NEVŞEHİR Solunum Buluşmaları

NEVŞEHİR Solunum Buluşmaları / 24-25 Eylül 2022 / Crowne Plaza Kapadokya, Nevşehir ASYOD: Nevşehir Solunum Buluşmaları Crowne Plaza Kapadokya, Nevşehir 24-25 Eylül 2022 Program görseli için tıklayınız. 24 Eylül 2022, Cumartesi 09.20-09.30 Kayıt ve Açılış Konuşmaları: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Prof. Dr. Akın KAYA 09.30-10.00 Kronik Astım Yönetimi Örnek Olgular - Prof. Dr. İnsu YILMAZ 10.00-10.30 Olgularla Pulmoner Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR 10.30-11.00 Toraks HRCT Temel Paternler: Örnek Olgular - Doç. Dr. Özgür KARABIYIK 11.00-11.30 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ, Prof. Dr. Nuri TUTAR 11.30-12.00 İnterstisyel Akciğer Hastalıkları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN 12.00-12.30 Pulmoner Nodül Yönetimi: Örnek Olgular - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN UYDU SEMPOZYUMU Oturum Başkanı: Prof. Dr. Akın KAYA 12.30-13.00 Doğru İnhaler Tedavi - Doç. Dr. Seda TURAL ÖNÜR 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Doç. Dr. Dildar DUMAN 14.00-14.30 EBUS: Örnek Olgular - Doç. Dr. Demet TURAN 14.30-15.00 Akut Hipoksemik Solunum Yetmezliği Yönetimi - Prof. Dr. Aydın ÇİLEDAĞ 15.00-15.30 Uyku Apne Olguları - Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 15.30-16.00 Kahve Arası 4. OTURUM: Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU 16.00-16.30 Klinik Radyolojik Quiz - Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 25 Eylül 2022, Pazar Saat: 10:00-12:00 5. OTURUM: Elektronik Olgu Poster Oturumları Oturum Başkanları: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Program PDF broşürü için tıklayınız. ASYOD Nevşehir Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 25 Eylül 2022, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç0 • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; asyod@oct.com.tr adreslerine mail ile 01 Ağustos 2022, Pazartesi gününe kadar gönderilmesi gerekmektedir.