Sunumlar


SOLUNUM BULUŞMALARI / 23-24 Kasım 2019

İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU / 9 Kasım 2019

DOĞU KARADENİZ SOLUNUM BULUŞMALARI / ( 14-15 Eylül 2019 )

ASİSTAN BULUŞMALARI 2 / ( 22-23 Haziran 2019 )

Akciğer Grafisi Değerlendirme Prof. Dr. Ragıp ÖZKAN

Toraks BT Değerlendirme Prof. Dr. Recep SAVAŞ

Nükleer Tıp (PET ve V/Q) Prof. Dr. Murat TUNCEL

SFT Yorumlama Doç. Dr. Atilla UYSAL

Arter Kan Gazı Yorumlama / Doç. Dr. Gökay GÜNGÖR

Plevra Hastalıklarında Tanısal İşlemler / Prof. Dr. Deniz KÖKSAL

TKP Yönetimi / Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

HKP Yönetimi / Prof. Dr. Ali MERT

İmmün Süprese Hastada Pnömoni / Prof. Dr. Zekaver ODABAŞI

Akciğer Tüberkülozu Temel Kavramlar ve Tanı / Prof. Dr. Serir ÖZKAN

Akciğer Tüberkülozu Tedavisi / Doç. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ

İntertisyel Akciğer Hastalığı Yönetimi / Prof. Dr. Gamze KIRKIL

KOAH Yönetimi / Doç. Dr. Esra ERTAN YAZAR

Astım Yönetimi / Doç. Dr. Merve TEPETAM

Pulmoner Emboli Yönetimi / Doç. Dr. Nuri TUTAR

Uyku Apne Sendromu Yönetimi / Doç. Dr. Zeynep Zeren UÇAR

Akciğer Kanseri Tanı ve Evreleme / Prof. Dr. Bahar KURT

Akciğer Kanseri Tedavisi / Prof. Dr. Ülkü YILMAZ

Solunum Yetmezliğine Yaklaşım / Prof. Dr. Filiz KOŞAR

Cerrahi Gerektiren Aciller / Doç. Dr. Levent CANSEVER

Göğüs Hastalıkları Konsültasyonu ve Preoperatif Değerlendirme / Doç. Dr. Özlem ERÇEN DİKEN

DOĞU KARADENİZ SOLUNUM BULUŞMALARI / ( 26 NİSAN 2019 )

KLİNİK OLGU TARTIŞMALARI / ( 23 ŞUBAT 2019 )

OLGULARLA TORAKS RADYOLOJİSİ / ( 16 ŞUBAT 2019 )

DOĞU KARADENİZ BULUŞMALARI / ( 22 ARALIK 2018 )

AKCİĞER HASTALIKLARI VE YOĞUN BAKIM GÜNLERİ 3
TANI VE TEDAVİDE SON GELİŞMELER SEMPOZYUMU ( 8 Aralık 2018 )

KHDAK’de Temel Tedavi Yaklaşımları 2018 / Son Rehberler Ülkü YILMAZ

KHDAK’de Hedefe Yönelik Tedaviler / Hande TURNA

KHDAK’de Cerrahi Tedavi Seçenekleri / Muzaffer METİN

KHDAK’de Radyoterapi Seçenekleri / Hale Başak ÇAĞLAR

Pulmoner Embolide Tanı Algoritmaları 2018 / Ayşegül KARALEZLİ

Pulmoner Embolide Evde Tedavi Mümkün mü? Son Rehberler / Nuri TUTAR

VTE Tedavisinde Yeni Oral Antikoagülanlar / Zeynep Pınar ÖNEN

KOAH ve Astımda İnhaler İlaç Tedavisine Uyum / Yusuf AYDEMİR

Astımda Yeni Biyolojik Ajanlar / İnsu YILMAZ

KOAH’da İnhale KS’ler Ne Zaman? / Esra ERTAN YAZAR

KOAH’da Güncel Pulmoner Rehabilitasyon Uygulamaları / Aslı GÖREK DİLEKTAŞLI

İPF Tanısında Radyolojik Bulguların Önemi / Recep SAVAŞ

İPF Tedavisinde Güncel Durum / Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

Olgu Tartışmaları Sarkoidoz / Gamze KIRKIL

İPF / Erdoğan ÇETİNKAYA

KHP / Özlem ÖZDEMİR KUMBASAR

İLERİ MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI ( 3 Kasım 2018 )

TORAKS BT: KLİNİK YORUMLAMA ( 8 Eylül 2018 )

ASİSTAN BULUŞMALARI 1

Akciğer Grafisi Değerlendirme Doç. Dr. Selim BAKAN

Toraks BT Değerlendirme Doç. Dr. Selim BAKAN

Nükleer Tıp (PET ve V/Q) / Prof. Dr. Tevfik Fikret ÇERMİK

SFT Yorumlama / Doç. Dr. Atilla UYSAL

Arter Kan Gazı Yorumlama / Doç. Dr. Gökay GÜNGÖR

Kronik Öksürüğe Yaklaşım / Doç. Dr. İnsu YILMAZ

Tanısal Bronkoskopi (Bronş Lavajı, Bronş biyopsisi, BAL, TBB) / Prof. Dr. Gündeniz ALTIAY

Transbronşiyal İğne Aspirasyonu (Konvansiyonel, EBUS) / Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Plevra Hastalıklarında Tanısal İşlemler / Doç. Dr. Sevda ŞENER CÖMERT

TKP Yönetimi / Prof. Dr. Tevfik ÖZLÜ

HKP Yönetimi / Doç. Dr. Dilek ERNAM

İmmün Süprese Hastada Pnömoni / Prof. Dr. Ali MERT

Bronkoskopi: Olgu Örnekleri / Prof. Dr. Erdoğan ÇETİNKAYA

Akciğer Tüberkülozu Temel Kavramlar ve Tanı / Doç. Dr. Aylin BABALIK

Akciğer Tüberkülozu Tedavisi / Doç. Dr. Gönenç ORTAKÖYLÜ

İntertisyel Akciğer Hastalığı Yönetimi / Doç. Dr. Ceyda ANAR

KOAH Yönetimi / Doç. Dr. Esra YAZAR

Astım Yönetimi / Doç. Dr. Dane EDİGER

Pulmoner Emboli Yönetimi / Prof. Dr. Ayşegül KARALEZLİ

Uyku Apne Sendromu Yönetimi / Doç. Dr. Yavuz Selim İNTEPE

Akciğer Kanseri Tanı ve Evreleme / Prof. Dr. Ülkü YILMAZ

Akciğer Kanseri Tedavisi / Prof. Dr. Ufuk YILMAZ

CPR / Uzm. Dr. Aslıhan YALÇIN

Solunum Yetmezliğine Yaklaşım / Prof. Dr. Filiz KOŞAR

Cerrahi Gerektiren Aciller / Doç. Dr. Levent CANSEVER

KOAH’TA GÜNCEL TARTIŞMALAR (3 Mart 2018)

GİRİŞİMSEL PULMONOLOJİ SEMPOZYUMU (24 Şubat 2018)

DOĞU KARADENİZ SOULUNUM BULUŞMALARI (19 Ocak 2018)

MEKANİK VENTİLASYON UYGULAMALARI (18 Kasım 2017)

AKCİĞER HASTALIKLARI ve YOĞUN BAKIM GÜNLERİ (9 Aralık 2017)

MEKANİK VENTİLASYON KURSU (16 Mart 2013)

FUNGAL AKCİĞER ENFEKSİYONLARI KURSU (2 Mart 2013)

NONİNVAZİV VENTİLASYON KURSU (17 Kasım 2012) / Konya

AKCİĞER HASTALARINA EVDE BAKIM KURSU (19 Ocak 2013) / Bursa

11.00-11.30 Akciğer hastalarına Evde Sağlık Hizmeti Sunumu, Mehmet KARADAĞ

11.30-12.00 Evde Farmokolojik Tedaviler (inhaler ve nebülizatör tedaviler), Ahmet URSAVAŞ

12.00-12.30 Evde Uzun Sureli Oksijen Tedavisi, Abdurrahman ŞENYİĞİT

13.30-14.00 Evde Noninvaziv Mekanik Ventilasyon, Akın KAYA

14.00-14.30 Evde İnvaziv Mekanik Ventilasyon, İrfan UÇGUN

15.00-15.45 Evde Pulmoner Rehabilitasyon, Pınar ERGÜN

15.45-16.30 Palyatif Bakım ve Yaşamın Sonunun Planlanması, Levent KART

 

TEMEL YOĞUN BAKIM KURSU (29 Eylül 2012) / Diyarbakır

SAĞLIKTA ŞİDDET

SUT ve GÖĞÜS HEKİMLİĞİ