Sunumlar


KOAH’TA GÜNCEL TARTIŞMALAR (3 Mart 2018)

AKCİĞER HASTALIKLARI ve YOĞUN BAKIM GÜNLERİ (9 Aralık 2017)

Mekanik Ventilasyon Kursu, 16 Mart 2013, Kütahya

Fungal Akciğer Enfeksiyonları Kursu, 02 Mart 2013, Konya

Noninvaziv Ventilasyon Kursu, 17.11.2012, Konya

Akciğer Hastalarına Evde Bakım Kursu, 19.01.2013, Bursa

11.00-11.30 Akciğer hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu, Mehmet KARADAĞ

11.30-12.00 Evde Farmokolojik Tedaviler (inhaler ve nebülizatör tedaviler), Ahmet URSAVAŞ

12.00-12.30 Evde Uzun Sureli Oksijen Tedavisi, Abdurrahman ŞENYİĞİT

13.30-14.00 Evde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Akın KAYA

14.00-14.30 Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon, İrfan UÇGUN

15.00-15.45 Evde Pulmoner Rehabilitasyon, Pınar ERGÜN

15.45-16.30 Palyatif Bakım ve Yaşamın Sonunun Planlanması, Levent KART

 

Temel Yoğun Bakım Kursu, 29.09.2012, Diyarbakır

Sağlıkta Şiddet

SUT ve Göğüs Hekimliği