AKCİĞER BÜLTENİ


 

ASYOD tarafından yılda 2 sayı olarak yayınlanan, Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım alanında çalışan profesyoneller için, kolay okunabilen, uygulamaya dönük, yeni, spot bilgiler, olgular, pratik sorular, anekdotlar, haberler içeren bir süreli yayındır.

2013 2014 2015
Cilt 1, Sayı 1 Cilt 2, Sayı 1 Cilt 3, Sayı 1
Cilt 1, Sayı 2 Cilt 2, Sayı 2 Cilt 3, Sayı 2
Cilt 1, Sayı 3 Cilt 2, Sayı 3