Gelecek Toplantılar

TEDAVİSİ ZOR VE AĞIR ASTIM / 25.02.2021, 20:00-21:30 25 Şubat 2021, Perşembe 20:00-21:30 Açılış: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA Oturum Başkanları: Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU, Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 20.00- 20.20 Ağır Astım tanısı: Alerjik Değerlendirme Fenotiplendirme - Doç. Dr. Fatma Merve TEPETAM 20.20-20.40 Erişkinde Ağır Astım Tedavisi - Prof. Dr. Sevim BAVBEK 20.40- 21.00 Bronşiyal Termoplasti - Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA 21.00-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

COVID 19: Güncel Tartışmalar / 04.03.2021, 20:00-21:30 Moderatörler: Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ, Prof. Dr. Akın KAYA 20.00-20.30 Yeni Varyasyonlar Ne Anlama Geliyor? - Prof. Dr. Kenan MİDİLLİ 20. 30-21.00 Covid Aşıları Güncel Durum - Prof. Dr. Serhat ÜNAL 21.00-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/

MULTİDİSİPLİNER Klinik Olgu Tartışmaları: Olgularla İnterstisyel Akciğer Hastalığı Yönetimi / 25.03.2021, 20:00-21:30 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Gamze KIRKIL Tartışmacılar: Doç. Dr. Çağlar UZUN, Doç. Dr. Dildar DUMAN, Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 20.00-20.20 COVID-19 Pandemisinde İAH Yönetimi - Prof. Dr. Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR 20.20-21.20 Olgu Tartışmaları (Sizlerden Gelen Olgular) Olgu 1: Covid Sonrası Fibrozis Gelişen Olgu - Uz. Dr. Miraç ÖZ Olgu 2: İPF Tanılı Uzun Süreli Takipte Olgu - Doç. Dr. Nesrin ÖCAL Olgu 3: İnterstisyel Akciğer Hastalığı Olgusu - Doç. Dr. Murat ACAT Olgu 4: Eozinofilik Akciğer Hastalığı Olgusu - Uz. Dr. Fatma DEMİRCİ ÜÇSULAR 21.20-21.30 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ Nobel İlaç Koşulsuz Eğitim Destekleri ile…

Akciğer TV: Öğle Arası Buluşmaları 3 Konu 3 Soru / 30.03.2021, 12:15-13:15 Moderatörler: Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA, Prof. Dr. Akın KAYA 12.15-12.30 Astımda Semptom Kontrolü Nasıl Sağlanır? - Doç. Dr. Nurhan SARIOĞLU 12.30-12.45 Yeni Rehbere Göre Sarkoidoz Yönetimi Nasıl Yapılır? - Prof. Dr. Gamze KIRKIL 12.45-13.00 İmmünsüprese Hastalarda Pnömoni Yönetiminde Toraks BT’de Ayırıcı Tanı Nasıl Yapılır? - Prof. Dr. Recep SAVAŞ 13.00-13.15 Tartışma Kayıt ve canlı yayın platformu için tıklayınız: http://canliyayin.akciger.tv/ GSK Koşulsuz Eğitim Destekleri ile…