Duyurular


Olgularla Toraks Radyolojisi / 20 Ekim 2018

Kurs Yöneticileri: Prof. Dr. Akın KAYA, Doç. Dr. Nuri TUTAR
Kurs Sekreteri: Doç. Dr. Ercan KURTİPEK
Eğitimin Amacı: Radyolojik tanının önemli olduğu bazı akciğer hastalıklarının radyolojik bulgularını örnek olgular üzerinden interaktif olarak tartışmak.

Öğrenim Hedefleri:

Bu eğitimi tamamlayan kursiyerler;
• Akut pulmoner emboli tanı ve takibinde radyolojik bulguları tanımlayabilecekler.
• İnterstisyel akciğer hastalıklarında radyolojik bulguları açıklayabilecekler ve ayırıcı tanıda radyolojinin yerini özetleyebilecekler.
• Soliter pulmoner nodulün tanımını yapabilecek; radyolojik değerlendirmesini özetleyebilecek ve takip kriterlerini sıralayabilecekler.
• Plevral Hastalıklarda radyolojik değerlendirme yapabileceklerdir.
• Pulmoner enfeksiyonlarla ilişkili örnek radyografileri değerlendirip, ayırıcı tanısını yapabilecekler.

Hedef Kitle: Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi ve radyoloji uzman ve asistanları.
Sertifikasyon: Program sonunda ASYOD tarafından katılım belgesi verilecektir.
Ücret Politikası: Katılım ücretsizdir. Sınırlı kontenjan nedeniyle kayıt yapılması zorunludur.

BAŞVURU FORMU
Ad ve Soyad
Çalıştığı İl
Çalıştığı Kurum
Uzmanlık Alanı
GSM No
E-posta

Kursa katılmak isteyen hekimler formu doldurup, kurtipek14@hotmail.com e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

*Program için lütfen tıklayınız.