MARDİN Solunum Buluşmaları: Sempozyum

MARDİN Solunum Buluşmaları: Sempozyum / 4-5 Aralık 2021 / Ramada Plaza by Wyndham Mardin ASYOD: Mardin Solunum Buluşmaları Ramada Plaza by Wyndham Mardin 4 – 5 Aralık 2021 Güncel Konular Tartışmalar Toplantı Başkanları: Prof. Dr. M. Emin Akkoyunlu, Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit 4 Aralık 2021, Cumartesi Açılış Konuşmaları: 09.20-09.30 Prof. Dr. Ahmet Emin ERBAYCU, Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 1. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ, Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 09.30-09.55 KOAH’da Tedaviye Uyum ve GOLD 2022 Önerileri - Doç. Dr. Gülistan KARADENİZ 09.55-10.20 Astımda Tedaviye Uyum ve Öneriler - Doç. Dr. Hadice SELİMOĞLU ŞEN 10.20-10.45 Olgularla Plevra Hastalıkları 2021 - Prof. Dr. Abdurrahman ŞENYİĞİT 10.45-11.00 Tartışma ve Sorular 11.00-11.30 Kahve Arası 2. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 11.30-12.15 Covid 19 Güncel Durum ve Covid 19 Aşıları - Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ 12.15-12.45 Covid 19 Pnömonisi Olan Hastaların Uzun Süreli İzlenmesi: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Dildar DUMAN 13.00-14.00 Öğle Yemeği 3. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ahmet ERBAYCU, Prof. Dr. Muzaffer METİN 14.00-14.30 Girişimsel Bronkoloji: Olgu Örnekleri - Prof. Dr. M. Akif ÖZGÜL 14.30-15.00 Akciğer Kanseri VATS Uygulamaları: Olgu Örnekleri - Doç. Dr. Buğra SEZEN 15.00-15.30 Torasik USG Olgu Örnekleri - Prof. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT 15.30-16.00 Kahve Arası 4. OTURUM: Klinik Olgu Tartışmaları Oturum Başkanı: Prof. Dr. M. Emin AKKOYUNLU, Uzm. Dr. Murat KIYIK 16.00-17.00 Olgu 1: Emboli Yönetimi - Prof. Dr. Nuri TUTAR Olgu 2: Tanınız Nedir? - Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN Olgu 3: Uyku Apne - Prof. Dr. Mehmet KARADAĞ 5 Aralık 2021, Pazar 5. OTURUM: Oturum Başkanları: Prof. Dr. İrfan YALÇINKAYA, Prof. Dr. Nuri TUTAR, Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN 10.00-12.00 Elektronik Olgu Poster Oturumları Program broşürünü incelemek için tıklayınız. Program Görseli için tıklayınız. ASYOD Mardin Solunum Buluşmaları sempozyum bilimsel programı dahilinde 5 Aralık 2021, Pazar günü Olgu sunumları için E-poster oturumu düzenlenecektir. Olgu sunumlarının: • Başlık • Yazar isimleri ve Kurum adresleri • Giriş • Olgu • Tartışma ve Sonuç • Anahtar kelimeler • Sunum yapacak kişinin iletişim Bilgileri yazılarak tam metin halinde 1 sayfa olarak hazırlanması; pelino@oct.com.tr mail adresine gönderilmesi yeterlidir.