Akciğer Bülten

ASYOD tarafından yılda 2 sayı olarak yayınlanan, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım alanında çalışan profesyoneller için, kolay okunabilen, uygulamaya dönük, yeni, spot bilgiler, olgular, pratik sorular, anekdotlar, haberler içeren bir süreli yayındır.

2019 2020   
Cilt 5, Sayı 1 Cilt 6, Sayı 1  
Cilt 5, Sayı 2  Cilt 6, Sayı 2   
Cilt 5, Sayı 3 Cilt 6, Sayı 3  
     
2016 2017 2018
Cilt 4, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 1 Cilt 4, Sayı 1
  Cilt 3, Sayı 2 Cilt 4, Sayı 2 
  Cilt 3, Sayı 3 Cilt 4, Sayı 3
     
2013 2014 2015
Cilt 1, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 1
Cilt 1, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 2
Cilt 1, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 3 Cilt 3, Sayı 3