Sunumlar


Mekanik Ventilasyon Kursu, 16 Mart 2013, Kütahya

Solunum Yetmezliği, Yard. Doç.Dr. Ümran Toru

NIMV'nun Temelleri, Endikasyonları,Uygulama Yerleri, Prof. Dr. Akın Kaya

NIMV Ekipman ve Modlar, Ayarlar, Monitörizasyon ve Sık Karşılaşılan Sorunlar, doç.Dr. Turgut Teke

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi, Prof.Dr. Mehmet Ünlü

İnvazif MV'nun Temelleri, Endikasyonlar ve Modlar, Prof. Dr. Kürşat Uzun

İnvazif MV Ayarları, Monitörizasyon, Ventilatör Stratejileri, Prof.Dr. İrfan Uçgun

Weaning, Prof.Dr. Levent Kart

Sedasyon-Analjezi, Yard.Doç.Dr. Tayfun Aydın

 

Fungal Akciğer Enfeksiyonları Kursu, 02 Mart 2013, Konya

İmmunsuprese hastada Fungal Akciğer Enfeksiyonları (tanı ve klinik bulgular) Prof.Dr. Alpay Azap

Yoğun Bakım Hastalarında Fungal Akciğer Enfeksiyonları (tanı ve klinik bulgular) Prof.Dr. Murat Sungur

Fungal Pnömoniler Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu

Fungal Enfeksiyonlarda Akciğer Radyolojisi Prof. Dr. Kemal Ödev

Sistemik Antifungal Tedavi Prof.Dr. Alpay Azap

Olgu Sunumları

Yoğun Bakımda Olgu 1 Yrd.Doç.Dr. İbrahim Erayman

Hematolojik Hastada Olgu 2 Prof. Dr. Alpay Azap

Akciğer Kanserinde Olgu 3 Doç.Dr. Turgut Teke

 

Noninvaziv Ventilasyon Kursu, 17.11.2012, Konya

Solunum Yetmezliği, Dr.Nurkan Köksal

NIMV temelleri, endikasyonlar, uygulama yerleri, Dr. Akın Kaya

NIMV'de ekipman tercihi ve modlar-ayarlar nasıl yapılmalı? Dr. Kürşat Uzun

NIMV monitorizasyonu ve sık karşılaşılan sorunlar, Dr. İrfan Uçgun

Akut Hiperkapnik Solunum Yetmezliğinde NIMV, Dr. Turgut Teke

Yeni alanlar ve Hipoksik Solunum Yetmezliğinde NIMV, Dr. Levent Kart

Uyku Hastalıklarında PAP Tedavisi, Dr.  Mehmet Karadağ

Göğüs Hastalıkları ve Performans Uygulaması, Dr. Tevfik Özlü

Olgu sunumu, Dr. Akın Kaya

 

Akciğer Hastalarına Evde Bakım Kursu, 19.01.2013, Bursa

11.00-11.30 Akciğer hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu, Mehmet KARADAĞ

11.30-12.00 Evde Farmokolojik Tedaviler (inhaler ve nebülizatör tedaviler), Ahmet URSAVAŞ

12.00-12.30 Evde Uzun Sureli Oksijen Tedavisi, Abdurrahman ŞENYİĞİT

13.30-14.00 Evde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Akın KAYA

14.00-14.30 Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon, İrfan UÇGUN

15.00-15.45 Evde Pulmoner Rehabilitasyon, Pınar ERGÜN

15.45-16.30 Palyatif Bakım ve Yaşamın Sonunun Planlanması, Levent KART

 

Temel Yoğun Bakım Kursu, 29.09.2012, Diyarbakır

Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Endikasyonu, Dr. Kürşat Uzun

Yeni ve Eski Modlar, Dr. İrfan Uçgun

Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Dr. Turgut Teke

Weaning, Dr. Cengizhan Sezgi

Hasta-Ventilatör Uyumsuzluğu, Dr. Akın Kaya

Yoğun Bakımda Solunum Parametrelerinin Takibi, Dr. Levent Kart

Yoğun Bakımda Akciğer Enfeksiyon Kontrolü, Dr. Tevfik Özlü

Yoğun Bakımda Proflaksi, Dr. Canan Eren Dağlı

Yoğun Bakımda Sedasyon ve Ağrı Kontrolü, Dr. Orhan Tokgöz

Yoğun Bakımda Beslenme, Dr. Halide Kaya

Yoğun Bakımda Böbrek Hasarı, Dr. Ali Kemal Kadiroğlu

Yoğun Bakım Sorunları ve Geleceği, Dr. Turgay Çelikel

 

Sağlıkta Şiddet

Sağlıkta Şiddet; Nedenleri ve Çözüm Önerileri

 

 

SUT ve Göğüs Hekimliği

Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ve Göğüs Hekimliği

Taşrada Görev Yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanlarının Çalışma Şartları