Duyurular

Multidisipliner İnterstisyel Akciğer Hastalığı Konseyi 2 / 02.12.2020, 20:00 - 21:30Detay
Multidisipliner Klinik Olgu Tartışmaları - Pulmoner Emboli Yönetimi / 16.12.2020, 20:00 - 21:30Detay
Multidisipliner Klinik Olgu Tartışmaları - Astım Yönetimi / 24.11.2020, 20:00 - 21:30Detay
ASİSTANBUL 3 Pratik Uygulamalar / 27.10.2020 - 08.12.2020Detay
Online Minimal İnvaziv Cerrahi Konsey Toplantısı / 30.11.2020, 19:30 - 21:00Detay

Akciğer Bülten

home5

Akciğer Bülteni Cilt:6 / Sayı 2 yayılandı

Detaylar

Video Konferans

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği video konferanslarını izlemek için butona tıklayınız

Detaylar

Kılavuzlar

Ulusal ve Uluslararası kılavuzlar

Detaylar

Derneğe Ait Makaleler

Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneğine ait makaleleri görüntülemek için butona tıklayınız

Detaylar
Akciğer TV