Gelecek Toplantılar

HATAY Solunum Buluşmaları / 4-5 Haziran 2022 / The Museum Hotel Antakya The Museum Hotel Antakya 4 – 5 Haziran 2022 Program görseli için tıklayınız.

MARDİN Solunum Buluşmaları: Sempozyum / 4-5 Aralık 2021 / Ramada Plaza by Wyndham Mardin ASYOD: Mardin Solunum Buluşmaları Ramada Plaza by Wyndham Mardin 4 – 5 Aralık 2021 Güncel Konular Tartışmalar Toplantı Başkanları: Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit 4 Aralık 2021, Cumartesi Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 09.30-09.55 KOAH’da Tedaviye Uyum ve Öneriler - Doç. Dr. Mustafa ÇÖRTÜK 09.55-10.20 Astımda Tedaviye Uyum ve Öneriler - Doç. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 10.20-10.45 Olgularla Plevra Hastalıkları 2021 - Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 10.45-11.00 Tartışma ve Sorular 11.00-11.30 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Halit ÇINARKA 11.30-12.15 Covid 19 Güncel Durum ve Covid 19 Aşıları - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12.15-12.45 Covid 19 Pnömonisi Olan Hastaların Uzun Süreli İzlenmesi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU, Prof. Dr. Muzaffer METİN 14.00-14.30 Girişimsel Bronkoloji: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. M. Akif ÖZGÜL 14.30-15.00 Akciğer Kanseri VATS Uygulamaları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Buğra SEZEN 15.00-15.30 Torasik USG Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 15.30-16.00 Kahve Arası 4. OTURUM: Klinik Olgu Tartışmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Uzm. Dr. Murat KIYIK 16.00-17.00 Olgu 1: Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR Olgu 2: Tanınız Nedir? - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Olgu 3: Uyku Apne - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 5 Aralık 2021, Pazar 5. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. İrfan YALÇINKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 10.00-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları Program broşürünü incelemek için tıklayınız. Program Görseli için tıklayınız. ASYOD Mardin Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 5 Aralık 2021, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; pelino@oct.com.tr mail adresine gönderilmesi yeterlidir.

25. Yıl: Nerede Kalmıştık? 155. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları / 17 Aralık 2021 / Ramada Otel, Trabzon 25. Yıl: Nerede Kalmıştık? 155. Doğu Karadeniz Solunum Buluşmaları 17 Aralık 2021 Ramada Otel, Trabzon PROGRAM: 18.30-19.00 Kayıt ve Açılış - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 19.00-19.20 Olgu - Prof. Dr. Akın KAYA 19.20-19.40 Olgu - Arş. Gör. Dr. Ayşegül PEHLİVANLAR 19.40-20.00 COVID-19 Yoğun Bakımında ECMO Uygulamalarımız - Dr. Öğr. Üyesi Mehtap PEHLİVANLAR KÜÇÜK 20.00-20.20 Göğüs Hekimliğinde Yapay Zeka Kullanımı - Dr. Öğr. Üyesi. Neslihan ÖZÇELİK 20.20-20.30 Tartışma Program afişi için tıklayınız. Program broşürü için tıklayınız.

Temel Biyoistatistik Kursu / 18-19 Aralık 2021 / Point Hotel, Ankara Temel Biyoistatistik Kursu 18-19 Aralık 2021 Point Hotel, Ankara PROGRAM: 18 Aralık 2021, Cumartesi
Açılış: Prof. Dr. Akın KAYA
Eğitimci: Ahmet GÜL
1. Oturum: 09:30-10:10
• Temel Tanım ve Kavramlar
• Değişkenlerin Ölçme Düzeyleri
• SPSS Programına Veri Girişi ve Excelde SPSS’e Veri Aktarımı
• SPSS’in Zaman Kazandıran Özellikleri (Split File, Transform Menüsü vb.)
• Tanımlayıcı İstatistikler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
2. Oturum: 10:20-11:00
• Nicel, Nitel Değişken Dönüşümleri
• Çapraz Tablo Oluşturulması (2X2 ve RXC Tabloları) (Kategorik Verilerin Değerlendirilmesi)
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
3. Oturum: 11:10-12:00
• Ki-Kare analizi (Pearson-Kikare analizi, Fisher’s Exact Testi, Doğrusallık Testi) (Kategorik Verilerle Çalışma)
• Uygulama
12:00-13:30 Öğle Yemeği
4. Oturum: 13:30-14:10
• Tekrar
• 2x2 örnek uygulamalar (Kappa Uyum Testi)
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
5. Oturum: 14:20-15:00
• RxC Örnek Uygulamalar (McNamer Testi)
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
6. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Tekrar ve Uygulamalar

19 Aralık 2021, Pazar
7. Oturum: 09:30-10:10
• Normallik Analizleri
• Parametrik Testler
• Parametrik Olmayan Testler
10:10-10:20 Çay-Kahve Arası
8. Oturum: 10:20-11:00
• Korelasyon analizi (Pearson Korelasyon Analizi, Spearman Korelasyon Analizi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• Örnek Uygulamalar
11:00-11:10 Çay-Kahve Arası
9. Oturum: 11:10-12:00
• Parametrik Testler (T Testi, Anova) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda T Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da ANOVA
12:00-13:30 Öğle Yemeği
10. Oturum: 13:30-14:10
• Non-Parametrik Testler (Mann-Whitney U Testi, Kruskall-Wallis H Testi) (Sürekli Verilerle Çalışma)
• İki Gruplu Karşılaştırmalarda Mann-Whitney U Testi
• Üç ve Daha Fazla Gruplar da Kruskall-Wallis H Testi
14:10-14:20 Çay-Kahve Arası
11. Oturum: 14:20-15:00
• Genel Uygulamalar
15:00-15:15 Çay-Kahve Arası
12. Oturum: 15:15-16:00
• Genel Değerlendirme Oturumu (Eğitim İçeriklerine Göre Hazırlanacak Soruların Kursiyerlere Dağıtılması İle Sınav Otumu Şeklinde Çözümleme Ve Anlaşılmayan Noktaların Tespit Edilmesi Ve Tekrarı)

Program broşürü için tıklayınız.

Sorular Ve Olgularla Ağır Astım / 21.12.2021, 12.15-13.15 SORULAR ve OLGULARLA AĞIR ASTIM 21 Aralık 2021, Salı 12.15-13.15 Moderatörler: Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM, Prof. Dr. Akın KAYA Ağır Astımda Yol Ayrımı: Kime Hangi Tedavi? – Doç. Dr. Nurhan SARIOLU Omalizumab Hakkında Merak Edilenler ve Gerçek Yaşam Verileri – Prof. Dr. İnsu YILMAZ Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi, Konya / 25 Aralık 2021 / Dedeman Hotel, Konya Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi 25 Aralık 2021 Dedeman Hotel, Konya PROGRAM: 25 Aralık 2021, Cumartesi Toplantı Başkanları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Ercan KURTİPEK 15.45-16.00 Kayıt ve Açılış 16.00-17.00 İPF’ye Tanısal Yaklaşım 16.00-16.30 Radyolojik İpuçları Doç. Dr. Çağlar UZUN 16.30-17.00 İnvaziv Tanı Yöntemleri: Ne Zaman? Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 17.00-18.00 Olgular Olgu 1: Meslek Hastalıkları ve İAH Olgusu Doç. Dr. Dilek ERGÜN Olgu 2: Romatolojik Hastalık İlişkili İAH Olgusu (Skleroderma) Doç. Dr. Ercan KURTİPEK Olgu 3: İPF Olgusu Doç. Dr. Dildar DUMAN Tartışmacılar: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Dildar DUMAN, Doç. Dr. Çağlar UZUN 18.30 Akşam Yemeği Program broşürü için tıklayınız.

Ağır Astıma Farklı Bakış / 29.12.2021, 12.15-13.15 AĞIR ASTIMA FARKLI BAKIŞ 29 Aralık 2021, Çarşamba 12.15-13.15 Moderatörler: Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU, Prof. Dr. İNSU YILMAZ Ağır Astımda Alerji ve Nazal Polipozis Birlikteliğini Nasıl Yönetirim? – Doç. Dr. Şadan SOYYİĞİT Sorular ve Olgularla Omalizumab Deneyimi – Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/