Astım Yönetimi Örnek Olgular - Prof. Dr. İnsu YILMAZ Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.00-10.30 Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.30-11.00 Toraks HRCT Temel Paternler: Örnek Olgular - Doç. Dr. Özgür KARABIYIK Sunumu incelemek için tıklayınız. 11.00-11.30 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Prof. Dr. Nuri TUTAR 11.30-12.00 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN Sunumu incelemek için tıklayınız. 12.00-12.30 Pulmoner Nodül Yönetimi: Örnek Olgular - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Sunumu incelemek için tıklayınız. UYDU SEMPOZYUMU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA 12.30-13.00 Doğru İnhaler Tedavi - Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Dildar DUMAN 14.00-14.30 EBUS: Örnek Olgular - Doç. Dr. Demet TURAN Sunumu incelemek için tıklayınız. 14.30-15.00 Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği Yönetimi - Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ Sunumu incelemek için tıklayınız. 15.00-15.30 Uyku Apne Olguları - Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU Sunumu incelemek için tıklayınız. 15.30-16.00 Kahve Arası 4. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 16.00-16.30 Klinik Radyolojik Quiz - Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 25 Eylül 2022, Pazar Saat: 10:00-12:00 5. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Program PDF broşürü için tıklayınız. ASYOD Nevşehir Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 25 Eylül 2022, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç0 • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 01 Ağustos 2022, Pazartesi gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir.

TRABZON Solunum Buluşmaları / 10-11 Eylül 2022 / Ramada Plaza by Wyndham, Trabzon ASYOD: Trabzon Solunum Buluşmaları Ramada Plaza by Wyndham, Trabzon 10-11 Eylül 2022 Program görseli için tıklayınız. ASYOD Trabzon Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 11 Eylül 2022, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 08 Ağustos 2022, Pazartesi gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir. PROGRAM: 10 Eylül 2022, Cumartesi 08.45-09.00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Ünal ŞAHİN 09.00-09.30 Toraks HRCT: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Recep SAVAŞ 09.30-10.00 Kronik Astım Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.00-10.30 Pulmoner Emboli: Zor Olgular - Doç. Dr. Ceyda ANAR Sunumu incelemek için tıklayınız. 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Funda ÖZTUNA, Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ 11.00-11.30 Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği Yönetimi - Dr. Öğr. Üyesi Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK Sunumu incelemek için tıklayınız. 11.30-12.00 Akciğer Kanseri: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Muzaffer METİN Sunumu incelemek için tıklayınız. 12.00-12.30 Kronik KOAH Yönetimi - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ Sunumu incelemek için tıklayınız. 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL 13.30-14.00 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK Sunumu incelemek için tıklayınız. 14.00-14.30 Radyolojik Quiz - Prof. Dr. Recep SAVAŞ Sunumu incelemek için tıklayınız. 11 Eylül 2022, Pazar 10.00-12.00 4. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Doç. Dr Neslihan ÖZÇELİK Bilimsel program PDF dosyası için tıklayınız.

ASYOD Asistanbul 5 / 25-26 Haziran 2022 Program görseli için tıklayınız. *25-26 Haziran 2022 tarihlerinde Barcelo Taksim Hotel’de düzenlenecek ASYOD ASİSTANBUL 5 toplantısı kayıt başvuruları sona ermiştir. Başvuru sonuçları 30 Mayıs 2022, Pazartesi günü ilan edilecektir. *Katılımı kesinleşen asistan hekimlerimiz için; bilimsel toplantı katılımı, toplantı dokümanları, sergi alanlarına serbest giriş dahildir. *İstanbul dışından katılacak asistan hekimlerimizin; konaklama ve ulaşım planlamaları kendilerine ait olacaktır. İletişim: 0541 620 20 91 asyodasistanbul@oct.com.tr ASYOD Asistanbul 5 Hibrit Okul, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 25-26 Haziran 2022 tarihinde Barcelo Taksim Hotel, İstanbul’da ve https://canliyayin.akciger.tv/ dijital platformunda eş zamanlı olmak üzere “Hibrit Toplantı” olarak düzenlenecektir. Şehir dışından toplantıya fiziki katılım sağlayamayacak hekimlerimiz programı Akciğer TV üzerinden canlı takip edebileceklerdir. Program: 25 Haziran 2022, Cumartesi Açılış Töreni: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA, Dr. Melih Akay ARSLAN Oturum 1: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Halit ÇINARKA 09.30-10.15 Toraks Radyolojisi: Akciğer Grafisi: Nasıl Okurum? Olgu Örnekleri ve Temel Paternler - Prof. Dr. Recep SAVAŞ 10.15-11.00 Toraks Radyolojisi: Toraks BT: Nasıl Okurum? Örnekleri ile Temel Paternler - Doç. Dr. Çağlar UZUN 11.00-11.30 ARA Oturum 2: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 11.30-12.00 Arter Kan Gazları: Nasıl Yorumlarım? - Prof. Dr. Gökay GÜNGÖR 12.00-12.30 Solunum Fonksiyon Testleri: Nasıl Yorumlarım? - Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI 12.30-13.00 Preoperatif Değerlendirme ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu - Daha sonra ilan edilecektir. 13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum 3: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 14.00-14.30 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 14.30-15.00 Sarkoidoz Yönetimi Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Nuri TUTAR 15.00-15.30 Pulmoner Emboli Yönetimi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 15.30-16.00 ARA Oturum 4: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR 16.00-16.30 Bronkoskopi: Endikasyonlar ve Uygulamalar - Doç. Dr. Demet TURAN 16.30-17.00 EBUS - Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ 17.00-17.30 Bronkoskopik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 26 Haziran 2022, Pazar Oturum 5: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU, Prof. Dr. Halit ÇINARKA 09.30-10.00 Pnömoniler (TGP): Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 10.00-10.30 Pnömoniler (HGP): Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gökhan METAN 10.30-11.00 Tüberküloz: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ 11.00-11.30 ARA Oturum 6: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Muzaffer METİN, Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU 11.30-12.00 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi - Uz. Dr. Murat KIYIK 12.00-12.30 Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi - Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN 12.30-13.00 Uykuda Solunum Bozuklukları - Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU 13.00-14.00 ÖĞLE YEMEĞİ Oturum 7: Oturum Başkanları: Daha sonra ilan edilecektir. 14.00-14.30 Uzun Süreli Astım Tedavisi - Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU 14.30-15.00 Uzun Süreli Astım Tedavisi KOAH Tedavisi - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 15.00-15.30 Solunum Yetmezliği - Doç. Dr Aslıhan YALÇIN 15.30-16.00 ARA Oturum 8: Oturum Başkanları: Daha sonra ilan edilecektir. 16.00-16.30 Plevra Hastalıkları - Prof. Dr. Deniz KÖKSAL 16.30-17.00 Klinik Radyolojik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Akın KAYA

Akciğer TV: CANLI OLGULAR EŞLİĞİNDE BRONKOSKOPİ EĞİTİMİ / 18.06.2022, 09.30-13.30 Akciğer TV: CANLI OLGULAR EŞLİĞİNDE BRONKOSKOPİ EĞİTİMİ 18 Haziran 2022, Cumartesi 09.30-13.30 S.B.Ü. Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Moderatörler: Prof. Dr. Sedat ALTIN, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 09.30-10.00 Bronkoskopik İşlemler: Fleksibl Bronkoskopi - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 10.00-10.50 1. Olgu: Bronkoskopik Biyopsi – Doç. Dr. Demet TURAN 10.50-11.00 Ara 11.00-11.30 Bronkoskopik İşlemler: EBUS - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 11.30-12.30: 2. Olgu: EBUS – Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

MUĞLA Solunum Buluşmaları / 13-14 Haziran 2022 / Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla ASYOD: Muğla Solunum Buluşmaları Hilton Dalaman Sarıgerme, Muğla 13-14 Haziran 2022 Program broşürü için tıklayınız. BİLİMSEL PROGRAM: 13 Haziran 2022, Pazartesi 09.00-09.30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 1. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 09.30-10.00 Kronik Astım Tedavisi - Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU 10.00-10.30 Pulmoner Nodül Yönetimi - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Klinik Radyolojik Olgu Sunumları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 11.00-11.30 Olgu 1 Pulmoner Emboli - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 11.30-12.00 Olgu 2 Hemoptizi Olgusu - Prof. Dr. Muzaffer METİN 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 14.00- 15.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları 14 Haziran 2022, Salı 4. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. Halit ÇINARKA 09.00-09.45 EBUS - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 09.45-10.30 Girişimsel Bronkoskopi - Doç. Dr. Demet TURAN 10.30-11.00 Kahve Arası 5. OTURUM: Klinik Radyolojik Olgu Sunumları Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 11.00-11.30 Olgu 1 İlginç Olgular - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 11.30-12.00 Olgu 2 İlginç Olgular - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 12.00-12.30 Olgu 3 İlginç Olgular - Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 13.00-14.00 Öğle Yemeği 6. OTURUM: Oturum Başkanları: Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 14.00-15.00 E- Poster Oturumları E-POSTER GÖNDERİMİ: ASYOD Muğla Solunum Buluşmaları bilimsel programı dahilinde 13 ve 14 Haziran 2022 tarihlerinde Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 06 Mayıs 2022, Cuma gününe kadar gönderilmesi yeterlidir.

HATAY Solunum Buluşmaları / 4-5 Haziran 2022 / The Museum Hotel Antakya The Museum Hotel Antakya 4 – 5 Haziran 2022 Program broşürü için tıklayınız. BİLİMSEL PROGRAM: 4 Haziran 2022, Cumartesi 08.30-09.00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Nuri TUTAR 09.00-09:30 Astım Yönetimi: Olgular Öneriler - Prof. Dr. İnsu YILMAZ 09.30-10.00 Temel YRBT Paternleri: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Çağlar UZUN 10.00-10.30 Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 11.00-11.30 Soliter Pulmoner Nodül Yönetimi - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 11.30-12.00 İntertisyel Akciğer Hastalıkları Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL Uydu Sempozyumu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU 12.00-12:30 KOAH’ta IKS + LAB: Nerede, Ne Zaman, Nasıl? - Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Uzm. Dr. Murat KIYIK, Prof. Dr. Turan ACICAN 13:30-14.00 Girişimsel Bronkoskopi Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Efsun Gonca UĞUR CHOUSEİN 14.00-14.30 Toraks USG: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 14:30-15.00 Göğüs Cerrahisi Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Muzaffer METİN 5 Haziran 2022, Pazar 4. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Halit ÇINARKA, Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Doç. Dr. Neslihan ÖZÇELİK Uzm. Dr. Sibel DOĞRU 10.00-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları E-POSTER GÖNDERİMİ: ASYOD Hatay Solunum Buluşmaları bilimsel programı dahilinde 05 Haziran 2022, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 06 Mayıs 2022, Cuma gününe kadar gönderilmesi yeterlidir.

Akciğer TV: Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi Akciğer TV: Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi 21 Nisan 2022, Perşembe 12.15-13.15 Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Mehmet BAYRAM 12.15-13.00 Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi - Doç. Dr. Özlem KAR KURT 13.00-13.15 Tartışma ve Sorular - Prof. Dr Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Mehmet BAYRAM Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 08.03.2022, 12.15-13.15 Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru 08 Mart 2022, Salı 12.15-13.15 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA 12.15-12.30 KOAH’da İnhaler Tedaviye Uyum: Sorunlar Öneriler Konuşmacı: Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR 12.30-12.45 Gebelerde Pulmoner Emboli Yönetimi Konuşmacı: Prof. Dr. Nuri TUTAR 12.45-13.00 Kistik Akciğer Hastalıkları Konuşmacı: Prof. Dr. Recep SAVAŞ 13.00-13.15 Tartışma ve Sorular Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Temel Toraks Ultrasonografi Kursu / 05 Mart 2022, Cumartesi / Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon Temel Toraks Ultrasonografi Kursu 157. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 05 Mart 2022, Cumartesi Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon PROGRAM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Aziz GÜMÜŞ 15:00-15:20 Temel Ultrason Prensipleri ve Toraksın Sonografik Anatomisi - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER 15:20-15:40 Plevra ve Göğüs Duvarı Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömotoraks-Plevral Sıvı-Plevral Kalınlaşma-Yumuşak Doku/Kemik Patolojileri) - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 15:40-16:00 Parankimal Patolojilerin Değerlendirilmesi (Pnömoni-Kardiyojenik Pulmoner Ödem-Nonkardiyojenik Pulmoner Ödem İnterstisyel Akciğer Hastalıkları) - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 16:00-16:20 Çay-Kahve Arası Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Funda ÖZTUNA 16:20-16:40 Ultrason Eşliğinde Girişimsel İşlemlerin Uygulanması - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER 16:40-17:00 Yoğun Bakım Ünitesinde USG - Uzm. Dr. Aslıhan YALÇIN 17:00-17:30 Olgu Örnekleri (Quiz) - Doç. Dr. Evren ÜSTÜNER, Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 17:30-18:00 Pratik Eğitim Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

BOLU Solunum Buluşmaları / 26-27 Şubat 2022 / Gazelle Resort Hotel, Bolu 26-27 Şubat 2022 Gazelle Resort Hotel, Bolu PROGRAM: 26 Şubat 2022, Cumartesi 09:20-09:30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Dildar DUMAN 1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Dildar DUMAN 09:30-10:00 Astımda Uzun Süreli Tedavi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 10:00-10:30 Olgularla Kistik Akciğer Hastalıkları - Doç. Dr. Dildar DUMAN 10:30-11:00 Tanınız Nedir? Klinik Olgu Tartışmaları - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 11:00-11:30 Çay-Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. M. Emin AKKOYONLU 11:30-12:00 COVID-19 Pnömonisinden Akciğer Fibrozisine COVID-19 Akciğeri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12:00-12:30 Göğüs Cerrahisi Olguları - Prof. Dr. Muzaffer METİN Uydu Sempozyumu Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA 12:30-13:00 KOAH Tedavisinde Dual Bronkodilatörler - Prof. Dr. Esra ERTAN YAZAR 13:00-14:00 Öğle Yemeği 3. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Uzm. Dr. Murat KIYIK 14:00-14:30 Pulmoner Emboli: Olgular - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 14:30-15:00 Uyku Apnede Cihaz Seçimi: Olgular - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 15:00-15:30 Girişimsel Bronkoskopi: Olgular - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 15:30-16:00 Tartışma ve Kapanış 27 Şubat 2022, Pazar Oturum Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 10:00-12:00 Elektronik Poster Oturumları Program broşürü için tıklayınız.

Temel Biyoistatistik Kursu / 29-30 Ocak 2022 / Point Hotel, Ankara Temel Biyoistatistik Kursu Temel Biyoistatistik Kursu 29-30 Ocak 2022 Point Hotel, Ankara PROGRAM: 29 Ocak 2022, Cumartesi
Açılış: Prof. Dr. Akın KAYA
Eğitimci: Ahmet GÜL
1. Oturum: 09:30-10:10
• Temel Tanım ve Kavramlar
• Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri
• SPSS Programına Veri Girişi ve Excelde SPSS’e Veri Aktarımı
• SPSS’in Zaman Kazandıran Özellikleri (Split File, Transform Menüsü vb.)
• Tanımlayıcı İstatistikler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
2. Oturum: 10:20-11:00
• Nicel, Nitel Değişken Dönüşümleri
• Çapraz Tablo Oluşturulması (2X2 ve RXC Tabloları) (Kategorik Verilerin Değerlendirilmesi)
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
3. Oturum: 11:10-12:00
• Ki-Kare analizi (Pearson-Kikare analizi, Fisher’s Exact Testi, Doğrusallık Testi) (Kategorik Verilerle Çalışma)
• Uygulama
12:00-13:30 Öğle Yemeği
4. Oturum: 13:30-14:10
• Tekrar
• 2x2 örnek uygulamalar (Kappa Uyum Testi)
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
5. Oturum: 14:20-15:00
• RxC Örnek Uygulamalar (McNamer Testi)
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
6. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Tekrar ve Uygulamalar

30 Ocak 2022, Pazar
7. Oturum: 09:30-10:10
• Normallik Analizleri
• Parametrik Testler
• Parametrik Olmayan Testler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
8. Oturum: 10:20-11:00
• Korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• Örnek Uygulamalar
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
9. Oturum: 11:10-12:00
• Parametrik Testler (T Testi, Anova) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda T Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da ANOVA
12:00-13:30 Öğle Yemeği
10. Oturum: 13:30-14:10
• Non-Parametrik Testler (Mann-Whitney U Testi, Kruskall-Wallis H Testi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da Kruskall-Wallis H Testi
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
11. Oturum: 14:20-15:00
• Genel Uygulamalar
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
12. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Değerlendirme Oturumu (Eğitim İçeriklerine Göre Hazırlanacak Soruların Kursiyerlere Dağıtılması İle Sınav Otumu Şeklinde Çözümleme Ve Anlaşılmayan Noktaların Tespit Edilmesi Ve Tekrarı)
Program broşürü için tıklayınız.

COVID-19’un Uzun Süreli Takibi, Komplikasyonları ve Yönetimi / 28 Ocak 2022, Cuma / Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon COVID-19’un Uzun Süreli Takibi, Komplikasyonları ve Yönetimi 156. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 28 Ocak 2022, Cuma Ramada Plaza By Wyndham, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Ünal ŞAHİN 19.00-19.20 Post COVID-19 Olgularımızdan Örnekler - Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK 19.20-19.40 COVID-19 Pnömonisinden Akciğer Fibrozisine COVID-19 Akciğeri - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.40-20.00 COVID-19’da Kardiyovasküler Komplikasyonlar ve Tromboz Riski - Prof. Dr. Akın KAYA 20.00-20.20 COVID-19 Hastalarında Kardiyopulmoner Rehabilitasyon - Dr. Öğr. Üyesi Hanife BAYKAL ŞAHİN 20.20-20.30 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

 Ağır Astıma Farklı Bakış

Ağır Astıma Farklı Bakış / 29.12.2021, 12.15-13.15 AĞIR ASTIMA FARKLI BAKIŞ 29 Aralık 2021, Çarşamba 12.15-13.15 Moderatörler: Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU, Prof. Dr. İNSU YILMAZ Ağır Astımı Nasıl Yönetirim? – Doç. Dr. Şadan SOYYİĞİT Sorular ve Olgularla Ağır Astım Deneyimi – Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi, Konya / 25 Aralık 2021 / Dedeman Hotel, Konya Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi 25 Aralık 2021 Dedeman Hotel, Konya PROGRAM: 25 Aralık 2021, Cumartesi Toplantı Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Ercan KURTİPEK 15.45-16.00 Kayıt ve Açılış 16.00-17.00 İPF’ye Tanısal Yaklaşım 16.00-16.30 Radyolojik İpuçları Doç. Dr. Çağlar UZUN 16.30-17.00 İnvaziv Tanı Yöntemleri: Ne Zaman? Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 17.00-18.00 Olgular Olgu 1: Meslek Hastalıkları ve İAH Olgusu Doç. Dr. Dilek ERGÜN Olgu 2: Romatolojik Hastalık İlişkili İAH Olgusu (Skleroderma) Doç. Dr. Ercan KURTİPEK Olgu 3: İPF Olgusu Doç. Dr. Dildar DUMAN Tartışmacılar: Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Dildar DUMAN, Doç. Dr. Çağlar UZUN 18.30 Akşam Yemeği Program broşürü için tıklayınız.

Akciğer TV: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri 4 / 23.12.2021, 20.00-21.30 Akciğer TV: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri 4 23 Aralık 2021, Perşembe 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. Muzaffer METİN 20.00-20.15 Subsolid Nodül: Radyolojik Yaklaşım Doç. Dr. Çağlar UZUN 20.15-20.30 Olgu 1 Op. Dr. Anıl GÖKÇE 20.30-20.45 Olgu 2 Op. Dr. Mustafa Vedat DOĞRU 20.45-21.00 Olgu 3 Uzm. Dr. Miraç ÖZ 21.00-21.30 Tartışma: Doç. Dr. Cabir YÜKSEL, Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Uzm. Dr. Murat KIYIK, Doç. Dr. Çağlar UZUN, Prof. Dr. Bülent KOÇER, Prof. Dr. Serpil DİZBAY SAK Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Sorular Ve Olgularla Ağır Astım / 21.12.2021, 12.15-13.15 SORULAR ve OLGULARLA AĞIR ASTIM 21 Aralık 2021, Salı 12.15-13.15 Moderatörler: Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM, Prof. Dr. Akın KAYA Ağır Astımda Yol Ayrımı: Kime Hangi Tedavi? – Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU Anti-IgE Hakkında Merak Edilenler ve Gerçek Yaşam Verileri – Prof. Dr. İnsu YILMAZ Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

25. Yıl: Nerede Kalmıştık? 155. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 17 Aralık 2021 / Ramada Otel, Trabzon 25. Yıl: Nerede Kalmıştık? 155. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 17 Aralık 2021 Ramada Otel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.20 Olgu - Prof. Dr. Akın KAYA 19.20-19.40 Olgu - Arş. Gör. Dr. Ayşegül PEHLİVANLAR 19.40-20.00 COVID-19 Yoğun Bakımında ECMO Uygulamalarımız - Dr. Öğr. Üyesi Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 20.00-20.20 Göğüs Hekimliğinde Yapay Zeka Kullanımı - Dr. Öğr. Üyesi. Neslihan ÖZÇELİK 20.20-20.30 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

MARDİN Solunum Buluşmaları: Sempozyum / 4-5 Aralık 2021 / Ramada Plaza by Wyndham Mardin ASYOD: Mardin Solunum Buluşmaları Ramada Plaza by Wyndham Mardin 4 – 5 Aralık 2021 Güncel Konular Tartışmalar Toplantı Başkanları: Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit 4 Aralık 2021, Cumartesi Açılış Konuşmaları: 09.20-09.30 Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 09.30-09.55 KOAH’da Tedaviye Uyum ve GOLD 2022 Önerileri - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 09.55-10.20 Astımda Tedaviye Uyum ve Öneriler - Doç. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 10.20-10.45 Olgularla Plevra Hastalıkları 2021 - Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 10.45-11.00 Tartışma ve Sorular 11.00-11.30 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 11.30-12.15 Covid 19 Güncel Durum ve Covid 19 Aşıları - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12.15-12.45 Covid 19 Pnömonisi Olan Hastaların Uzun Süreli İzlenmesi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU, Prof. Dr. Muzaffer METİN 14.00-14.30 Girişimsel Bronkoloji: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. M. Akif ÖZGÜL 14.30-15.00 Akciğer Kanseri VATS Uygulamaları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Buğra SEZEN 15.00-15.30 Torasik USG Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 15.30-16.00 Kahve Arası 4. OTURUM: Klinik Olgu Tartışmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Uzm. Dr. Murat KIYIK 16.00-17.00 Olgu 1: Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR Olgu 2: Tanınız Nedir? - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Olgu 3: Uyku Apne - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 5 Aralık 2021, Pazar 5. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. İrfan YALÇINKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 10.00-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları Program broşürünü incelemek için tıklayınız. Program Görseli için tıklayınız. ASYOD Mardin Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 5 Aralık 2021, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; pelino@oct.com.tr mail adresine gönderilmesi yeterlidir.

NEVŞEHİR Solunum Buluşmaları: Güncel Göğüs Hastalıkları Sempozyumu / 13-14 Kasım 2021 / Crowne Plaza Hotel Kapadokya Nevşehir NEVŞEHİR Solunum Buluşmaları: Güncel Göğüs Hastalıkları Sempozyumu Crowne Plaza Hotel Kapadokya Nevşehir 13-14 Kasım 2021 Sempozyum Başkanları: Prof. Dr. Akın Kaya, Prof. Dr. Nuri Tutar Sempozyum Sekreteri: Doç. Dr. Özlem Erçen Diken 13 Kasım 2021, Cumartesi 09:20 - 09:30 Açılış Konuşmaları Prof. Dr. Akın Kaya, Prof. Dr. Nuri Tutar 1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Tutar 09:30 - 10.00 KOAH’da Küçük Hava Yolu Hastalığı ve Tedavisi - Prof. Dr. Tevfik Özlü 10.00 - 10:30 Zor Astım Yönetimi Örnek olgular - Doç. Dr. Fatma Merve Tepetam 10:30 - 11.00 Toraks BT Örnekleri: Arşivimden Olgular - Doç. Dr. Çağlar Uzun 11:00 - 11:30 Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Karadağ 11:30 - 12.00 Uykuda Solunum Bozuklukları’nda İlginç Olgular - Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu 12.00 - 12:30 Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet - Prof. Dr. Mehmet Bayram Uydu Sempozyumu Chiesi İlaç Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın Kaya 12.30 - 13.00 Astım Tedavisinde Ekstra Haber - Prof. Dr. İnsu Yılmaz 13.00 - 14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Gülistan Karadeniz 14.00 - 14.30 Yoğun Bakımda Hiperkapnik Hasta Yönetimi: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Aydın Çiledağ 14.30 - 15.00 Akut Pulmoner Emboli Yönetimi: Olgu örnekleri - Prof. Dr. Nuri Tutar 15.00 - 15.30 Minimal İnvaziv Göğüs Cerrahisi: Olgu örnekleri - Doç. Dr. Celal Buğra Sezen 15:30 - 16.00 Kahve Arası 4. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Akif Özgül, Doç. Dr. Halit Çınarka 16.00 - 16.30 EBUS: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Ersin Günay 16.30 - 17.00 Girişimsel Bronkoloji: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Demet Turan 17.00 - 17.30 Diffüz İntertisyel Akciğer hastalıkları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar Duman 14 Kasım 2021, Pazar 10.00-12.00 5. Oturum: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Doç. Dr. Halit Çınarka, Doç. Dr. Özlem Erçen Diken PDF Bilimsel Program için tıklayınız. ASYOD Nevşehir Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 14 Kasım 2021, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; ozlemercen@gmail.com ve asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile gönderilmesi yeterlidir.

Covıd 19 Seyri Ve Aşılar: Güncel Tartışmalar Öneriler / 08.11.2021, 20:00-21:30 08 Kasım 2021, Pazartesi 20:00-21:30 Moderatörler: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 20:00-20:30 Covid 19 Seyri ve Varyantlar - Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ 20:30-21:00 Covid 19 Aşıları: Güncel Tartışmalar Öneriler - Prof. Dr. Alpay AZAP 21:00-21:30 Sorular ve Tartışmalar - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi / 02.11.2021, 20:00-21:15 02 Kasım 2021, Salı 20:00-21:15 Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Halit Çınarka 20:00-20:45 Kronik Akciğer Hastalıklarında Maluliyet Değerlendirmesi (Yeni Yönetmelik Ne Getirdi?) - Prof. Dr. Mehmet BAYRAM 20:45-21:15 Sorular ve Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

ASYOD Asistanbul 4 - Hibrit Okul / 31 Temmuz-01 Ağustos 2021 Hibrit toplantı altyapısı ile toplantıya yerinde ya da online katılım gösterebilirsiniz. Fiziki kayıt hakkına; Elite World Sapanca Hotel’de 30 Temmuz 2021 giriş-01 Ağustos 2021 çıkış olacak şekilde 2 gece Tam Pansiyon konaklama ve İstanbul/Ankara – Elite World Hotel Sapanca grup transferi ya da Sabiha Gökçen Havalimanı – Elite World Hotel Sapanca transfer dahildir. Program: 31 Temmuz 2021, Cumartesi Açılış Töreni: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya - Prof. Dr. Akın Kaya Oturum 1 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet Karadağ - Doç. Dr. Halit Çınarka 09.30 - 10.00 Toraks Radyolojisi: Akciğer Grafisi: Nasıl Okurum? Olgu Örnekleri ve Temel Paternler - Prof. Dr. Akın Kaya 10.00 - 10.30 Toraks Radyolojisi: Toraks BT: Nasıl Okurum? Örnekleri ile Temel Paternler - Doç. Dr. Selen Bayraktaroğlu 10.30 - 11.00 Radyolojik Quiz - Doç. Dr. Selen Bayraktaroğlu 11.00 - 11.30 ARA Oturum 2 Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Erbaycu - Doç. Dr. Güven Bektemur 11.30 - 12.00 Arter Kan Gazları: Nasıl Yorumlarım? - Prof. Dr. Gökay Güngör 12.00 - 12.30 Solunum Fonksiyon Testleri: Nasıl Yorumlarım? - Doç. Dr. Sevinç Sarınç Ulaşlı 12.30 - 13.00 Preoperatif Değerlendirme ve Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu - Doç. Dr. Özlem Erçen Diken 13.00 - 14.00 Öğle Yemeği Oturum 3 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nuri Tutar 14.00 - 14.30 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları - Doç. Dr. Dildar Duman 14.30 - 15.00 Pulmoner Emboli Yönetimi - Doç. Dr. Elif Tanrıverdi 15.00 - 15.30 Plevra Hastalıkları - Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit 15.30 - 16.00 ARA Oturum 4 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya 16.00 - 16.45 Bronkoskopi: Endikasyonlar ve Uygulamalar - Doç. Dr. Deniz Doğan 16.45 - 17.15 Bronkoskopik Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya 1 Ağustos 2021, Pazar Oturum 5 Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu 09.30 - 10.00 Pnömoniler (TGP) - Prof. Dr. Yılmaz Bülbül 10.00 - 10.30 Pnömoniler (HGP) - Prof. Dr. Gökhan Metan 10.30 - 11.00 Tüberküloz - Doç. Dr. Gönenç Ortaköylü 11.00 - 11.30 ARA Oturum 6 Oturum Başkanı: Prof. Dr. Muzaffer Metin 11.30 - 12.00 Akciğer Kanseri Tanı ve Tedavi - Uzm. Dr. Murat Kıyık 12.00 - 12.30 Akciğer Kanseri ve Cerrahi Tedavi - Doç. Dr. Celal Buğra Sezen 12.30 - 13.00 Uykuda Solunum Bozuklukları - Prof. Dr. Zeynep Zeren Uçar 13.00 - 14.00 Öğle Yemeği Oturum 7 Oturum Başkanı: Doç. Dr. Murat Acat 14.00 - 14.30 Astım - Doç. Dr. Nurhan Sarıoğlu 14.30 - 15.00 KOAH - Doç. Dr. Gülistan Karadeniz 15.00 - 15.30 Solunum Yetmezliği - Doç. Dr. Fatma Yıldırım 15.30-16.00 Kapanış Töreni - Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Akın Kaya, Doç. Dr. Özlem Erçen Diken, Dr. Melih Akay Arslan Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 08 Temmuz 2021, Perşembe 12.15-13.15 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Akın Kaya 12.15-12.30 Astımda Kişiye Özgü Tedavi Yaklaşımları Konuşmacı: Prof. Dr. İnsu Yılmaz 12.30-12.45 ATS Evde Uzun Süreli Oksijen Tedavisi Rehberi Önerileri Konuşmacı: Doç. Dr. Fatma Çiftçi 12.45-13.00 Buzlu Cam Opasitelerinde Ayırıcı Tanı: Olgu Örnekleri Konuşmacı: Doç. Dr. Çağlar Uzun 13.00-13.15 Sorular ve Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Covid Sonrası Pulmoner Fibrozis ve Yönetimi / 06.07.2021, 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Gamze Kırkıl 20.00-20.15 Radyolojik Çalışmalar ve Öneriler Konuşmacı: Prof. Dr. Recep Savaş 20.15-20.30 Klinik ve Fonksiyonel Değerlendirme Konuşmacı: Doç. Dr. Dildar Duman 20.30-20.45 Tedavi Önerileri ve Çalışmalar Konuşmacı: Prof. Dr. Akın Kaya 20.45-21.00 Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları Konuşmacı: Doç. Dr. Hülya Doğan 21.00-21.15 Olgu Örnekleri Konuşmacı: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya 21.15-21.30 Sorular ve Tartışmalar Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: ASYOD Akciğer Kanseri Konseyi 1: KHDAK’ de Neoadjuvan Tedavi Olguları / 29.06.2021, 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Muzaffer Metin 20.00-20.30 T4 Olgu Sunum: Op. Dr. Gamze Çetinkaya, Prof. Dr. Muzaffer Metin 20.30-21.00 N2 Olgu Konuşmacı: Op. Dr. Bülent Mustafa Yenigün, Prof. Dr. Ayten Kayı Cangır 21.00-21.30 Sorular ve Tartışma Tartışmacılar: Prof. Dr. Ahmet Demirkazık, Prof. Dr. Serap Akyürek, Prof. Dr. Özlem Küçük, Doç. Dr. Çağlar Uzun, Uzm. Dr. Murat Kıyık Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları / 24.06.2021, 12.15-13.15 Moderatörler: Prof. Dr. Mehmet Karadağ, Prof. Dr. Akın Kaya 12.15-13.00 Diffüz Akciğer Hastalıklarında Toraks BT: Olgu örnekleri ile Konuşmacı: Prof. Dr. Figen Demirkazık 13.00-13.15 Sorular ve Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Tütün Kontrolü ve Sigara Bağımlılığı Tedavisi Yerinde Eğitim Programı / 09.06.2021, 08.45-16.40 Moderatörler: Ayşegül Karalezli, Funda Öztuna 08.45-09.00 Açılış, Tanışma ve Bilgilendirme 09.00-09.20 Türkiye’de Tütün Kontrol Çalışmaları, Tütün Kontrolü ile İlgili Uluslararası Düzenlemeler Konuşmacı: Peyman Altan 09.20-09.40 Tütün Kullanımının Zararları, Riskler ve Tehditler, Bırakmanın Faydaları Konuşmacı: Berna Botan Yıldırım 09.40-10.00 Pasif Etkilenim, Üçüncü El Etkilenim, Tanım ve Korunma Yolları Konuşmacı: Emine Argüder 10.00-10.20 Tütün Kullanımının Nörobiyolojisi Konuşmacı: Habibe Hezer 10.20-11.00 Ara 11.00-11.20 Tütün Kontrolünün Gerekçesi, Endüstri Stratejileri Konuşmacı: Nazmi Bilir 11.20-11.40 Tütün Mücadelesi’nde Hekim ve Sağlık Çalışanlarının Rolü Konuşmacı: Aygül Güzel 11.40-12.00 Tütün Mücadelesinde İletişimin Önemi, İletişim Teknikleri Konuşmacı: Tijen Şengezer 12.00-12.20 Elektronik Sigaranın Zararları, Neden Bırakma Yöntemi Olarak Kullanılamaz? Konuşmacı: Mükremin Er 12.20-13.30 Öğle Arası 13.30-13.50 Sigara İçiminin Klinik Değerlendirilmesi, Olguların Evrelendirilmesi, 5a-5r Yaklaşımı Konuşmacı: Funda Öztuna 13.50-14.10 Kliniklerde Tütün Bağımlılığına Davranışsal Yaklaşımlar, Davranışçı-Bilişsel Yöntemler Konuşmacı: Özlem Sönmez 14.10-14.30 Sigara Bırakmada Farmakolojik Yaklaşımlar, Rutin Uygulama, İlaç Etkileşimleri Konuşmacı: Ayşegül Karalezli 14.30-15.00 Ara 15.00-15.20 Özel Durumlarda Sigara Bırakma (Gebelik, Gençlik, Kronik Hastalıklar, Ağır Mental Hastalıklar) Konuşmacı: Ebru Şengül Parlak 15.20-15.40 Bırakma Döneminde İzlem ve Nüks Olgulara Yaklaşım Konuşmacı: Atilla Uysal 15.40-16.00 Olgu Sunumları Konuşmacı: Ayşegül Karalezli 16.00-16.40 Online Sınav Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri 3 / 08.06.2021, 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. Muzaffer Metin Tartışmacılar: Prof. Dr. Kenan Can Ceylan, Prof. Dr. Akın Kaya, Doç. Dr. Özlem Erçen Diken 20.00-20.30 Bronşektazi: Medikal Tedavi Uzm. Dr. Aslıhan Gürün Kaya 20.30-21.00 Bronşektazi: Cerrahi Op. Dr. Elif Duman 21.00-21.30 Sorular ve Tartışma: Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. Muzaffer Metin Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Konseyleri 2 / 18 Mayıs 2021, Perşembe 20.00-21.30 Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. Muzaffer Metin Tartışmacılar: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Volkan Baysungur 20.00-20.30 Trakeal Stenoz: Girişimsel Bronkoskopi Olgular Prof. Dr. Mehmet Akif Özgül 20.30-21.00 Trakeal Stenoz: Cerrahi Tedavi Olgular Op. Dr. Mustafa Akyıl 21.00-21.30 Tartışma: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Volkan Baysungur Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 30.03.2021, 12:15-13:15 Moderatörler: Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. Muzaffer Metin Tartışmacılar: Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya, Prof. Dr. Akif Turna, Prof. Dr. Muzaffer Metin, Prof. Dr. Cantürk Taşcı 20.30-21.15 Amfizemli Hastada: Bronkoskopik Volüm Azaltıcı Tedavi – Konuşmacı: Prof. Dr. Cantürk Taşcı Cerrahi Volüm Azaltıcı Tedavi – Konuşmacı: Prof. Dr. Akif Turna 21.15-21.30 Sorular ve Tartışma: Prof. Dr. Ahmet Emin Erbaycu, Prof. Dr. Muzaffer Metin Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 30.03.2021, 12:15-13:15 Moderatörler: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12.15-13.00 Olgularla Covid 19 Pnömonisi ve Yoğun Bakım Uygulamaları Konuşmacı: Uz. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 13.00-13.15 Sorular ve Tartışma Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 30.03.2021, 12:15-13:15 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA 12.15-12.30 Astımda Semptom Kontrolü Nasıl Sağlanır? - Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU 12.30-12.45 Yeni Rehbere Göre Sarkoidoz Yönetimi Nasıl Yapılır? - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 12.45-13.00 İmmünsüprese Hastalarda Pnömoni Yönetiminde Toraks BT’de Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılır? - Prof. Doç. Dr. Başak GÜLPINAR 13.00-13.15 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ GSK Koşulsuz Eğitim Destekleri ile…

MULTİDİSİPLİNER Klinik Olgu Tartışmaları: Olgularla İnterstisyel Akciğer Hastalığı Yönetimi / 25.03.2021, 20:00-21:30 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Gamze KIRKIL Tartışmacılar: Doç. Dr. Çağlar UZUN, Doç. Dr. Dildar DUMAN, Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 20.00-20.20 COVID-19 Pandemisinde İnterstisyel Akciğer Hastalığı Yönetimi - Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 20.20-21.20 Olgu Tartışmaları (Sizlerden Gelen Olgular) Olgu 1: COVID Sonrası Fibrozis Gelişen Olgu - Uz. Dr. Miraç ÖZ Olgu 2: İPF Tanılı Uzun Süreli Takipte Olgu - Doç. Dr. Nesrin ÖCAL Olgu 3: NSIP Tanısı Alan Olgusu - Doç. Dr. Murat ACAT Olgu 4: Eozinofilik Akciğer Hastalığı Olgusu - Uz. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULA 21.20-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ Nobel İlaç Koşulsuz Eğitim Destekleri ile…

COVID 19: Güncel Tartışmalar / 04.03.2021, 20:00-21:30 Moderatörler: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 20.00-20.30 Yeni Varyasyonlar Ne Anlama Geliyor? - Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ 20. 30-21.00 Covid Aşıları Güncel Durum - Prof. Dr. Serhat ÜNAL 21.00-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

TEDAVİSİ ZOR VE AĞIR ASTIM / 25.02.2021, 20:00-21:30 25 Şubat 2021, Perşembe 20:00-21:30 Açılış: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU, Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 20.00- 20.20 Ağır Astım tanısı: Alerjik Değerlendirme Fenotiplendirme - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 20.20-20.40 Erişkinde Ağır Astım Tedavisi - Prof. Dr. Sevim BAVBEK 20.40- 21.00 Bronşiyal Termoplasti - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 21.00-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

ASYOD Doğu Karadeniz Buluşmaları Online: SOLUNUM YETMEZLİĞİ ve TEDAVİLERİ 20 Şubat 2021, Cumartesi 14:00-17:00 Kurs Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Uzm. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK Sempozyum Sekreteri: Dr. Öğr. Üyesi Olcay AYÇİÇEK Açılış Konuşması – Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ 14.00-14.20 Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliği, Yeni Rehbere Göre Öneriler – Prof. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU 14.20-14.40 Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği (Pnömoni, ARDS) – Doç. Dr. Fatma YILDIRIM 14.40-15.00 Yüksek Akımlı Oksijen Sistemleri – Uzm. Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA 15.00-15.15 Tartışma 15.15-15.30 Kahve Arası 2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Prof. Dr. Halit ÇINARKA 15.30-15.50 Covid 19 ve Yoğun Bakım – Uzm. Dr. Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 15.50-16.10 Olgularla Mekanik Ventilasyon Uygulamaları – Uzm. Dr. Aslıhan YALÇIN 16.10-16.30 Olgularla NIMV Uygulamaları – Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ 16.30-16.45 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ Program için tıklayınız

Açılış: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Moderatörler: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Muzaffer METİN Tartışmacılar: Prof. Dr. Sadık BİLGİÇ, Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Doç. Dr. Celal Buğra SEZEN 20.00-20.15 Olgu 1: Kist Hidatik Tedavisi Gören Bayan Hasta - Uz. Dr. Aslıhan GÜRÜN KAYA 20.15-20.25 Tartışma - Prof. Dr. Sadık BİLGİÇ 20.25-20.40 Olgu 2: Acil Bronkoskopiye Alınan Hasta - Uz. Dr. Demet TURAN 20.40-20.50 Tartışma - Prof. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL 20.50-21.05 Olgu 3: Acil Ameliyata Alınan Hasta - Uz. Dr. Yaşar SÖNMEZOĞLU 21.05-21.15 Tartışma - Prof. Dr. Muzaffer METİN 21.15-21.30 Sorular ve Tartışma: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. Muzaffer METİN Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

 

GOLD KOAH REHBERİ 2021ve COVID-19 / 09.02.2021, 20:00 - 21:30

Program detayları için tıklayınız.

 COVID-19 YÖNETİMİ: Tartışmalı Konular Sıcak Başlıklar / 26.12.2020, 14:00 - 17:00

Program detayları için tıklayınız.

Program detayları için tıklayınız.

Program detayları için tıklayınız.

Program detayları için tıklayınız.

Program detayları için tıklayınız.

Değerli Meslektaşlarımız,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) olarak 2019’da dördüncü kongremizi gerçekleştirdik ve büyük bir katılımla büyük bir beğeni gördü. Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi UASK 2020; 11-15 Mart 2020 tarihinde Antalyaʼda Belek Sueno Deluxe Hotel Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Saygılarımızla,
UASK 2020 Kongre Komitesi Prof. Dr. Muzaffer Metin, UASK 2020 Kongre Başkanı
Prof. Dr. Aydın Çiledağ, UASK 2020 Bilimsel Komite Başkanı
Doç. Dr. Mehmet Bayram, UASK 2020 Kongre Sekreteri
Prof. Dr. Akın Kaya, ASYOD Başkanı

Göğüs Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşımlar / 14 Aralık 2019

Değerli Meslektaşlarımız

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 14 Aralık 2019 tarihinde İstanbul'da Bakırköy Titanik Otelde Göğüs Hastalıklarında Multidisipliner Yaklaşımlar toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının ayrıntılı programını ekte görebilirsiniz. Kursa katılım ücretsiz olup kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla..

Eğitim Yöneticileri:
Prof.Dr. Akın Kaya
Prof.Dr. Erdoğan Çetinkaya

Eğitim Sekreteri Doç. Dr. Muhammed Emin AKKOYUNLU

Kursa katılmak isteyen hekimler formu doldurup, eminakkoyunlu@gmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

>>Detaylar için tıklayınız<<

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 7 Aralık 2019

Değerli Meslektaşlarımız;

24. Yılda Doğu Karadeniz Solunum Buluşmalarımıza devam ediyoruz. 7 Aralık 2019 Cumartesi, saat 16.30-19.00 arasında Trabzon Park Dedeman Otel'de BRONŞEKTAZİ ZİRVESİ gerçekleştiriyoruz. Ekte ayrıntılı programını bulacağınız bu toplantıda bronşektaziyi yeni kılavuzların ışığında interaktif olarak tartışıyoruz. Bölgemizde görev yapan tüm göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi uzman ve asistanlarımızı bekliyoruz. Ajandanıza şimdiden not düşünüz.
Programı göremek için tıklayınız.

Görüşmek dileğiyle...

ASYOD Yönetim Kurulu

Girişimsel Pulmonoloji Kursu / 6 Aralık 2019

Değerli Meslektaşlarımız;

SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ, GÜLHANE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖĞÜS HASTALIKLARI AD. ve ASYOD tarafından 6 Aralık 2019 Cuma günü Saat 8.30-17.00 arasında Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Bronkoskopi Ünitesinde gerçekleştirilecek olan Girişimsel Pulmonoloji toplantımıza bölgemizde görev yapan sınırlı sayıda meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Toplantının ayrıntılı programını tıklayarak görebilirsiniz.

Kurs kontenjanı sınırlı olup, kursa katılmak isteyen hekimlerin formu doldurup canturktasci@gmail.com e-posta adresine göndermelerini bekliyoruz.

Saygılarımızla,

Kurs Başkanları: Doç.Dr. M. Akif Öztürk, Doç.Dr. Cantürk Taşcı
Kurs Sekreteri:

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

İnterstiyel Akciğer Hastalıkları Ayrıcı Tanısı ve Klinik Olgular / 30 Kasım 2019

 

Solunum Buluşmaları Gaziantep / 23 - 24 Kasım 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından 23-24 Kasım 2019 tarihlerinde Gaziantep Divan Otelʼde Güncel Göğüs Hastalıkları toplantısı düzenlenecektir.

Program için tıklayınız. Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir.

Olgu sunumlarının:
• Başlık
• Yazar isimleri ve Kurum adresleri
• Giriş:
• Olgu Sunumu
• Tartışma ve Sonuç
• Anahtar kelimeler

Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri:yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması ve ngbayram@hotmail.com adresine mail ile gönderilmesi yeterlidir.

Saygılarımızla..

Prof. Dr. Akın Kaya Sempozyum Başkanı
Prof.Dr. Aydın Çiledağ Sempozyum Başkanı

 

İleri Mekanik Ventilasyon Kursu / 9 Kasım 2019

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Saat 9.00-17.00 arasında Ankara'da The Green Park Hotel’de gerçekleştirilecek olan 'İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları’ konulu toplantımıza bölgemizde görev yapan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. Toplantının ayrıntılı programını ekte görebilirsiniz. Kursa katılmak isteyen hekimlerin formu doldurup, aslihangurun@hotmail.com e-posta adresine göndermelerini bekliyoruz. Katılım ücretsizdir ancak kayıt yaptırılması zorunludur.

Saygılarımızla,

Eğitim Yöneticileri: Prof.Dr. Akın Kaya- Prof. Dr. Turgut Teke- Prof.Dr. Aydın Çiledağ
Eğitim Sekreteri: Uz.Dr. Aslıhan Gürün Kaya


Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

Detaylar için tıklayınız

 

Göğüs Hastalıklarında Zor Olgular / 2 Kasım 2019

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 2 Kasım 2019 Cumartesi günü 15.00-19.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Göğüs Hastalıklarında Zor Olgular konulu toplantımıza bölgemizde görev yapan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz. Toplantının ayrıntılı programını ekte görebilirsiniz. Kursa katılım ücretsiz olup kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla,

Eğitim Yöneticileri: Doç.Dr.Ercan Kurtipek- Doç.Dr. Nuri Tutar
Kurs Sekreteri: Dr.Öğr. Üyesi. Dilek Ergün

 

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 13 - 15 Eylül 2019

Değerli Meslektaşlarımız,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından 13-15 Eylül 2019 tarihlerinde Rize'de "Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları" toplantısı düzenlenecektir. Program ekte sunulmuştur. Kısa bir süre içinde "www.asyod.org" adresinden başvurular başlayacaktır. Pazar günü Olgu sunumları için e-poster oturumu düzenlenecektir.

Bildiri kitabı için tıklayınız.

Olgu sunumlarının:
Başlık:
Yazar isimleri ve Kurum adresleri:
Giriş:
Olgu Sunumu:
Tartışma ve Sonuç:
Anahtar Kelimeler:
Sunum yapacak kişinin iletişim bilgileri:

yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması ve asyoddogukaradeniz@oct.com.tr adresine mail ile gönderilmesi yeterlidir.

Saygılarımızla..

Prof. Dr. Akın Kaya, Sempozyum Başkanı
Prof. Dr. Tevfik Özlü, Sempozyum Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Edhem, Ünver Sempozyum Sekreteri

 

Asistan Buluşmaları 2 / 22-23 Haziran 2019

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) tarafından 22-23 Haziran 2019 tarihlerinde Elite World Europe Hotel, İstanbul'da "Asistan Buluşmaları 2" eğitim toplantısı düzenlenecektir. Toplantıya katılım için kayıt yaptırılması zorunludur. Kayıt işlemleri için aşağıdaki linkten form doldurmanızı rica ederiz.

Toplantı bilimsel programı için tıkılanıyız.

İletişim için:


OCT Mice


Pelin Özdemir
0541 620 20 99


asyodasistanbulusmalari@oct.com.tr

 

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 26 Nisan 2019

>>>Afişi görmek için tıklayın<<<

 

 

Haydi, hep birlikte... UASK 2019 Kongresine… SİZİN SESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ…

UASK 2018 üçüncü kongremizdi. İlk kongremizden itibaren sizlerden aldığımız geri dönüşler doğrultusunda hep daha iyisini yapmaya çalıştık. UASK 2018 çıtayı daha da yükseğe koydu. Sorumluluğumuzun farkındayız. İşimizin zor olduğunu biliyoruz. Ama diğer yandan potansiyelimizi ve sizlerin desteğini de biliyoruz. İşte bu bilinçle UASK 2019 için işe koyuluyoruz.

UASK 2019’da yine çok beğeneceğiniz bir kongreyi hep birlikte yapacağımızı düşünüyoruz. Şimdiden ajandanıza “13-17 Mart 2019 tarihinde UASK 2019’dayim” notunuzu düşünüz. Hastane yönetiminize, sponsorunuza şimdiden talebinizi iletiniz. Kongremizde sunacağınız bildirinin, posterin, yapacağınız sunumun hazırlığına hemen başlayınız.

Felsefemizi biliyorsunuz: “biz güzel bir kongre hazırladık, gelin kongremize katılın” demiyoruz. “Gelin birlikte pişirelim, birlikte yiyelim” diyoruz. Bugünden tezi yok, oturup hayalinizdeki kongreyi bize yazın.

Kongre denince beklentileriniz neler?

Bir kongrede neler olmalı? Neler de olmamalı?

Hangi konulara ağırlık verelim?

Hangi oturumlara daha çok zaman ayıralım?

Hangi konularda kurslar yapalım?

Sadece bilimsel programla ilgili talep ve tercihlerinizi değil, aynı zamanda organizasyonla ilgili her türlü görüş ve önerilerinizi de bekliyoruz. Şimdiye kadar pek çok kongreye katıldınız. Kongrelerde beğendiğiniz uygulamalar, rahatsız olduğunuz, “keşke böyle olmasaydı” dediğiniz konular... Aklınıza gelen ne varsa sizden istiyoruz. “Bu önemsiz” demeyin. Ayrıntılar ve mükemmellik küçük detaylarda saklıdır. <b>Bu kongrede sizden de bir şey olsun. Geldiğinizde “bunu ben önermiştim” ya da “işte tam da böyle olsun istemiştim” demenizi istiyoruz. Sizin kongrenizi yapmak istiyoruz. Gönlünüzdeki kongreyi yapmak istiyoruz. SİZİN SESİNİZ, SİZİN KONGRENİZ diyoruz.</b>

Akademisyenlerimizi, uzmanlarımızı, asistanlarımızı, endüstri temsilcilerimizi, refakatçilerimizi, velhasıl tüm paydaşlarımızı tekrar mutfağa, tezgaha bekliyoruz. Herkesin bir şey kattığı, yüreğini kattığı bir menü hazırlayalım, UASK 2019’da servis edelim.

Kongre konularımızı belirlerken yine sahada çalışan uzmanlarımızın, asistanlarımızın poliklinikte, klinikte hastalarını yönetirken ihtiyaç duyduklarını esas alacağız. Tanı, tedavi ve izlemdeki yenilikleri tartışacağız. Sadece bilgi aktarımı değil, tecrübe, beceri ve birikimleri de paylaşacağız.

Farklı isimleri, farklı bakış açılarını izleyebileceksiniz. Göğüs hastalıkları, yoğun bakım ve torasik onkolojinin başlıca konularında temel bilgilerinizi tazeleyecek ve güncelleyebileceksiniz. Yine çok samimi, sıcak, dostça, kendinizi misafir değil, ev sahibi hissettiğiniz bir kongre olacak. O binadan bu binaya, o kattan bu kata koşturup durmayacaksınız. Yorulmadan, dağılmadan, kompakt bir konsept içinde kolayca dilediğiniz salona geçebilecek, dilediğiniz oturumun dilediğiniz konuşmacısını izleyebilecek, poster ve endüstri stantlarına ve sosyal programlara hemen ulaşabileceksiniz. Sosyal programlarımızda stres atacak, eğleneceksiniz. Kongre otellerimiz, Sueno Deluxe Hotel ve Calista Luxury Resort’un dinlendirici ikliminde keyifli günler ve geceler geçireceksiniz. Kongrede yalnız kalmayın, sevdikleriniz size refakat edebilsin diye onlar için de kolaylıklar sağlıyoruz. Onlara da “13-17 Mart 2019’da Sueno Otel, Belek, Antalya’dayız” diye şimdiden müjdeyi veriniz. Aile boyu bekliyoruz...

Saygılarımızla,
UASK 2019 Kongre Organizasyon Komitesi

Detaylı bilgi için kongre web sayfasını ziyaret edebilirsiniz. www.uask2019.com

 

Bronkoskopi Eğitim / 2 Mart 2019

>> Afişi görmek için tıklayınız <<

 

Klinik Olgu Tartışmaları / 23 Şubat 2019

Eğitim Yöneticileri: Prof. Dr. Gamze KIRKIL, Prof. Dr. Funda ÖZTUNA

Eğitim Sekreteri: Dr. Öğrt. Üyesi Olcay AYÇİÇEK

Eğitimin Amacı: Benzer radyolojik bulgularla ayırıcı tanısı gereken bazı akciğer hastalıklarını örnek olgular üzerinden interaktif olarak tartışmak.

Hedef Kitle: Bölgede görev yapan göğüs hastalıkları asistan ve uzmanları

Sertifikasyon: Katılımcılara eğitim sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.

Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir

Eğitimciler (Soyad sırasına göre):


• Olcay AYÇİÇEK, Dr. Öğrt. Üyesi, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
• Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr., SBÜ Yedikule EAH, İstanbul.
• Selda GÜNAYDIN, Dr. Öğrt. Üyesi, Giresun Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Giresun.
• Akı KAYA, Prof. Dr., Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara.
• Gamze KIRKIL, Prof. Dr., Göğüs Hastalıkları, Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi, Elazığ.
• Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK, Uzm. Dr., KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
• Funda ÖZTUNA, Prof. Dr., Göğüs Hastalıkları, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon.
• Songül OZYURT, Dr. Öğrt. Üyesi, RTE Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Rize.

>> Afişi görmek için tıklayın <<

 

Akciğer TV Diffüz Alveoler Hemoraji Sendromu / 18 Şubat 2019

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (iPad, iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsitniz.

 

Olgularla Toraks Radyolojisi / 16 Şubat 2019

Eğitim Yöneticisi: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Uzm. Dr. Özcan AVCI
Eğitim Sekreteri: Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİRDÖĞEN
Eğitimin Amacı: Radyolojik tanının önemli olduğu bazı akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını örnek olgular üzerinden interaktif olarak tartışmak.

Öğrenim Hedefleri:

Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler;
• Akut pulmoner emboli tanı ve takibinde radyolojik bulguları tanımlayabilecekler.
• İnterstisyel akciğer hastalıklarında radyolojik bulguları açıklayabilecekler ve ayırıcı tanıda
radyolojinin yerini özetleyebilecekler .
• Soliter pulmoner nodulün tanımını yapabilecek; radyolojik değerlendirmesini özetleyebilecek
ve takip kriterlerini sıralayabilecekler.
• Plevral hastalıklarda radyolojik değerlendirme yapabileceklerdir.
• Pulmoner enfeksiyonlarla ilişkili örnek radyografileri değerlendirip, ayırıcı tanısını yapabilecekler.

Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları ve radyoloji uzman ve asistanları.
Sertifikasyon: Program sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir. Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur.

Eğitimciler (Soyad sırasına göre):

Uzm. Dr. Özcan AVCI, Prof. Dr. Türkan Akyok Göğüs Hastalıkları Hastanesi, Bursa
Doç. Dr. Selen BAYRAKTAROĞLU, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı,İzmir
Dr. Öğr. Üyesi Ezgi DEMİRDÖĞEN, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Doç. Dr. Gökhan GÖKALP, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa
Uzm. Dr. Halil KARAHAN, Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi, Bursa
Prof. Dr. Akın KAYA, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı,Ankara
Prof. Dr. Recep SAVAŞ, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir
Prof. Dr. Ragıp ÖZKAN, Özel Medi Güneş Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul

>> Afişi görmek için tıklayınız <<

 

Akciğer TV Malign Plevral Sıvılara Yaklaşım: ATS/STS/STR Rehberi / 24 Ocak 2019

>>Afişi Görmek için tıklayınız<<

 

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 22 Aralık 2018

Tarih : 22 Aralık 2018, Cumartesi
Saat : 16:30-18:30
Yer : Park Dedeman Otel, Trabzon
Düzenleyen : Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

>> Afişi görmek için tıklayınız <<

 

Akciğer Hastalıkları ve YBU Günleri / 08 Aralık 2018

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi işbirliği ile “AKCİĞER HASTALIKLARI ve YOĞUN BAKIM GÜNLERİ: 3 Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu” 08 Aralık 2018 tarihinde İstanbul, Fairmont Quasar’da düzenlenecektir.

Sempozyum kaydı için kontenjan dolmuştur, yoğun ilginiz için teşekkür ederiz.

Sempozyum katılımı için sadece kayıt ücreti karşılanacak olup, konaklama ve ulaşım dahil değildir.

İletişim için:
OCT Mice
asyodahybsempozyumu@oct.com.tr
0541 620 20 99 & 0541 620 20 91

Saygılarımızı sunuyoruz.

>> Sempozyum bilimsel programı için lütfen tıklayınız <<

 

Zor Akciğer Enfeksiyonlarının Yönetimi / 17 Kasım 2018

Eğitim Yöneticileri: Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL

Eğitim Sekreteri: Dr. Öğr. Üyesi. Selda GÜNAYDIN

Eğitimin Amacı: Günlük pratikte tanı ve tedavisinde klinisyenin zorlandığı dirençli bakteriler, virüsler ve funguslara bağlı akciğer enfeksiyonlarının yönetimini tartışmak.

Sertifikasyon: Katılımcılara kurs sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.

Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir.

Eğitimciler (Soyad sırasına göre):

Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

Dr. Öğr. Üy. Selda GÜNAYDIN,
Giresun Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Giresun

Prof. Dr. Akın KAYA,
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

Prof. Dr. Nurhan KÖKSAL,
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Samsun

Prof. Dr. Gökhan METAN,
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Prof. Dr. Zekaver ODABAŞI,
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ,
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

Posteri indirmek için tıklayın

 

İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları / 3 Kasım 2018

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYODun İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 3 Kasım 2018 Cumartesi günü Saat 9.00-17.00 arasında Ankara Tıp Cebeci Hastanesi 50. Yıl Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek olan İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları konulu toplantımıza bölgemizde görev yapan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Toplantının ayrıntılı programını için tıklayınız.

Kursa katılım ücretsiz olup katılmak isteyen hekimlerin aşağıdaki formu doldurup, aslihangurun@hotmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

Eğitim Yöneticileri: Prof.Dr. Akın Kaya --- Prof. Dr. Turgut Teke --- Prof.Dr. Aydın Çiledağ
Eğitim Sekreteri: Uz.Dr. Aslıhan Gürün Kaya

 

Olgularla Toraks Radyolojisi / 20 Ekim 2018

Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Nuri TUTAR

Kurs Sekreteri: Doç. Dr. Ercan KURTİPEK

Eğitimin Amacı: Radyolojik tanının önemli olduğu bazı akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını örnek olgular üzerinden interaktif olarak tartışmak.

Öğrenim Hedefleri: Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler;
• Akut pulmoner emboli tanı ve takibinde radyolojik bulguları tanımlayabilecekler.
• İnterstisyel akciğer hastalıklarında radyolojik bulguları açıklayabilecekler ve ayırıcı tanıda radyolojinin yerini özetleyebilecekler.
• Soliter pulmoner nodulün tanımını yapabilecek; radyolojik değerlendirmesini özetleyebilecek ve takip kriterlerini sıralayabilecekler.
• Plevral Hastalıklarda radyolojik değerlendirme yapabileceklerdir.
• Pulmoner enfeksiyonlarla ilişkili örnek radyografileri değerlendirip, ayırıcı tanısını yapabilecekler.

Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ve radyoloji uzman ve asistanları.

Sertifikasyon: Program sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.

Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir. Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur. BAŞVURU FORMU Ad ve Soyad Çalıştığı İl Çalıştığı Kurum Uzmanlık Alanı GSM No E-posta Kursa katılmak isteyen hekimler formu doldurup, kurtipek14@hotmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

*Program için lütfen tıklayınız.

Akut Pulmoner Emboli Radyolojisi: Önemli Bulgular ve Mesajlar / 11 Ekim 2018

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke ( http://connect5.ktu.edu.tr/solunum ) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (iPad, iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsitniz.

>>Program afişi için tıklayınız<<

 

ASYOD Asistan Buluşmaları / 30 Haziran 2018

Değerli Üyelerimiz,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından 30 Haziran-1 Temmuz 2018 tarihleri arasında Crowne Plaza Hotel, Florya İstanbul’da Asistan Buluşmaları Eğitim Programı düzenlenecektir.

Toplantı programı için tıklayınız.

İletişim için:
OCT Turizm
Pelin Özdemir 0541 620 20 99 & Başak Bektaşoğlu 0541 620 20 91
asyodasistanbulusmalari@oct.com.tr

 

İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler: IPF, NSIP, RBILD, AIP, COP, LIP, DIP, PPFE / 5 Mayıs 2018

ASYOD’un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 5 Mayıs 2018 Cumartesi günü Saat 16.30-20.00 arasında Trabzon Park Dedeman Otel’de gerçekleştirilecek olan “İdiyopatik İnterstisyel Pnömoniler: IPF, NSIP, RBILD, AIP, COP, LIP, DIP, PPFE” konulu toplantımıza bölgemizde görev yapan tüm meslektaşlarımızı bekliyoruz.

Toplantının ayrıntılı programını ekte görebilirsiniz. Kursa katılmak isteyen hekimlerin alttaki Formu doldurup seldagunaydin@hotmail.com e-posta adresine iletmelerini bekliyoruz.

Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Toplantı Yöneticisi
Dr. Selda GÜNAYDIN, Toplantı Sekreteri

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

>> Afişi görmek için tıklayınız <<

 

Highlights and Novel Development in Asthma / 28 Nisan 2018

Değerli Grup Üyeleri,

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi işbirliği ile düzenlenecek 'HIGHLIGHTS AND NOVEL DEVELOPMENTS IN ASTHMA' toplantısında Avrupa'dan da 4 değerli öğretim üyesi katılarak sizlere güncel bilgileri aktaracaklar.

28 Nisan 2018 tarihinde Hilton İstanbul Bosphorus Hotel’de düzenlenecek sempozyumda sizleri aramızda görmekten onur duyacağız. Toplantıya katılım ücretsizdir ve simültane çeviri yapılacaktır.

Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yaptırılması zorunludur. Kayıt için bilgilerinizi (ad, soyad, iletişim numarası, güncel kurum ve bölüm bilgisi belirterek) asthmasymposium@oct.com.tr mail adresine göndermeniz gerekmektedir.

Sizleri toplantımıza katılmaya davet ediyor ve saygılarımızı sunuyoruz.

Toplantı Başkanları:
Prof. Dr. Akın Kaya
Prof.Dr. Cezmi A. Akdiş
Doç.Dr. Mehmet Bayram
Doç.Dr. M. Emin Akkoyunlu

www.asyod.orgwww.bezmialemhastanesi.com.tr

 

İdiyopatik Pulmoner Fibrozis / 7 Nisan 2018

Değerli Meslektaşlarımız

ASYOD'un Eğitim Toplantıları kapsamında 7 Nisan 2018 Cumartesi günü Konya Hotel Dedeman'da "İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (İPF) TANI VE TEDAVİ SORUNLARI" konulu toplantı düzenlenecektir.

Toplantıya katılım ücretsiz olup, sınırlı kontenjan nedeniyle önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Program ekte gönderilmiştir.

Kayıt için aşağıdaki formu doldurup kurtipek14@hotmail.com adresine iletebilirsiniz..
Saygılarımızla..


Prof.Dr. Gamze KIRKIL, Doç. Dr. Ercan KURTİPEK Toplantı Başkanları
Porf.Dr. Akın Kaya ASYOD YK Başkanı

Başvuru Formu

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

>> Programı indirmek için tıklayın <<

 

Akciğer Kanseri Taraması Yeni Rehberler ve Öneriler / 5 Nisan 2018

Sunum Planı:
Akciğer Kanseri Taraması
Yeni Rehberler ve
Öneriler

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizidile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızınolması yeterli. Apple uyumlu (iPad/iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programınıindirmeniz gerekmektedir.

Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsitniz.

>>Afişi görmek ve indirmek için tıklayınız<<

 

Ulusal Akciğer Sağlığı 2018 Kongresi (UASK 2018)

Değerli Meslektaşlarımız;

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) olarak 2017'de ikinci Kongremizi gerçekleştirdik ve büyük bir katılımla sizlerin beğenisini kazandı.

ASYOD'un Ulusal Akciğer Sağlığı 2018 Kongresi yine Akciğer Kanserleri Derneği (AKAD) ile birlikte 14-18 Mart 2018 tarihinde Antalya'da Belek Kaya Palazzo Kongre Merkezinde yapılacaktır.

Yeni ufukları keşfetmek; farklı bir deneyim yaşamak için şimdiden 2018 Ulusal Kongre kontenjanınıza ULUSAL AKCİĞER SAĞLIĞI KONGRESİ’ni not edin.

Size yine çok farklı bir Kongre deneyimi yaşatacağımıza söz veriyoruz. paneller, konferanslar, simülasyon merkezleri, atölye çalışmaları, konseyler ve dahası süprizler...

Son 5 yılda Solunum Platformu’ndaki paylaşımlarımızla; Türkiye’nin her bölgesinde gerçekleştirdiğimiz bölgesel toplantılarımızla; online eğitimlerimizle; asistan e-okulumuzla; Güncel Göğüs Hastalıkları Serimizle; Akciğer Bültenimizle uzmanlık alanımızda kazandığımız tecrübe ve birikimleri kongremize yine aktaracağız.

Kongremizin bilimsel programının da siz üyelerimizin talep ve önerileri ile şekillenmesini hedefliyoruz. Bu konudaki görüş ve önerilerinizi bizimle paylaşmanızı talep ediyoruz ve drnuritutar@gmail.com adresine iletmenizi bekliyoruz.

Katkı ve paylaşımlarınız için şimdiden çok teşekkür ederiz.

Saygılarımızla..

Sizin Sesiniz Sizin Kongreniz....

 

 

Girişmsel Pulmonoloji Sempozyumu / 24 Şubat 2018

Değerli Grup Üyeleri

ASYOD'un Eğitim Toplantıları kapsamında 24 Şubat 2018 Cumartesi günü GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ Sempozyumu düzenlenecektir.

Toplantıya katılım ücretsiz olup, sınırlı kontenjan nedeniyle önceden kayıt yaptırılması gerekmektedir. Program ekte gönderilmiştir.

Kayıt için aşağıdaki formu doldurup aciledag@yahoo.com adresine iletebilirsiniz..
Saygılarımızla..


Kurs Başkanları: Prof.Dr. Akın Kaya, Doc¸. Dr. Mehmet Akif O¨ZGU¨L
Kurs Sekreteri: Doç. Dr. Aydın Çiledağ

Afişi görmek için tıklayınız


Adı ve Soyadı:
Çalıştığı İl:
Çalıştığı Kurum:
Uzmanlık Alanı:
GSM Telefon No:
E-Posta:

 

 

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 19 Ocak 2018

Konu : Sarkoidozun Tanı, Tedavi ve Takibinde Sorunlar

Saat : 18:30-20:00

Yer : Ramada Otel, Trabzon

Düzenleyen : Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

Afişi indirmek için tıklayınız.

 

Torasik Ultrasonografi / 18 Ocak 2018

ASYOD Online Senkron İnteraktif Paylaşım Toplantıları, 67. Program
Torasik Ultrasonografi - Doç. Dr. Sevda Şener Cömert
18 Ocak 2018, Perşembe, Saat 20.00

Link: http://connect5.ktu.edu.tr/solunum

Afişi görmek için tıklayınız

 

Akciğer Hastalıkları ve Yoğun Bakım Günleri - Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Sağlık Bilimleri ile Chicago Üniversiteleri katkılarıyla 9 Aralık 2017 tarihinde İstanbul’da AKCİĞER HASTALIKLARI ve YOĞUN BAKIM GÜNLERİ düzenlenecektir.

Program ekte gönderilmiştir. Web sayfasına gitmek için tıklayınız.

Toplantıya bekliyoruz.

Saygılarımzla..

 

Mekanik Ventilasyon Uygulamaları / Ankara

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 18 Kasım 2017 tarihlerinde Ankara'da İyi Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekte bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup aslihangurun@hotmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Afişi görmek için tıklayınız.

Katılım ücretsizdir.

Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur.

Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç.Dr. Turgut TEKE
Toplantı Sekreteri: Uz.Dr. Aslıhan Gürün KAYA

Başvuru Yapan Hekimin:
Adı ve Soyadı
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM Telefon No
E-Posta

 

Dogu Karadeniz Solunum Buluşmaları / Trabzon

Katkı ve katılımlarınızla 21 yıldır sürdürmekte olduğumuz Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları’nın 2017 yılı son toplantısında her zamanki gibi sizlerin olguları yanında Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL, Yeni Başlayanlar için Polisomnografinin Alfabesi başlıklı bir sunum yapacaktır. Katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ,


PROGRAM: 17 Kasım 2017
19.00-19.10 Açılış
19.10-20.00 Yeni Başlayanlar için Polisomnografinin Alfabesi – Prof. Dr. Yılmaz BÜLBÜL (Göğüs Hastalıkları, KTÜ Tıp Fakültesi, Trabzon)
20.00-20.30 Katılımcılarımızın Olguları
20.30- ...... Yemek

Yer: Dedeman Otel, Yomra Trabzon.
Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

Koşulsuz Eğitim Desteği için Bilim İlaca teşekkür ederiz.

Programı indirmek için tıklayınız

 

Güncel Bilgiler Işığında İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) / Kayseri

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 11 Kasım 2017 Cumartesi günü Kayseri Radisson Blu Hotel'de Güncel Bilgiler Işığında İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF) konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı ekte sunulmuştur.

Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup drnuritutar@gmail.com e-posta adresine iletebilirler.

Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Gamze KIRKIL, Prof. Dr. Yurdanur ERDOĞAN
Eğitim Sekreteri: Doç. Dr. Nuri TUTAR

Programı indirmek için tıklayınız

 

TEMEL ve İLERİ BRONKOSKOPİ KURSU / İzmir

ASYOD'un İnteraktif EğitimToplantıları kapsamında 4 Kasım 2017 Cumartesi günü İzmir'de SBÜ Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Temel ve ileri Bronkoskopi Toplantısı' gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup onurerer@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz. Katılım sınırlıdır ve kayıt yaptırılması zorunludur.

Afişi görmek için tıklayınız.

Kurs Başkanları: Doç Dr Mehmet Akif Özgül- Doç Dr Ahmet Emin Erbaycu
Kurs Sekreteri: Uz Dr Onur Fevzi Erer

Başvuru Formu

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı :
Çalıştığı İl :
Çalıştığı Kurum :
Uzmanlık Alanı :
GSM Telefon No:
E-Posta :

 

TEMEL ve İLERİ BRONKOSKOPİ KURSU/ Malatya

ASYOD'un İnteraktif EğitimToplantıları kapsamında 30 Eylül 2017 Cumartesi günü Malatya'da Turgut Özal Tıp Merkezi, Kongre ve Kültür Mekezinde <b>Temel ve ileri Bronkoskopi Toplantısı</b> gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılım için ekteki başvuru formunu doldurup talatkilic2013@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Katılım sınırlıdır ve kayıt yaptırılması zorunludur.

Kurs Yöneticileri: Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL, Prof. Dr. Zeynep Ayfer AYTEMUR
Eğitim Sekreteri: Doç. Dr. Talat KILIÇ

Program ve katılım formu için tıklayınız.

 

SFT'NİN KLİNİKTE KULLANIMI ve YORUMU TOPLANTISI / Trabzon

Programa ulaşmak için tıklayınız.

 

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) / Elazığ

Değerli Meslektaşlarımız;


ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında <b>6 Mayıs 2017 Cumartesi</b> günü Elazığ WINDY HILL Otelde <b>GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF)</b> konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı ekte sunulmuştur. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup gamkirkil@yahoo.com e-posta adresine iletebilirler. Kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla

Eğitim Yöneticileri: Kursa katılmak isteyen hekimler formu doldurup, gamkirkil@yahoo.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

2. AKCİĞER GÜNLERİ

Değerli Meslektaşlarımız;

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Karabük Üniversitesi tarafından
6 Mayıs 2017 tarihinde Karabük'te düzenlenecek "2. Akciğer Günleri" toplantısı programı ekte gönderilmiştir. Toplantıya katılım ücretsiz olup sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yaptırılması zorunludur.

Birlikte güzel bir programda olmayı diler ve sizleri Karabük'te görmekten mutluluk duyarız..

Prof.Dr. Erdoğan Çetinkaya Toplantı Başkanı
Prof.Dr. Akın Kaya ASYOD Başkanı

Başvuru:
KURS SEKRETERİ
Yrd. Doç. Mustafa Çörtük
Karabük Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Karabük
E-Posta: mcortuk@yahoo.com


Afişi indirmek için tıklayınız

 

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) / Edirne

Değerli Meslektaşlarımız

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 22 Nisan 2017 Cumartesi günü EDİRNE Margi Otelde GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı ekte sunulmuştur. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup bikotika@yahoo.com e-posta adresine iletebilirler. Kayıt yapılması zorunludur.
Saygılarımızla

Eğitim Yöneticileri: Prof. Dr. Gündeniz ALTIAY, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
Eğitim Sekreteri: Uzm. Dr. Bilkay SEREZ

Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı:
Çalıştığı İl:
Çalıştığı Kurum:
Uzmanlık Alanı:
GSM Telefon No:
E-Posta:

 

GELENEKSEL DOĞU KARADENİZ SOLUNUM BULUŞMALARI - 21.Yıl

Eyvah! BT’de akciğerde nodül var (Pulmoner nodülü olan hastanın yönetimi)

Değerli Meslektaşımız;
Her zamanki gibi ilginç olgularımızı tartışacağımız bu programda Rize Kaçkar Devlet Hastanesinden Uzm. Dr. Neslihan Özçelik tarafından “Eyvah! BT’de akciğerde nodül var: pulmoner nodülü olan hastanın yönetimi” konusunda bir sunum yapılacaktır. Toplantıya katılımınız bizi onurlandıracaktır.

ASYOD Yönetim Kurulu

147. PROGRAM

Tarih: 21 Nisan 2017 Cuma
Saat: 19.00-20.30

Program:
19.00-19.10 Açılış
19.10-19.40 Eyvah! BT’de akciğerde nodül var, Uzm. Dr. Neslihan ÖZÇELİK
19.40-19.50 Tartışma
19.50-20.30 Olgularımız
20.30- ...... Yemek

Yer: Dedeman Otel, Kaşüstü / Yomra, Trabzon
Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

Toplantıya verdiği koşulsuz eğitim desteği için Novartis ilaçlarına teşekkür ederiz.

>> Programı indirmek için tıklayınız <<

 

GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) / Adana

25 Mart 2017, Cumartesi / Adana, Hilton Otel

Değerli Meslektaşlarımız
ASYOD’un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 25 Mart 2017 Cumartesi günü Adana Hilton Otelde GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı ekte sunulmuştur. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup sibelkarasb@hotmail.com e-posta adresine iletebilirler. Kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla.

Eğitim Yöneticileri: Prof. Dr. Gamze KIRKIL- Prof. Dr. Mukadder ÇALIKOĞLU
Eğitim Sekreteri: Uzm. Dr. Sibel KARA

Adı ve Soyadı:
Çalıştığı İl :
Çalıştığı Kurum :
Uzmanlık Alanı :
GSM Telefon No :
E-Posta :

>> Afişi indirmek için tıklayınız. <<

 

Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları

25 Şubat 2017, Cumartesi / İstanbul, Taksim Point Otel

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'UN İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 25 Şubat 2017 Cumartesi, İstanbul Taksim Point Otel'de Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantının ayrıntılı programı ektedir. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup eminakkoyunlu@gmail.com e-posta adresine iletebilirler. Kontenjanımız sınırlıdır ve kayıt yapılması zorunludur. Son başvuru tarihi 15 Şubat 2017.

ASYOD Yönetim Kurulu

Başvuru Yapan Hekimin

Adı ve Soyadı :
Çalıştığı İl :
Çalıştığı Kurum :
Uzmanlık Alanı :
GSM Telefon No :
E-Posta :

>> Afişi indirmek için tıklayın <<

 

Güncel Bilgiler Işığında İdiyopatik Pulmoner Fibrozis(IPF)

18 Şubat 2017, Cumartesi / Hilton Otel, Bursa

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD’un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 18 Şubat 2017 Cumartesi günü Bursa Hilton Otelde GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı ekte sunulmuştur. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup demirdogenezgi@gmail.com e-posta adresine iletebilirler. Kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla.

Eğitim Yöneticileri: Prof.Dr. Mehmet Karadağ- Uz.Dr. İbrahim Ocak
Eğitim Sekreteri: Uz. Dr. Ezgi Demirdöğen Çetinoğlu

Başvuru Yapan Hekimin;
Adı ve Soyadı :
Çalıştığı İl :
Çalıştığı Kurum :
Uzmanlık Alanı :
GSM Telefon No :
E-Posta:

>>Programı indirmek için tıklayınız<<

 

Geleneksel Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları - 21.Yıl

Değerli Meslektaşımız;

Her zamanki gibi ilginç olgularımızı tartışacağımız 2017’nin bu ilk programında Pulmoner Tromboembolide Sekonder Profilaksi, Uzun Süreli Takip ve Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon konusunda bir sunum yapılacaktır. Toplantıya katılımınız bizi onurlandıracaktır.

Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

146. PROGRAM

Tarih: 10 Şubat 2017 Cuma, 19:30 - 20:30

19:00 - 19:10 Açılış
19:10 - 19:30 Pulmoner Tromboembolide Sekonder Profilaksi ve Uzun Süreli Takip, Doç. Dr. Sedat Savaş ÖZSU
19:30 - 19:50 Kronik Tromboembolik Pulmoner Hipertansiyon, Doç. Dr. Aziz GÜMÜŞ
19:50 - 20:00 Tartışma
20:00 - 20:30 Olgularımız
20:30 - ? Yemek

Yer: Panagia Suit Otel*, Trabzon

Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

* Panagia Suit Otel: Ortahisar, Toklu Mah., Devlet Sahil Yolu Caddesi, No.391, Trabzon. (Ayasofya Mevkii, Aksular Otel yanı); Tel:(0462) 333 13 33

>> Afişi indirmek için tıklayın <<

 

ONLİNE: HKP/VİP Yeni Rehber, Tedavi Önerileri

9 Şubat 2017, Perşembe

Saat: 20.00

Sunum Planı

• Tanıda kullanılan mikrobiyolojik yöntemler: Kısa bir göz geçirme
• Biyolojik belirteçlerin HKP/VIP tanı ve tedavisinde yeri nedir?
• CPSI'in tedaviye başlamadaki rolü?
• Çok ilaca dirençli mikroorganizmalar için empirik tedavi kime verilmeli?
• Antibiyotiklerin Farmokokinetik / Farmakodinamik özelliklerinin tedavideki rolü
• Kültür sonucuna göre tedavi revizyonları.

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (iPad, iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

>> Afişi indirmek için tıklayınız. <<

YRBT’de İnterstisyel Akciğer Hastalıklarının Temel Bulguları

27 Aralık 2016, Salı

Saat: 20:00-21:00

Sunum Planı

• YRBT Tekniği
• Temel Patenler
• Ayırıcı Tanı
• Örnek Olgular

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (iPad, iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

>> Afişi indirmek için tıklayın <<

 

 

KOAH 2017 Güncellemesi

27 Aralık 2016, Salı

Saat: 20:00-21:00

Sunum Planı

• GOLD 2017’de neler değişti?
• KOAH hala inflamatuvar bir hastalık mı?
• KOAH sınıflamasında SFT’nin pabucu dama atıldı mı?
• KOAH tedavisinde inhale kortikosteroidleri unutalım mı?
• KOAH’ta da basamak tedavisi mi?

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde “misafir olarak gir” kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. “odaya gir” tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (iPad, iPhone) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

>> Afişi indirmek için tıklayın <<

 

Temel ve ileri Bronkoskopi Toplantısı

10 Aralık 2016, Edirne

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'UN İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 10 Aralık  2016 Cumartesi günü Edirne'de Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde TEMEL ve İLERİ BRONKOSKOPİ toplantısı 40 kursiyerin katılımı ile geçekleştirildi. Toplantıya verdikleri destek ve katkılarından  dolayı öncelile kurs başkanları Doç Dr Mehmet Akif Özgül ve  Prof Dr Gündeniz Altıay ile kurs sekreteri Uz.Dr Bilkay Serez olmak üzere konuşmacı ve oturum başkanları Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Erhan TABAKOĞLU,  Prof. Dr. Osman N. HATİPOĞLU, Prof. Dr. Celal KARLIKAYA,  Doç. Dr. Ersin GÜNAY,  Doç. Dr. Sevtap HEKİMOĞLU ŞAHİN ve Doç. Dr. Nuri TUTAR hocalarımıza teşekkür ederiz.

2017 yılında pratik eğitim ağırlıklı kurslarımızın devam edeceğini hatırlatmak isteriz.(www.asyod.org)

ASYOD Yönetim Kurulu

Afişi indirmek için Tıklayınız

 

ASYOD Geleneksel Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları - 20.Yıl

Değerli Meslektaşlarımız;

Her zamanki gibi ilginç olgularımızı tartışacağımız 2016’nın bu son programda İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Sayın Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK bize YOĞUN BAKIMDA ATEŞLİ OLGULARIN YÖNETİMİ konusunda bir sunum yapacaktır. Toplantıya katılımınız bizi onurlandıracaktır.

145. PROGRAM:
Tarih: 9 Aralık 2016 Cuma
Saat: 19.00-20.30
Program:
19.00-19.15 Açılış
19.15-20.00 Yoğun Bakımda Ateşli Olguların Yönetimi, Prof. Dr. Recep ÖZTÜRK
20.00-20.30 Olgularımız
20.30- ...... Yemek
Yer: Zorlu Grand Otel, Trabzon
Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

Koşulsuz Eğitim Desteği için Boehringer Ingelheim İlaçlarına teşekkür ederiz.

 

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI Tanı ve Tedavide Son Gelişmeler Sempozyumu

3 Aralık 2016, İstanbul Hyatt Regency Ataköy Otel

 

 

ASYOD Pratik Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Eğitim Toplantısı 1

2 Aralık 2016, Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi , Balıkesir

ASYOD un İnteraktif EğitimToplantıları kapsamında Balıkesir de 2 Aralık 2016 Cuma günü ASYOD Pratik Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Eğitim Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup drderyacelebi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Katılım 15 kişi ile sınırlandırılmıştır

Saygılarımızla..

Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA- Uz. Dr. Necati KELEMENÇE

ASYOD Pratik Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) Eğitim Toplantısı 2 Aralık 2016, Balıkesir Göğüs Hastalıkları Hastanesi , Balıkesir

Program:

11.00-12.00 Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) - Prof.Dr. Erdoğan Çetinkaya

12.00-13.30 Öğle Yemeği

13.30-15.00 Pratik eğitim (Simülasyon Cihazı İle) - Prof.Dr. Erdoğan Çetinkaya- Doç.Dr. Nuri Tutar

Koşulsuz Eğitim Desteği için AstraZeneca İlaçlarına teşekkür ederiz.

 

Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları Toplantısı


Değerli Meslektaşlarımız;


ASYOD un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 26 Kasım 2016 Cumartesi, Ankara Plaza Otel de Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları toplantısı gerçekleştirilecektir.

Toplantının ayrıntılı programı ve kayıt formu ektedir. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız pdf dosyanın son sayfasındaki bu formu doldurup drserol@yahoo.com e-posta adresine iletebilirler. Kayıt yapılması zorunludur.

Saygılarımızla,

ASYOD Yönetim Kurulu

Dosyayı İndirmek İçin Tıklayınız

 

 

Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları Kursu Gerçekleştirildi 

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD’UN İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 26 Kasım 2016 Cumartesi, Ankara Plaza Otel’de Toraks Radyolojisi: Klinik Radyolojik Olgu Tartışmaları toplantısı geçekleştirildi. Toplantıya verdikleri destek ve ilgiden dolayı Prof.Dr. İsmail Savaş, Prof.Dr. Çetin Atasoy, Prof.Dr. Figen Demirkazık, Doç.Dr. Evren Üstüner, Doç.Dr. Aydın Çiledağ, Doç.Dr. Ayşegül Karalezli hocalarımıza teşekkür ediyoruz..Toplantıya katılan tüm hekimlerimize Prof.Dr. Çetin Atasoy’un Türkçe’ye kazandırdığı YRBT Atlası hediye edildi..Bu konuda ikinci bir kurs yapılması beklentisiyle toplantı sona erdi.

Emeği geçen herkese ve kurs sekreteri Dr. Serhat Erol’a teşekkür ederiz.

ASYOD Yönetim Kurulu

 

İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu

Değerli Meslektaşlarımız;

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 19 Kasım 2016 tarihlerinde Ankara'da İleri Mekanik Ventilasyon Uygulamaları Kursu gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekte bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup eminakkoyunlu@gmail.com adresine gönderebilirsiniz. Katılım ücretsizdir. Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur. Program

Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Akın KAYA, Prof. Dr. İrfan UÇGUN
Toplantı Sekreteri: Doç.Dr. Muhammet Emin Akkoyunlu

 

Güncel Bilgiler Işiğinda İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF)

1 Ekim 2016 Cumartesi
Mövenpick Otel, İzmir

15.00-15.20 Açılış, Tanışma, Beklentiler Doç. Dr. Ahmet Erbaycu- Prof.Dr. Tevfik Özlü

I. OTURUM: Semra Bilaçeroğlu, Tevfik Özlü
15.20-15.40 Tanım, Sınıflama, Klinik ve Genetik Bulgular Uz Dr. Ceyda Anar
15.40-16.00 IPF’de Radyolojik İpuçları Prof. Dr. Recep Savaş
16.00-16.20 IPF Tanısında İnvazif Tanı Yöntemlerinin Yeri? Prof.Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
16.20-16.40 Tartışma
16.40-17.00 Ara

II. OTURUM: Ahmet Emin Erbaycu, Enver Yalnız
17.00-17.20 IPF’de Patolojik Bulgular ve Özellikler Prof. Dr. Ali Veral
17.20-17.50 IPF Tedavisi Prof. Dr. Nesrin Moğulkoç
17.50-18.30 Olgu Örnekleri (2-3 olgu) Uz. Dr. Fatma Demirci Üçsular Uz Dr Ceyda Anar
18.30-19.00 Tartışma ve Kapanış (yemek) Doç. Dr. Ahmet Erbaycu-Prof.Dr. Tevfik Özlü

 

Güncel Bilgiler Işığında İdiyopatik Pulmoner Fibrozis (IPF)

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 4 Haziran 2016 Cumartesi günü Ordu Anemon Otelde GÜNCEL BİLGİLER IŞIĞINDA İDİYOPATİK PULMONER FİBROZİS (IPF) konulu bir toplantı yapılacaktır. Toplantı programı altta sunulmuştur. Toplantıya katılmak isteyen meslektaşlarımız alttaki formu doldurup doldurup drselenu@gmail.com e-posta adresine iletebilirler.

Saat

Konu

Konuşmacı

16.00-16.20

Açılış, Tanışma, Beklentiler

Nurhan KÖKSAL, Canan EREN DAĞLI

 

I. OTURUM

Halit ÇINARKA, Ünal ŞAHİN

16.20-16.40

Tanım, Sınıflama,  Klinik 

Gamze KIRKIL

16.40-17.00

IPF Radyolog Gözüyle

Betül KIZILDAĞ

17.00-17.20

IPF Tanısında İnvazif Tanı Yöntemlerinin Yeri?

Erdoğan ÇETİNKAYA

17.20-17.40

Tartışma

 

17.40-18.00

Ara

 

 

II. OTURUM

Halide Nur ÜRER, Salih BİLGİN

18.00-18.20

IPF Patolog Gözüyle

Canan YÜKSEL

18.20-18.40

IPF Tedavisi

Zehra YAŞAR

18.40-19.00

Olgu Örnekleri

Şevket ÖZKAYA, Zehra YAŞAR

19.00-19.20

Tartışma ve Kapanış

Nurhan KÖKSAL, Canan EREN DAĞLI

 

Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 28 Mayıs 2016 Cumartesi günü Çorum Anitta Otel'de "Temel ve İleri Bronkoskopi Kursu" Toplantısı  gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları aşağıda bulabilirsiniz.

 

PROGRAM

10.00-10.20 Bronkoskopiendikasyon ve kontrendikasyonları nelerdir?

Doç.Dr. Ersin Günay

10.20-10.40 Bronkoskopik anatomi ve patolojik görünümler

Doç.Dr. Aydın Çiledağ

10.40-11.00 Bronkoskopik işlemler lavaj, fırcalama, biyopsi, BAL

Yard.Doç.Dr. Sertaç Arslan

11.00-11.10 Ara

11..10-11.30 Transbronşiyal İğne Aspirasyonu ve TBB

Yard.Doç.Dr. Özlem Erçen Diken

11.30-11.50 Akciğer patolojilerinde EBUS’ un yerı nedir.

Doç.Dr. Nuri Tutar

11.50-12.10 Bronkoskopik Hacim Azaltıcı Tedaviler

Prof. Dr. Erdoğan Çetinkaya

12.10-12.30 Endobronşiyal tedaviler ve vaka seçimi

Doç. Dr. Mehmet Akif Özgül

12.30-13.00  Yemek

1300-14.00 PRATİK EĞİTİM: 1 EBUS , 2.Konvansiyonel TBİA 

Doç.Dr Nuri Tutar, Doç.Dr Ersin Günay

Yard.Doç.Dr Özlem Erçen Diken, Yard.Doç.Dr Yavuz Selim İntep

 

16-20 Mart 2016 Su Sesi Otel Belek ANTALYA

"Sizin Nefesiniz, Sizin Kongreniz"

Çok heyecanlıyız,
SİZİN KONGRENİZi yapıyoruz.
UASK-2016'ya geldiğinizde kendinizi misafir değil, ev sahibi olarak hissedeceksiniz.
Gönlünüzdeki, kafanızdaki KONGRE'yi bize yazın.
Kendinizi sınırlamayın, her aklınıza geleni, gönlünüze düşeni yazın.
Sizin fikirlerinize ihtiyacımız var.
SİZİN NEFESİNİZi arkamızda hissetmek bize güç veriyor...
Bekliyoruz, mesajlarınızı, görüşlerinizi, fikirlerinizi, önerilerinizi, hayallerinizi, paylaşmanızı bekliyoruz..
İletilerinizi "uask2016@gmail.com" adresine bekliyoruz...

Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi 2016 (UASK-2016): SİZİN NEFESİNİZ; SİZİN KONGRENİZ...

 

 

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları

Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları kapsamında ASYOD'un düzenlediği 2016'nın ilk programı 4 Mart Cuma akşamı Trabzon Zorlu Grand Otelde gerçekleştirilecektir. Her zamanki gibi olgularımızı tartışacağımız bu programın başında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinden Göğüs Hastalıkları ve Yoğun Bakım Uzmanı Sayın Prof. Dr. Akın KAYA, bu kış ve influenza sezonunda önemli bir gündemimiz olan hastalarımıza mekanik ventilasyon desteği konusunda bir sunum yapacaktır. Programın ayrıntılarına ulaşmak için tıklayınız....

PROGRAM:

Tarih: 4 Mart 2016 Cuma

Saat: 19.00-20.30

Program:

19.00-19.15 Açılış

19.15-20.00 Hangi hastama nasıl mekanik ventilasyon uygulamalıyım? Prof. Dr. Akın KAYA

20.00-20.30 Olgularımız

20.30- ...... Yemek

Yer: Zorlu Grand Otel, Trabzon

Düzenleyen: Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD)

 

KHDAK'de Neoadjuvan Tedaviler

ASYOD'un Online Canlı İnteraktif Paylaşım toplantıları kapsamında İzmir Dr. Suat Seren GHGC EAH'den Doç. Dr. Berna Kömürcüoğlu, 10 Aralık Perşembe saat 20.5'te http://connect5.ktu.edu.tr/solunum adresinde KHDAK'de Neoadjuvan tedavileri anlatacak.

Konuşmacı: Doç. Dr. Berna KÖMÜRCÜOĞLU, Dr. Suat Seren GHGC-EAH, İzmir.

Tarih: 10 Aralık 2015 Perşembe

Saat: Toplantıya giriş / kayıt, saat 20.15'de sunum ise 20.30 de başlayacaktır. 

Link:  http://connect5.ktu.edu.tr/solunum 

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke ( http://connect5.ktu.edu.tr/solunum) girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsiniz.

 

Bronşiyal Terrmoplasti

ASYOD'un Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları kapsamında 13 Kasım 2015 Cuma akşamı Trabzon'da BRONŞİYAL TERMOPLASTİ konulu bir toplantı  gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup ozlutevfik@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz. Program

 

EBUS Toplantısı

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 7 Kasım 2015 Cumartesi günü Erzurum'da Torasik Ultrasonografi ve EBUS Toplantısı  gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup eucar1979@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz. Program

Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Leyla SAĞLAM, Doç. Dr. Akif ÖZGÜL

 Açılış Prof. Dr. Leyla SAĞLAM, Doç. Dr. Akif ÖZGÜL

1. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Hasan KAYNAR, Prof. Dr. Metin AKGÜN

10:00-10:20 Sonografi Temelleri, Sonografik Anatomi Doç. Dr. Ömer ARAZ

10:20-10:40 Akciğer Kanseri Evrelemesinde EBUS Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

10:40-11:00 Kahve Molası

2. OTURUM Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Doç. Dr. Elif YILMAZEL UÇAR

11:00-11:20 Benign Mediastinal Patolojilerde EBUS Doç. Dr. Elif YILMAZEL UÇAR

11:20-11:40 Radial Prob EBUS’un Özellikleri ve Akciğer Patolojilerinde Kullanılması Doç. Dr. Nuri TUTAR

11:40-14:00 EBUS Olgu ve Öğle Yemeği

. OTURUM Oturum Başkanları: Doç. Dr. Akif ÖZGÜL, Doç. Dr. Ömer ARAZ

14:00-14:20 Torasik Ultrasonografi Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

14:20-14:40 EBUS ile Alınan Örnekler Ne Kadar Değerli Doç. Dr. Halide Nur ÜRER

14:40-15:00 Kahve Molası

15:00-16:30 4. Pratik Uygulama EBUS Uygulamaları Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Torasik Ultrasonografi Prof. Dr. Hüseyin YILDIRIM

16:30 Eğitim Sonu Değerlendirme ve Kapanış Prof. Dr. Leyla SAĞLAM, Doç. Dr. Akif ÖZGÜL

 

Kistik ve Kaviter Akciğer Hastalıkları

ASYOD Online Senkron (Canlı) İnteraktif Eğitim Toplantıları - 54. Program Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT - 5 Kasım 2015 Perşembe, Saat: 20.15 http://connect.ktu.edu.tr/solunum

Konuşmacı: Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları, Anabilim Dalı, Diyarbakır.

Tarih: 5 Kasım 2015 Perşembe

Saat: Toplantıya giriş / kayıt, saat 20.15'de sunum ise 20.30 de başlayacaktır.

Link: http://connect.ktu.edu.tr/solunum

Kayıt: Toplantıya katılmak için verilen linke (http://connect.ktu.edu.tr/solunum ) girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Gerekli Donanım: Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

Toplantı tüm hekimlere açıktır, bu davetiyeyi diğer meslektaşlarınıza iletebilirsiniz.

 

Akciğer Kanserinde Parankim Koruyucu Cerrahi

ASYOD'un Online İnteraktif Eğitim Toplantıları kapsamında 6 Ekim Salı akşamı Saat 20.15'te İzmir Dr. Suat Seren GHGC-EAH'den Doç. Dr. Ahmet ÜÇVET Akciğer Kanserinde Parankim Koruyucu Cerrahi konulu bir Online sunum yapacak. Program

 

Standart Tedaviye Cevap Vermeyen Akciğer Hastalarına Yaklaşım

ASYOD'un Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları kapsamında 3 Ekim 2015 Cumartesi günü Giresun'da Standart tedaviye cevap vermeyen akciğer hastalarına yaklaşım konulu bir Toplantı  gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup drbirsenekiz@gmail.com  adresine gönderebilirsiniz. Program

Prof. Dr. Ünal ŞAHİN, Toplantı Yöneticisi

Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı  
Çalıştığı İl  
Çalıştığı Kurum  
Uzmanlık Alanı  
GSM Telefon No  
E-Posta
 

 

Toraks Radyolojisi Toplantısı

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 18 Eylül 2015 Cumartesi günü Saat 19.00'da Trabzon Zorlu Grand Otelde Toraks Radyolojisi konusunda bir Eğitim Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz.


Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup ozlutevfik@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.


Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

Başvuru Formu
Başvuru Yapan Hekimin
Adı ve Soyadı
 
Çalıştığı İl
 
Çalıştığı Kurum
 
Uzmanlık Alanı
 
GSM Telefon No
 
E-Posta
 

 

Dünya Sepsis Günü (Web-Konferans Duyurusu)

Dünya Sepsis Günü Dolayısıyla... 13 Eylül Dünya Sepsis Günü nedeniyle, World Sepsis day ve Globally Sepsis Alliance tarafından bir sepsis webinarı organize edilmiştir. Bu organizasyonla ilgili duyuru ekte olup; link adresi şöyledir:

www.world-sepsis-day.org/wwsw

ASYOD Yönetim Kurulu

 

Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS)

ASYOD Asistan e-Okul’da 10 Eylül 2015 Perşembe akşamı saat 20.15’te Erciyes Üniversitesinden Doç. Dr. Nuri TUTAR, ENDOBRONŞİYAL ULTRASONOGRAFİ (EBUS) Dersini ONLİNE olarak anlatacak. Bu derste EBUS’un anatomisi, tekniği, klinik kullanımı, endikasyonları,kontrendikasyonları, yararı paylaşılacak.

Bu dersi asistanlarımız yanında uzmanlarımız da http://connect5.ktu.edu.tr/m4d3/ linkinden bağlanarak izleyebilecekler. Toplantıya katılmak için verilen linke girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

 

Malpraktis veya Demoklesin Kılıcı Altında Hekimlik

ASYOD'un Online Canlı İnteraktif Eğitim Toplantıları kapsamında Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, 17 Nisan Perşembe Akşamı saat 20.00'de "Malpraktis veya Demoklesin Kılıcı Altında Hekimlik" başlıklı bir videokonferans verecektir. Programın ayrıntılarına ve linke ulaşmak için tıklayınız...

 

Kalp Yetmezliği Eğitim Toplantısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği olarak Sağlık Bilimleri Araştırmaları Derneği, N.Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Mevlana Üniversitesi ve Konya Eğitim Araştırma Hastanesi ile  birlikte 21 Mart 2015 tarhinde Konya Dedeman Otelde saat 10:00 da KALP YETMEZLİĞİ EĞİTİM TOPLANTISI düzenlenecektir. Toplantı multi disipliner bir yaklaşım ile düzenlenmiş olup Kardiyoloji, Göğüs Hastalıkları, Radyoloji ve İç Hastalıkları Nefroloji bölümlerinden konuşmacılar katkı sağlayacaktır. Program

 

 Bronkoskopi Dersi (Online)

ASYOD Asistan e-Okul’da 19 Mart 2015 Perşembe akşamı saat 20.15’te Afyon Kocatepe Üniversitesinden Doç. Dr. Ersin GÜNAY, BRONKOSKOPİ Dersini ONLİNE olarak anlatacak. Bu derste Bronkoskopide Hasta Seçimi, Endikasyonlar, Kontrendikasyonlar, Riskler, Komplikasyonlar, Premedikasyon, Sedasyon, Bronş Anatomisi, Rijit ve Fiberoptik Bronkoskopinin Avantaj ve Dezavantajları anlatılacak ve örnek olgular paylaşılacak.

Bu dersi asistanlarımız yanında uzmanlarımız da http://connect5.ktu.edu.tr/m4d1 linkinden bağlanarak izleyebilecekler. Toplantıya katılmak için verilen linke girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

ASYOD Asistan e-Okulu, www.akciger.tv

 

 Asistan e-Okulda 2. Modül

ASYOD Asistan e-Okulda 2. Modülün Son Dersi olan Statik ve Dinamik Akciğer Volümleri Dersi 24 Kasım pazartesi akşamı saat 20.15'te yapılacak. Dersi Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer SARIAYDIN anlatacak. Ayrıntıları ekte bulabilirsiniz.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ile Afyon Kocatepe Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 26 Nisan 2014 Cumartesi günü Afyonkarahisar İkbal Termal Otelde ACCP 2013 Kılavuzu Rehberliğinde Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Güncelleme Toplantısı düzenlenecektir. Toplantının ayrıntılı duyurusuna ulaşmak için tıklayınız...

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen Bir Konu Bir Konuk Online Senkron (Canlı) İnteraktif Eğitim Toplantılarının 23'ncüsü 5 Mart 2014 Çarşamba Gecesi Saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Programın konusu: Küçük Hücrelidışı Akciğer Kanserinde Noninvazif ve İnvazif N2 Tanısı. Konuşmacı ise: Prof. Dr. Akif TURNA. Ayrıntılı programa ulaşmak için tıklayınız...

Göğüs Hastalıkları Acilleri Kursu 24 Mayıs 2014, Cumartesi günü İzmir Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılacaktır. Program ektedir.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından düzenlenen Bir Konu Bir Konuk Online Senkron (Canlı) İnteraktif Eğitim Toplantılarının 22'ncisi 19 Şubat 2014 Çarşamba Gecesi Saat 20.00'de gerçekleştiriliyor. Programın konusu: RADYASYON ONKOLOĞUNDAN: Akciğer Kanseri Olgularınızın Yönetiminde Size Ne Zaman, Nasıl, Ne kadar Yardımcı olabiliriz ? Konuşmacı ise: Doç. Dr. Hale Başak ÖZKÖK. Ayrıntılı programa ulaşmak için tıklayınız...

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte düzenlediği ve Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca Sertifikalandırılan "TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKMA KURSU" 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Samsun Anemon Otel'de gerçekleştirilecektir. Program

 Venöz Tromboembolizm Kursu

Klinik pratiğe dönük olarak venöz tromboembolizmin tanı, tedavi ve profilaksisini ve tedavi ve izlemde yaşanan sorunlarla nasıl başa çıkılabileceğini örnek olgularla tartışılacağı Venöz Tromboembolizm Kursu 21 Aralık 2013 tarihinde Şanlıurfa'da Hotel El-Ruha'da düzenlenecektir. Kurs programı ektedir. Program

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından sık görülen interstisyel akciğer hastalıklarında hasta yönetiminde tartışmalı konuları ve tedavideki yeni yaklaşımlarını tartışmak için Erzurum'da 11 Ocak 2014 tarihinde İnterstisyel Akciğer Hastalıkları kursu düzenlenecektir. Kursa katılımı ücretsizdir. Kurs programı ektedir.

Sarkoidozu ne zaman ve nasıl tedavi edelim?

Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT - 21 Kasım 2013 Perşembe

http://connect.ktu.edu.tr/solunum

Ayrıntılı bilgi için oku

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenecek ‘Venöz Tromboembolizm Kursu’ 15 Şubat 2014 tarihinde , Hilton Oteli Kayseri’de yapılacaktır. Kurs katılımı ücretsizdir ve katılım belgesi verilecektir.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD'nın birlikte düzenliyeceği Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Güncelleme Toplantısı 14 Aralık 2013 tarihinde Samsun Anemon Otelde gerçekleştirilecektir. Program

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından 26 Ekim 2013 Cumartesi günü Trabzon Zorlu Grand Hotelde Pratik Uykuda Solunum Bozuklukları Kursu gerçekleştirilecektir. Kurs Programı ve ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ve N.E. Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları AD tarafından 22 Şubat 2014 Cumartesi günü Anemon Otelde Pulmoner Rehabilitasyon Eğitim Toplantısı gerçekleştirilecektir. Eğitim Toplantı Programı ve ayrıntılara ulaşmak için (iletişim: Dr. Celalettin Korkmaz (e-mail: celalettinkorkmaz@hotmail.com )

Tarih: 23 Mart 2013

Yer:Bezm-i Alem Üniversitesi, İstanbul

Sekreter: Doç. Dr. Aydın Çiledağ

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

E-Posta: aciledag@yahoo.com

Sağlıkta Şiddet için "Artık yeter" diyorsanız

sıra kime geldi diye endişeleniyorsanız bu gece Sağlıkta Şiddeti tartışacağımız online oturuma sizi bekliyoruz. Uzmanıyla, asistanıyla, akademisyeniyle sizleri bu oturuma katılıp, ortak sorunumuz karşısında tepki vermeye, görüş ve önerilerinizi dile getirmeye davet ediyoruz. Bugün 1 Nisan 2013 Pazartesi Saat 20.30'da online canlı oturumda Sağlıkta Şiddeti masaya yatıracağız. Bu oturumda: Şiddetin nedenleri, şiddeti besleyen faktörler, şiddetin failleri, şiddete maruz kalanlar, şiddetin yaşandığı alanlar, saldırganların kimliği, şiddetin türleri, şiddete karşı sağlık çalışanlarının tepkileri, şiddetin sağlık çalışanlarında oluşturduğu etkiler, şiddetin önlenmesi için neler yapılması gerektiğini tartışacağız. Ülkemizde sağlık alanında yaşanan şiddeti ortaya koyan verileri paylaşacağız. Evinizden, hastaneden, bu interaktif videokonferansı izleyebilir sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu cihazlar (IPAD, IPHONE) için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir. Toplantıya giriş / kayıt, saat 20.00'de sunum ise 20.30 de başlayacaktır. Toplantıya katılmak için (http://connect.ktu.edu.tr/solunum ) adresine girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

2 Mart Cumartesi, 2013

Konya Anemon Otel

Program

İletişim: Dr. Durdu Mehmet Yavşan ( drdmy46@yahoo.com.tr ) (GSM: 0505 5014429).

Temel ve İleri Bronkoskopi Toplantısı

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 21 Kasım 2015 Cumartesi günü Sivas'da Temel ve İleri Bronkoskopi Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntılara alttaki linki tıklayarak ulaşabilirsiniz. Uygulamalı eğitim nedeniyle katılım 15 kişiyle sınırlı olacaktır. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup sulhattinaslan@mynet.com adresine gönderebilirsiniz. Program


Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ, Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

10:00-10:30 Tanışma, Toplantıdan Beklentiler Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ,
Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL

1.OTURUM
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Zehra SEYFİKLİ, Doç. Dr. Ömer Tamer DOĞAN
10:30-11:30 Bronkoskopinin Sırları 1: (Premedikasyon,
Lavaj, Fırçalama, Biyopsi, BAL) Doç. Dr. Sibel YURT
11:30-12:30 Bronkoskopinin Sırları 2: (TBİA ve TBB) Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
12:30-13:30 Öğle Yemeği


2. OTURUM
Oturum Başkanları: Doç. Dr. Serdar BERK, Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA
13:30-14:15 Akciğer Patolojilerinde EBUS’un Yeri Doç. Dr. Nuri TUTAR
14:15-15:00 Endobronşiyal Tedaviler ve Vaka Seçimi Doç. Dr. Mehmet Akif ÖZGÜL
15:00-16:30
Pratik Eğitim
1. EBUS
2. Konvansiyonel TBİA
Doç. Dr. Nuri TUTAR,
Doç. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ,
Doç. Dr. Sibel YURT,
Doç. Dr. Sulhaddin ARSLAN

ASYOD İnteraktif Eğitim Toplantıları

 

Girişimsel Bronkoloji

ASYOD Asistan e-Okul’da 15 Ekim 2015 Perşembe akşamı saat 20.15’te Yedikule GHGC-EAH’den Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ Dersini ONLİNE olarak anlatacak. Bu derste elektrokoter, APC, lazer, kryoterapi, stent, fotodinamik tedavi, brakiterapi gibi çeşitli endobronşiyal girişimler paylaşılacak. Bu dersi asistanlarımız yanında uzmanlarımız da http://connect5.ktu.edu.tr/m4d4/ linkinden bağlanarak izleyebilecekler. Toplantıya katılmak için verilen linke girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

 

Temel Yoğun Bakım Sempozyumu

10-11 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara, Çukurambar, Holiday Inn, Otelde Temel Yoğun Bakım Sempozyumu yapılacaktır. Toplantı bir buçuk gün sürecek olup ilk gün temel yoğun bakım konularında olup ikinci gün pratik ve interaktif toplantılardan oluşacaktır. Toplantıya katılım ücretsiz olup katılım sonrası sertifika verilecektir. Toplantı ile ilgili başvurularınızı sempozyum sekreteri Prof. Dr. Kürşat Uzun ( uzunkur@yahoo.com )'a yapabilirisiniz. Program

 

İleri Evre Akciğer Hastalıklarında Tedavi

14 Kasım 2015 tarihinde Konya Dedeman Otelde düzenlenecek olan "İLERİ EVRE AKCİĞERHASTALIKLARINDA TEDAVİ" konulu eğitim toplantısı düzenlenecektir. Katılmak isteyenler davetiyedeki formu doldurup Yard. Doç.Dr. Soner Demirbaş ile ietişime geçebilirler. (E-mail: dsoner68@gmail.com) Program ektedir.

09:30-10:00 Açılış Prof. Dr. Kürşat UZUN, Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

1. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

10:00-10:30 İleri Evre Akciğer Hastalıklarında Dispne Yönetimi: Pulmoner Rehabilitasyon Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI

10:30-11:00 Uzun Süreli Evde Oksijen; NIMV ve Nebülizatör Desteği Prof. Dr. Akın KAYA

11:00-11:30 Çay ve Kahve Molası

2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Oktay İMECİK

11:30-11:50 Amfizemde Bronkoskopi Volüm Azaltıcı Tedaviler Doç. Dr. Taha BEKÇİ

11:50-12:10 Akciğer Transplantasyonunda Hasta Seçimi Prof. Dr. Adalet DEMİR

12:10-12:30 Yaşam Sonu Planlanması: Palyatif Tedaviler Doç. Dr. Turgut TEKE

12:30-13:30 Öğle Yemeği

3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA

13:30-13:50 Akciğer Kanserinde Ağrı Yönetimi Prof. Dr. Sema TUNCER

13:50-15:00 a. İleri Evre İPF Olgusu b. Evde MV Desteği Alan Olgu c. KOAH: Pulmoner Rehabilitasyon Planlama Yrd. Doç. Dr. Soner DEMİRBAŞ Yrd. Doç. Dr. Durdu Mehmet YAVŞAN, Yrd. Doç. Dr. Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI

15:00-15:20 Satellit: KOAH Tedavisinde Yeni Uzun Etkili Bronkodilatör: İndakaterol Doç. Dr. Sevinç SARINÇ ULAŞLI

15:20-15:30 Akılcı İlaç kullanımı ve Sertifika Dağıtımı Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ

 

İleri Girişimsel Bronkoloji Toplantısı

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 9-10 Mayıs 2015 Cumartesi, Pazar günü Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinde gerçekleştireceğimiz ve davetiyesi ekte sunulan İLERİ GİRİŞİMSEL BRONKOLOJİ TOPLANTISI'na sadece 25 kişi alınabilecektir. Kontenjanın sınırlı olmasından dolayı, katılmak isteyen arkadaşlarımızın başvurularını gecikmeden yapmalarını öneriyoruz. Program

Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup eminmaden@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz.

Toplantı Yöneticileri: Prof. Dr. Salih EMRİ, Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

 

İnhale Antibiyotik Tedavisi: kime, ne zaman, ne kadar?

Antibiyotik Tedavisi: kime, ne zaman, ne kadar?
Prof. Dr. Zeki YILDIRIM'ın sunumu, 30 Nisan 2015 Perşembe, Saat: 20.15
http://connect.ktu.edu.tr/solunum adresinde... Kaçırmayın... Ayrıntılar için tıklayınız...

 

Tanısal Bronkoskopi ve Örnekleme Yöntemleri

ONLİNE: TANISAL BRONKOSKOPİ ve ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ (Lavaj, Biyopsi, Fırça, TBB, vb)

ASYOD Asistan e-Okul’da 22 Nisan 2015 Çarşamba akşamı saat 20.15’te İstanbul Medipol Üniversitesinden Doç. Dr. Ekrem Cengiz SEYHAN, TANISAL BRONKOSKOPİ ve ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ (Lavaj, Biyopsi, Fırça, TBB, vb) Dersini ONLİNE olarak anlatacak. Bu derste lavaj, biyopsi, fırçalama, BAL,TBB gibi bronkoskopik örnekleme yöntemleri anlatılacak ve örnekler paylaşılacak.

Bu dersi asistanlarımız yanında uzmanlarımız da http://connect5.ktu.edu.tr/m4d2/ linkinden bağlanarak izleyebilecekler. Toplantıya katılmak için verilen linke girdiğinizde "misafir olarak gir" kısmına isminizi soy isminizi yazmalısınız. "odaya gir" tuşuna bastığınızda ise toplantı yöneticisine sizin odaya girmek istediğinize dair bir ileti gönderilecek, o izin verdiğinde toplantıya girebileceksiniz. Lütfen yönetici girişinize izin verene kadar bekleyiniz.

Evinizde, hastanede, koltuğunuzda, çayınızı kahvenizi yudumlarken bu interaktif toplantıyı canlı izleyebilir, sözlü, görüntülü ve yazılı olarak anında sorularınızı sorabilir, olgularınızı danışabilir, görüşlerinizi dile getirebilirsiniz. Bunun için ADSL bağlantılı bir internet ulaşımınız ve Adobe Flash Player yüklü bilgisayarınızın olması yeterli. Apple uyumlu (IPAD, IPHONE) ve Android cihazlar için Adobe Connect programını indirmeniz gerekmektedir.

ASYOD Asistan e-Okulu

 

Torasik US ve EBUS Toplantısı

ASYOD'un İnteraktif Paylaşım Toplantıları kapsamında 18 Nisan 2015 Cumartesi günü Aydın'da Torasik Ultrasonografi ve EBUS Toplantısı gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili ayrıntıları ekteki davetiyede bulabilirsiniz. Toplantıya katılım için aşağıdaki başvuru formunu doldurup abulyasin@yahoo.com adresine gönderebilirsiniz. Toplantı Yöneticileri: Yrd. Doç. Dr Murat ACAT, Doç. Dr. Akif ÖZGÜL

Program

 

Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisinde Özel Durumlar

ASYOD (Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği) tarafından 12 Nisan 2014 Cumartesi günü, Bolu Gazella Otelde 'GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİNDE ÖZEL DURUMLAR' konulu bir eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya katılım ücretsiz olup, katılımcılara ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir. Toplantıya katılmak isteyen hekimlerin zehraasuk@hotmail.com adresine başvurmaları gerekli olup, kendilerine kontenjan durumuna göre geri dönüş yapılacaktır. Ayrıntılı Programına ulaşmak için tıklayınız

 

Venöz Tromboemboli Kursu

ASYOD (Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği) tarafından 10 Mayıs 2014 Cumartesi günü, Van Elite World Otelde Venöz Tromboemboli Kursu Yapılacaktır.  Kursa katılım ücretsiz olup, kursiyerlere ASYOD tarafından katılım belgesi  verilecektir. Kursa katılmak isteyen hekimlerin alttaki Formu doldurup drselamiekin@hotmail.com adres ine göndermeleri gerekmektedir. Ayrıntılı Programı ekte bulabilirsiniz

 

Pulmoner Hipertansiyonda Güncel Gelişmeler

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından 3 Mayıs 2014 Cumartesi günü, Diyarbakır Liluz Hotelde PULMONER HİPERTANSİYONDA GÜNCEL GELİŞMELER Kursu yapılacaktır. Kursa katılım ücretsiz olup, kursiyerlere ASYOD tarafından katılım belgesi  verilecektir. Kursa katılmak isteyen hekimlerin alttaki Formu doldurup mahsuktaylan@gmail.com adres ine göndermeleri gerekmektedir. .. Ayrıntılı Programı ekte bulabilirsiniz**

 

Olgularla Göğüs Hastalarına Güncel Klinik Yaklaşım

19 Nisan 2014 tarihinde Konya Dedeman otelde  Göğüs Hastalarındaki Güncel konulara lieratür eşliğinde olgu sunumlarını konusunda uzman olan ülkemizin  çok değerli öğretim üyeleri tarafından anlatılacaktır.Program

 

Mekanik Ventilasyon Stratejileri Eğitim Toplantısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenecek ‘Mekanik Ventilasyon Stratejileri Eğitim Toplantısı’    22 Mart 2014 tarihinde MARİGOLD OTEL Bursa’da yapılacaktır. Program ekte gönderilmiştir. Toplantı katılımı ücretsizdir ve katılım belgesi verilecektir. Program

 

Akciğer Enfeksiyonları Tedavisi Eğitim Toplantısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenecek ‘Akciğer Enfeksiyonları Tedavisi' Eğitim Toplantısı 8 Mart 2014 tarihinde, Anemon Otel, Eskişehir’de yapılacaktır. Program ekte gönderilmiştir. Toplantı katılımı ücretsizdir ve katılım belgesi verilecektir. Program

 

Olgular ile Solunum Acilleri Eğitim Toplantısı

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği ve Acil Tıp Uzmanları Derneği(ATUDER) tarafından düzenlenecek ‘Olgular ile Solunum Acilleri' eğitim toplantısı 1 Mart 2014 tarihinde NİZA PARK OTEL Ankara’da yapılacaktır. Program ekte gönderilmiştir. Toplantı katılımı ücretsizdir ve katılım belgesi verilecektir. Program

 

Torasik Ultrasonografi Kursu

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği tarafından düzenlenecek ‘Torasik Ultrasonografi Kursu’ 01 Mart 2014 tarihinde , Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde (Trabzon) yapılacaktır. Kurs katılımı ücretsizdir ve katılım belgesi verilecektir.Program

 

Akciğer Kanseri Güncelleme Toplantısı

AKCİĞER KANSERİ GÜNCELLEME: ACCP 2013 KILAVUZU (YUVARLAK MASA TOPLANTISI) Akciğer Kanserlerinin teşhis ve tedavisinde klinisyenler için önemli bir kılavuz olan ACCP-2013 Kılavuzu ışığında akciğer kanserlerinin tanı, tedavi ve profilaksisini tartışmak ve katılımcıların bilgilerini güncellemek için 18 Ocak 2014 tarhinde Hilton Garden Inn İstanbul Golden Horn de toplantı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için Oku..

 

Sağlık Sistemimizde Göğüs Hastalıkları Çalıştayı

Sağlık Sistemimizde Göğüs Hastalıkları Çalıştayı; Durum Tespiti, Sorunlar ve Çözümler

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından 23 Kasımda Ankara'da gerçekleştirilecek olan çalıştayda uzmanlık eğitimi; performansa dayalı ek ödeme; asistan ve uzman sayı ve dağılımındaki sorunlar; SGK geri ödemeleri ve fatura kesintileri; özel hastaneler, üniversite hastaneleri, yan dal hastaneleri ve Eğitim Araştırma Hastanelerinde göğüs hastalıkları uzmanlarının sorunları bu hastanelerle ilgili planlamalarla ilgili tüm konular, yetkililer ve bu konunun uzmanları tarafından tartışılacaktır.

Bu konu ile ilgili her türlü görüş, öneri, düşünce, eleştiri, soru ve sorunlarınızı solunum gruba veya Prof. Dr. Tevfik Özlü'ye ( ozlutevfik@yahoo.com) iletebilirsiniz. Program

Tütün Kontrolü ve Sigara Bırakma Kursu

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğinin (ASYOD) T.C. Sağlık Bakanlığı ile birlikte düzenlediği ve Tütün Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Birimleri Hakkında Yönetmelik kapsamında Sağlık Bakanlığınca Sertifikalandırılan "TÜTÜN KONTROLÜ VE SİGARA BIRAKMA KURSU" 30 Kasım 2013 Cumartesi günü Ankara JW Marriott Hotel'de gerçekleştirilecektir. Kursla ilgili ayrıntılar için tıklayınız....

Mekanik Ventilasyon Kursu

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) tarafından 07 Aralık 2013 Cumartesi günü Rize Dedeman Otelde Mekanik Kursu gerçekleştirilecektir. Kurs Programı ve ayrıntılara ulaşmak için tıklayınız.

Akciğer Hastalarına Evde Bakım Kursu

Değerli Meslektaşlarım,
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD) ve Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinin birlikte düzenlediği "Akciğer Hastalarına Evde Bakım" Kursu 19 Ocak 2013 Cumartesi günü saat 10.30 – 17. 00 arasında Bursa'da Crowne Plaza Hotel'de gerçekleşecektir. Tüm meslektaşlarımız davetlidir. Bursa'ya gelemeyecek meslektaşlarımızın internet bağlantısıyla etkinliğimize katılması bizi onurlandıracaktır. Kurs İnternet üzerinden http://evdebakim.seminer.tv adresinden canlı olarak yayınlanacaktır. İnternet bağlantısı ile kurs konuşmacılarına soru ve katkıların iletilmesi mümkün olacaktır. Ekte program, konu ve konuşmacıların detaylarını içeren davetiyemizi bulabilirsiniz.

ASYOD Yönetim Kurulu

Tarih:19 Ocak 2013 Cumartesi günü
Saat: 10.30 – 17. 00
Yer: Bursa Crowne Plaza Hotel
Program