İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Günleri: KKTC

İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI GÜNLERİ / 24-26 Kasım 2023/ Elexus Hotel, Girne KKTC ASYOD: İNTERSTİSYEL AKCİĞER HASTALIKLARI GÜNLERİ Elexus Hotel, Girne KKTC 24-26 Kasım 2023 24 Kasım 2023, Cuma YRBT Kursu Kurs Başkanları: Prof. Dr. Figen DEMİRKAZIK, Doç. Dr. Çağlar UZUN 17:00-17:30 Temel YRBT Paternleri I - Prof. Dr. Figen DEMİRKAZIK 17:30-18:00 Temel YRBT Paternleri II - Doç. Dr. Çağlar UZUN 18:00-18:20 Kahve Arası 18:20-18:40 Nonfibrotik İAH Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Çağlar UZUN 18:40-19:00 Fibrotik İAH Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Figen DEMİRKAZIK 25 Kasım 2023, Cumartesi 08.45-09.00 Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Gamze KIRKIL, Prof. Dr. Dildar DUMAN Sekreter: Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR 1. OTURUM: İAH’ye Tanısal Yaklaşım Oturum Başkanları: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 09.00-09.20 Klinik Yaklaşım: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma ARSLAN 09.20-09.40 Radyolojik Yaklaşım - Doç. Dr. Çağlar UZUN 09.40-10.00 Girişimsel Yöntemler: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 10.00-10.20 Patolojik Yaklaşım: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Halide Nur ÜRER 10.20-10.30 Tartışma 10.30-11.00 Kahve Arası 2. OTURUM: Uydu Sempozyumu: Progresif Pulmoner Fibrozis Oturum Başkanı: Prof. Dr. Gamze KIRKIL 11:00-11:25 Klinik ve Fonksiyonel Değerlendirme - Prof. Dr. Nuri TUTAR 11:25-11:50 Romatolojik Değerlendirme - Prof. Dr. Süleyman Serdar KOCA 11:50-12:15 Tedavi Önerileri - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 12:15-12:30 Tartışma ve Sorular 12.30-13.30 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Rehberler Eşliğinde İnterstisyel Akciğer Hastalıkları Oturum Başkanları: Prof. Dr. Talat KILIÇ, Doç. Dr. Cengizhan SEZGİ, Doç. Dr. Sami DENİZ 13:30-14:00 Sarkoidoz - Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 14:00-14:30 Hipersensitivite Pnömonisi - Prof. Dr. Ceyda ANAR 14:30-15:00 İdiyopatik Pulmoner Fibrozis - Prof. Dr. Dildar DUMAN 15.00-15.30 Kahve Arası 4. OTURUM: Spesifik İAH Oturum Başkanı: Prof. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN, Prof. Dr. Hülya GÜNBATAR, Doç. Dr. Murat ACAT 15:30-16:00 Eozinofilik Pnömoniler: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR 16:00-16:30 Pulmoner Hipertansiyon Yönetimi ve İAH - Doç. Dr. Elif TANRIVERDİ 26 Kasım 2023, Pazar strog 5. OTURUM: Multidisipliner Olgu Konseyi Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Gamze KIRKIL Tartışmacılar: Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR, Doç. Dr. Çağlar UZUN, Prof. Dr. Süleyman Serdar KOCA 09.00-09.20 Olgu 1 - Dr. Öğr. Üyesi Barış DEMİRKOL 09.20-09.40 Olgu 2 - Dr. Öğr. Üyesi Nur Aleyna YETKİN 09.40-10.00 Olgu 3 - Dr. Öğr. Üyesi Sibel DOĞRU 10.00-10.20 Tartışma 10.20-10.30 Kapanış

Program görseli için tıklayınız. Bilimsel program PDF’i için tıklayınız.