Yönetim Kurulu 2019 - 2022


  Başkan
Erdoğan Çetinkaya

SBÜ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

ecetinkaya34@yahoo.com
 
Başkan Yardımcısı
Ahmet Emin Erbaycu

İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir

afumetsu67@gmail.com
Genel Sekreter
Özlem Erçen Diken

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Çorum

oercen@hotmail.com
Sayman
Halit Çınarka

SBÜ Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

halitcinarka@hotmail.com
Üye
Tevfik Özlü

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Trabzon

ozlutevfik@yahoo.com
Üye
Mehmet Karadağ

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Bursa

mehmetkarada@gmail.com
Üye
Akın Kaya

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara

kayaakin@gmail.com
Üye
Muzaffer Metin

SBÜ, Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

muzaffermetin@gmail.com
Üye
Nuri Tutar

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Kayseri

drnuritutar@gmail.com
Üye
M. Emin Akkoyunlu

Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul

eminakkoyunlu@gmail.com
Üye
Dildar Duman

SBÜ, Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

dildaryetis@yahoo.com
Üye
Nurhan Sarıoğlu

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Balıkesir

nurhangencer@hotmail.com
Üye
Gülistan Karadeniz

SBÜ, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir

drglstn35@gmail.com